MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2006/03
Nedidelio našumo žolės grėbimo mašinos
  • Prof. Liudas ŠPOKAS, LŽŪU
  • Mano ūkis

Šienas ir silosas yra pagrindinis galvijų pašaras. Kokios kokybės jį pagaminsime, priklauso ne tik nuo žolės pjūties laiko, bet ir nuo pašarų ruošimo technikos.

Grėblių paskirtis – sustumti keletą plonų pradalgių arba dirvos paviršiuje išsklaidytą žolę į sangrėbas, kad kuo geriau būtų išnaudojamas savaeigių smulkintuvų, presų arba rinktuvinių priekabų laidumas. Sangrėbos vieno ilgio metro masė turi būti nuo 3 iki 4,5 kg. Žolę reikia sugrėbti kuo greičiau, nes, esant palankioms meteorologinėms sąlygoms, kiekvieną valandą augalų drėgnis sumažėja nuo 1 iki 2 proc. Sausosioms medžiagoms viršijus 40 proc., tranšėjoje nepavyksta suspausti masės iki 630 kg/m3 tankio, tuomet joje vyksta nestabilūs procesai, gali susidaryti pelėsių židiniai.

Reikalavimai grėbliams ir sangrėboms:

  • sangrėboje žolė turi būti neužteršta žemėmis, žalių pelenų kiekis <10 proc.;
  • sangrėbų plotis nuo 1 iki 1,2 m; 
  • sangrėbos turi būti vientisos;
  • grėbimo nuostoliai <1 proc.

Gaminami grėbliai-vartytuvai arba tik grėbliai. Grėbliai-vartytuvai nupjautą žolę sklaido, gali iš dalies apversti arba su­stumti į sangrėbas. Dabar gaminami atskirai našūs vartytuvai ir grėbliai. Vartytuvai gali būti traukiami iki 15 km/val. greičiu, nes, vartant drėgną žolę, nėra pavojaus, kad bus nudaužyti lapeliai, net kai rotorių dantų judėjimo greitis yra apie 13 m/s.

Grėbliai yra skirstomi į skersinius, juostinius, žvaigždinius, būgninius ir rotorinius.

Skersiniai grėbliai

Vienos sekcijos grėblys būna apie 2 m pločio ir yra traukiamas arklio. Kelių sekcijų grėblius turi traukti traktorius. Pagrindinė grėblio darbinė dalis yra skersinė sija su lenktais spyruokliniais pirštais. Dantys, stumdami grėbiamą žolę, kartais užkabina dirvą, todėl augalai užteršiami žemėmis. Grėbiant neišvengiami augalų lapelių nuostoliai. Skersiniai grėbiai naudojami mažuose ūkiuose, juos gamina AB „ Radviliškio mašinų gamykla“.

Žvaigždiniai grėbliai

Jie būna vienos arba dviejų sekcijų. Žvaigždinį grėblį sudaro rėmas su ant ašių uždėtais 1,45 arba 1,52 m skersmens ratais. Prie rato stebulės pritvirtinti virbalai, kurie perkišti pro išorinio žiedo skylutes, jų galas užlenktas. Grėblio atskiri ratai arba sekcijos gali kopijuoti dirvos paviršių, nes juos su rėmu jungia atsvaros spyruoklės. Grėblio rėmas su ratais traktoriaus važiavimo krypties atžvilgiu sudaro kampą. Traukiant grėblį, ratų pirštai liečia dirvos paviršių, sukasi ir stumia dirvos paviršiuje paskleistus augalus.

Pastačius dvi aštuonių žvaigždinių ratų sekcijas apie 45 laipsnių kampu, kad jos sudarytų V raidės formą, iš 5,4 m pločio ruožo augalai sustumiami į vieną apie 1,5 m pločio sangrėbą. Jeigu dirva sausa, derlius nedidelis ir važiuojama lėtai, žemėmis neužteršta žolė tolygiai stumiama į sangrėbą, nenudaužomi lapeliai. Kai žolės daug, dirvos paviršius drėgnas, stumiami augalai susukami į volus, į juos patenka žemių. Žvaigždiniam grėbliui traukti pakanka mažos galios traktoriaus.

Juostiniai grėbliai

Juostinį grėblį sudaro rėmas, prie kurio pritvirtintos atraminių ratukų ašys. Jų padėtį galima keisti. Darbo metu atraminiai ratukai rieda dirvos paviršiumi. Ant dviejų velenų skriemulių yra uždėti diržai, prie kurių pritvirtinti skersiniai su keturiomis poromis dvigubų spyruoklinių pirštų. Diržai remiasi į atraminius ritinėlius.

Juostinio grėblio pavara yra sujungiama su traktoriaus galios velenu. Gali būti įtaisyta reversuojama pavara, tada sangrėba bus kairėje arba dešinėje grėblio pusėje. Pradalgės vientisumas ir plotis keičiamas reguliuojamos padėties skydu. Traktoriui važiuojant, grėblio pirštai dirvos paviršiumi stumia paskleistus augalus į sangrėbą, kurios plotį reguliuoja skydas. Juostinių grėblių darbo kokybė nėra gera, nes jų važiuoklė nepakankamai kopijuoja dirvos nelygumus, todėl lieka nesugrėbtų smulkių augalų dalelių, trumpų stiebų. Juostiniai grėbliai naudojami mažuose plotuose, soduose, kalvotuose laukuose. Našumui padidinti prie specialaus rėmo tvirtinami du juostiniai grėbliai, kurie žolę sustumia į vientisą sangrėbą. Juostinis grėblys gali būti naudojamas ir kaip vartytuvas. Tokius grėblius gamina AB „Umega“. Jų našumas apie 1,5 ha/val., traktoriaus galia 15 kW/ 20 AG.

Būgniniai grėbliai

Būgninio grėblio pagrindinė darbinė dalis yra horizontalus cilindro formos būg­nas, kuris panašus į javų kombaino lenktuvus. Šie grėbliai mūsų šalyje negaminami ir neįvežami, nes sukamo būgno pirštai nudaužo daug augalų lapelių.

Dabar gaminami būgniniai grėbliai su vertikaliais pavaros velenais. Svarbiausioji grėblio dalis – rotoriai, prie kurių dviem eilėmis pritvirtinti skirtingo ilgio pirštai. Rotorius gaubia kūgio formos gaubtai. Viršutiniai ilgesnieji pirštai stumia didžiąją dalį žolės. Apatinių pirštų apkrova mažesnė, jie nesiekia dirvos paviršiaus, todėl žolė neužteršiama žemėmis. Būgnai remiasi į dirvos paviršių atraminiais ratukais, kurių padėtį galima keisti ir taip reguliuoti grėbimo kokybę.

Traktoriaus hidrauline pavara pakreipus grėblio rėmą važiavimo kryptimi, rotoriai žolę sustumia į vientisą sangrėbą. Jos plotis priklauso nuo grėblio padėties traktoriaus atžvilgiu, žolės derliaus, važiavimo greičio ir t. t. Trijų rotorių grėblys agreguojamas su 22 kW/30 AG traktoriumi, našumas apie 5,5 ha/val.

Vieno rotoriaus rotaciniai grėbliai

Jie skirti dirvos paviršiuje išdraikytai žolei sustumti į sangrėbas. Rotacinį grėblį sudaro rėmas su pakabinimo įtaisu, skydas, važiuoklė, grėbliakočiai su pirštais, rotorius, grėbliakočių laikikliai, apsauga, rotoriaus kilnojimo įtaiso valdymo rankena. Grėbliai gaminami skirtingų konstrukcijų. Skiriasi jų važiuoklės, rotorių skersmuo, grėbliakočiai, dvigubų pirštų skaičius ir kt.

Vieno rotoriaus grėbliai yra pakabinami arba prikabinami. Prie traktoriaus tvirtinamas pakabinimo įtaisas, kuris su grėblio rėmu sujungtas standžiai arba šarnyriškai. Prie traktoriaus pritvirtinus grėblį standžiai, vienaašė dviejų atraminių ratukų važiuoklė nepakankamai kopijuoja dirvos paviršiaus nelygumus, dėl to patiriama didelių žolės grėbimo nuostolių. Šie grėbliai labiau pritaikyti dirbti kalvų šlaituose, nes važiuojant šlaitu jie neskersuoja.

Lygiuose laukuose naudojami grėbliai, kurių pakabinimo įtaisas su rėmu sujungtas šarnyriškai, rotoriaus važiuoklė daugiaratė. Toks grėblys tiksliau kopijuoja dirvos paviršiaus nelygumus. Grėblio švytavimus gesina pakabinimo įtaisą su rėmu jungiančios amortizavimo trauklės. Traktoriui darant posūkį, grėblys seka jį ir nepalieka nenugrėbtų ruožų.

Važiuoklė. Jos paskirtis kopijuoti dirvos nelygumus, kad rotorius mažiau švytuotų. Važiuoklė būna dviratė, triratė ir keturratė. Triratės važiuoklės užpakalinio atraminio ratuko vertikali ašelė gali sukiotis. Geriausia keturratė važiuoklė, kuri tiksliai kopijuoja dirvos nelygumus. Labai gerai, kai keturratės važiuoklės abiejuose šonuose galima keisti atraminių ratukų padėtį, nes dirbant kalvotame lauke arba grėbiant ilgastiebius augalus, sangrėba rotorių šoną stumia aukštyn, dirvos paviršiuje lieka nesugrėbtų augalų.

Važiuoklės priekinės arba užpakalinės ašies atraminiai ratukai turi būti kuo arčiau grėblio vidinių pirštų (apie 150 mm), kad rotorius mažiau švytuotų. Jeigu grėblys yra prikabinamas, tai transporto padėtyje rotorius hidrauliniu cilindru gali būti pakeltas aukštyn, kad tarp pirštų galų ir dirvos paviršiaus būtų apie 0,5 m tarpas.

Rotoriaus padėtis. Tarp grėblio pirštų galų ir dirvos paviršiaus gali būti nuo 30 iki 40 mm tarpas. Jis priklauso nuo dirvos paviršiaus nelygumų ir augalų ­biometrinių rodiklių. Pirštai negali liesti dirvos paviršiaus, kad sangrėba nebūtų užteršta žemėmis. Rotoriaus pirštų padėtis dirvos paviršiaus atžvilgiu keičiama, perstatant atraminius ratukus, rotorių kilnojant mechanine, elektromechanine arba hidrauline pavara.

Rotorius. Tai svarbiausioji grėblio dalis. Jį sudaro pavara, grėbliakočių ritinėlių takas, grėbliakočiai ir pirštai. Sukant rotorių, grėbliakočių alkūnėlių ritinėliai rieda specialios formos taku ir suka grėbliakočius, kurių galuose yra pritvirtinti pirštai. Jie stumia į sangrėbą išdraikytą žolę. Ties sangrėba grėbliakočiai yra pasukti tiek, kad pirštai būtų horizontalioje padėtyje ir neliestų sangrėbos. Dar pasukus rotorių, pirštai grąžinami į vertikalią padėtį.

Kompanijoje „Krone“ grėblių takai gaminami iš labai anglingo ketaus, kurio nereikia tepti. Kitų firmų ritinėlių judėjimo tako ertmė yra užpildyta tirštu tepalu. Krone grėbliuose galima svirtimi keisti tako padėtį bei grėbliakočių pirštų pakilimo nuo dirvos paviršiaus momentą, kad pirštai neliestų sangrėbos.

Grėbliakočiai. Jų skaičius priklauso nuo rotoriaus skersmens. Rotoriaus su grėbliakočiais skersmuo yra nuo 2,4 iki 3,6 m. Rotoriaus taku rieda nuo 10 iki 13 grėbliakočių ritinėlių. Kai rotoriuje yra daugiau grėbliakočių, galima važiuoti greičiau ir sumažinti grėbimo nuostolius. Optimalus važiavimo greitis apie 8 km/val. Grėbliakočiai yra vientisi ir sudėtiniai, kad dalį jų būtų galima nuimti ir uždėti ant prie rėmo pritvirtintų laikiklių. Taip sumažinamas grėblio transportinis plotis, kuris turi būti mažesnis kaip 3 m.

Grėbliakočių forma būna apvali, elipsės ar kitokia. Jų skersmuo nuo 39,3 iki 42,4 mm, sienelės storis apie 4 mm. Disko atžvilgiu grėbliakočiai yra radialinėje arba tangentinėje padėtyje.

Kai grėbliakočiai pritvirtinti tangentiškai, o jų galas lenktas, dantys pakyla aukščiau ir nedraiko aukštos sangrėbos paviršiaus. Pirmyn lenktų grėbliakočių masės centras yra arčiau sukimosi ašies, o rotoriui sukti reikia mažiau galios.

Pirštai. Jie yra dvigubi, spyruokliniai arba lenkti. Lenktų pirštų poveikis augalams yra švelnesnis. Pirštai prie grėbliakočio tvirtinami varžtu, gali būti įrengta ekscentrinė mova pirštų vertikaliai padėčiai patikslinti. Tvirtinamos 3 arba 4 dvigubų pirštų poros. Pirštų skersmuo nuo 9,3 iki 10 mm.

Pirštai gali būti išdėstyti ir ne vienoje linijoje, nes kraštinių pirštų judėjimo greitis yra didesnis už vidinių. Vidiniai pirštai augalus pastumia tolyn, tada sumažėja grėbimo nuostoliai. Daugumos grėblių pirštai išdėstyti vienoje linijoje. Kad nulūžę pirštai nepatektų į sangrėbą, jie prie grėbliakočio pritvirtinti virvele arba lyneliu.

Grėblių Niemeyer TWIN pirštai dvigubi, išdėstyti dviem eilėmis. Užpakalinės eilės pirštai yra tarpuose tarp priekinės eilės pirštų pėdsakų. Priekiniai pirštai yra trumpesni, jie nustumia pagrindinį augalų sluoksnį, o užpakaliniai sugrėbia likusius augalus. Jų apkrova mažesnė, todėl grėbimo nuostoliai mažesni. Esant nelygiam dirvos paviršiui, būtina tiksliai sureguliuoti pirštų galų atstumą nuo dirvos paviršiaus, kad į sangrėbą nepatektų žemių.

Vieno rotoriaus grėbliai agreguojami su 22–44 kW galios traktoriais. Darbo metu važiuojama 6–8 km/val. greičiu. Rotoriai sukami 46–65 min-1 dažniu, pirštų judėjimo greitis nuo 10 iki 12 m/s. Vieno rotoriaus grėbliai gali būti prikabinami, pusiau pakabinami, pakabinami traktoriaus gale arba priekyje.

Populiariausi dviejų rotorių grėbliai, kurie žolę sustumia į vieną arba dvi sangrėbas. Gaminami ir trijų rotorių grėbliai, kurie palieka vieną sangrėbą. Našiausi yra keturių rotorių grėbliai. Apie juos – kituose žurnalo numeriuose.