MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2006/03
Naujai įregistruoti augalų apsaugos produktai
  • Kristina VALIONIENĖ, VAAT
  • Mano ūkis

Fandango 200 EC – sisteminio veikimo fungicidas, įregistruotas ligoms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose mie­žiuose, žieminiuose rugiuose. Įregistruotas laikinai, 3 metams. Veikliosios medžiagos: protiokonazolas 100 g/l + fuoksastrobinas 100 g/l.

Žieminiams ir vasariniams kviečiams – nuo miltligės, lapų septoriozės, varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių. Iš dalies veikia nuo stiebalūžės, varpų fuzariozės. Norma: 0,8–1,0 l/ha.

Žieminiams ir vasariniams miežiams – nuo miltligės, tinkliškosios dryžligės, rudadėmės dryžligės, ramularijos, rūdžių, rinchosporiozės; iš dalies – nuo stiebalūžės, varpų fuzariozės. Norma: 0,8–1,0 l/ha.

Žieminiams rugiams – nuo miltligės, rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, rincho­sporiozės; iš dalies – nuo stiebalūžės, varpų fuzariozės. Norma: 0,8–1,0 l/ha.

Paskutinį kartą purškiama iki derliaus nuėmimo likus 35 dienoms. Didžiausias purškimų skaičius – 2. Įregistruotos fungicido pakuotės: 1 l, 5 l, 20 l, 25 l , 50 l. Skirtas profesionaliam naudojimui. Registracijos savininkas „Bayer Crop Science“ atstovybė Baltijos šalims.

Bumper super 490 EC – sisteminis fungicidas. Naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių bei cukrinių runkelių grybinėms ligoms naikinti. Veikliosios medžiagos: prochlorazas 400 g/l + propikonazolas 90 g/l.

Žieminiams ir vasariniams kviečiams – nuo stiebalūžės, septoriozės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių, miltligės, dryžligės, varpinių augalų juodligės. Norma: 1,0 l/ha.


Cukriniams runkeliams – nuo lapų baltulių, rudamargės, fomozės. Norma: 0,8–1,0 l/ha. Purškiant per 2 kartus, naudoti po 0,4–0,5 l/ha. Paskutinį kartą purškiama iki derliaus nuėmimo likus 20 dienų. Didžiausias purškimų skaičius – 2. Įregistruota fungicido pakuotė: 1 l. Registruotas profesionaliam naudojimui. Registracijos savininkas „Makhteshim–Agan Central and East Europe Csoport Finan­szírozó Kft.“

Sumi alpha – kontaktinis insekticidas. Veiklioji medžiaga esfenvaleratas 50 g/l. Įregistruotas amarams, pjūkleliams naikinti vasariniuose miežiuose 0,2 l/ha; rapsiniams žiedinukams, spragėms naikinti vasariniuose rapsuose 0,2 l/ha. Paskutinis purškimas – 20 dienų iki derliaus nuėmimo. Įregistruotas profesionaliam naudojimui. Registracijos savininkas „Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.“

Sekator OD – sisteminis herbicidas. Veikliosios medžiagos: amidosulfuronas 100 g/l + natrio jodosulfuronmetilas 25 g/l. Herbicidas įregistruotas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose. Norma: 0,15 l/ha. Purškiama, kai piktžolės turi 2–4 lapelius (BBCH 12–14), o javai yra nuo 2 lapelių iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 12–39).

Vasarinių kviečių ir miežių pasėliuose dviskiltėms piktžolėms naikinti naudojama 0,1 l/ha norma. Purškiama, kai piktžolės turi 2–4 lapelius (BBCH 12–14), o javai yra nuo 2 lapelių iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 12–39). Herbicidas įregistruotas profesionaliam naudojimui. Registracijos savininkas „Bayer Crop Science“ atstovybė Baltijos šalims.

Granstar Preemia 50 SX – sulfonilurėjos grupės herbicidas. Veiklioji medžiaga tribenuronmetilas 500 g/kg. Registruotas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, rugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose. Norma: 15–22,5 g/ha. Purškiama, kai piktžolės turi 2–4 lapelius (BBCH 12–14), o javai yra nuo 2 lapelių iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 12–39).

Registruotas profesionaliam naudojimui. Registracijos savininkas „Du Pont Suomija Ltd.“

Fastac 50 – piretroidų grupės insekticidas. Veiklioji medžiaga alfa cipermetrinas 50 g/l. Koncentruota emulsija.

Profesionaliam naudojimui įregistruotas amarams ir tripsams naikinti (0,2–0,3 l/ha) žieminiuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose; amarams, tripsams (0,6 l/ha) ir pjūkleliams (0,2 l/ha) naikinti vasariniuose kviečiuose, vasariniuose miežiuose; amarams, tripsams 0,6 l/ha naikinti avižose; kolorado vabalams naikinti (0,2 l/ha) bulvėse; runkelinėms musėms, pupiniams amarams naikinti (0,4–0,6 l/ha) cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose; spragėms naikinti (0,4 l/ha) linuose; gumbeliniams straubliukams, žirniniams amarams naikinti (0,4–0,6 l/ha) žirniuose; (0,2 l/ha), spragėms, kandims, baltukams, pelėdgalviams (0,4 l/ha) ir amarams (0,6 l/ha) naikinti kopūstuose; amarams, morkinėms blakutėms, morkinėms musėms (0,4 l/ha) naikinti morkose; spragėms, rapsinėms spragėms, rapsiniams žiedinukams naikinti (0,2–0,3 l/ha) žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, amarams naikinti (0,6 l/ha) pupose; apio­nams, lapinukams, blakėms, amarams naikinti (0,3–0,4 l/ha) liucernų sėkliniuose plotuose; apionams, amarams, blakėms (0,6 l/ha) ir lapinukams (0,2 l/ha) naikinti sėkliniuose dobiluose; amarams, tripsams naikinti (0,6 l/ha) varpinių žolių sėkliniuose plotuose.

Fastac 50 registruotas naudoti ir soduose:


obelims, kriaušėms – 0,4 l/ha nuo vaisėdžių, lapsukių, lapsukinių kandžių, obelinių voratinklinių kandžių, pjūklelių, blakučių, obelinių žiedgraužių, lapgraužių, amarų;

slyvoms, vyšnioms – 0,4 l/ha nuo vaisėdžių, lapsukių, pjūklelių, amarų;

agrastams, juodiesiems ir raudoniesiems serbentams – 0,4 l/ha nuo lapsukių, kandžių, ugniukų, sprindžių, pjūklelių, gumbauodžių, amarų;


avietėms, braškėms – 0,4 l/ha nuo avietinukų, žiedgraužių, gumbauodžių, amarų;

Taip pat įregistruotas sandėlių kenkėjams naikinti sėkliniuose grūduose, tuščiuose sandėliuose ir teritorijose aplink sandėlius.


Lapuočių ir spygliuočių miškuose – 0,1–0,2 l/ha lapus ir spyglius graužiantiems kenkėjams naikinti.

Spygliuočių sodinukams – nuo straubliukų; sodinukai mirkomi 2,5–3,5 proc. tirpale arba apipurškiami iki iškasimo.

Spygliuočių želdiniams – 2,5–3,5 proc. tirpalas nuo straubliukų, šakniagraužių.

Spygliuočių žaliai medienai – 2,0–3,0 proc. tirpalas naikina kinivarpas, ūsuočius.

Fastac 50 individualiam naudojimui įregistruotas:


obelims, kriaušėms – nuo vaisėdžių, lapsukių, lapsukinių kandžių, obelinių voratinklinių kandžių, pjūklelių, blakučių, obelinių žiedgraužių, lapgraužių, amarų;


slyvoms, vyšnioms – nuo vaisėdžių, lapsukių, pjūklelių, amarų;

agrastams, juodiesiems ir raudoniesiems serbentams – nuo lapsukių, kandžių, ugniukų, sprindžių, pjūklelių, gumbauodžių, amarų;

 
avietėms, braškėms – nuo avietinukų, žiedgraužių, gumbauodžių, amarų;

kopūstams – nuo amarų, spragių, baltukų, pelėdgalvių ir kandžių;

bulvėms – nuo kolorado vabalų;

žirniams – nuo gumbelinių straubliukų, žirninių amarų;

pupoms – nuo amarų;

morkoms – nuo amarų, morkinių blakučių ir morkinių musių.

Norma: 4 ml 10 l vandens.


 

PERREGISTRUOTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAI


Comet – sisteminis fungicidas. Veik­lioji medžiaga piraklostrobinas 250 g/l. Fungicidas perregistruotas profesionaliam naudojimui žieminiuose kviečiuose. Fungicidas efektyvus nuo kviečių septoriozės, lapų ir varpų septoriozės, kviečių rusvosios dėmėtligės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių, kviečių dryžligės, vidutiniškai efektyvus nuo miltligės. Vasariniuose miežiuose – nuo tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės, smulkiųjų rūdžių, septoriozės, miltligės. Norma: 1,0 l/ha. Registracijos savininkas „BASF A/S.“

Opera – sisteminis fungicidas profesionaliam naudojimui. Veikliosios medžiagos: piraklostrobinas 133 g/l + epoksikonazolas 50 g/l.


Žieminiams ir vasariniams kviečiams naudojama norma 0,75–1,5 l/ha. Fungicidas efektyvus nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių. Didžiausias purškimų skaičius – 2 (purškiant per 2 kartus). Paskutinį kartą purškiama iki derliaus nuėmimo likus 35 dienoms.


Vasariniams miežiams naudojama nor­ma 0,75–1,0 l/ha. Fungicidas efektyvus nuo dryžligės, rinchosporiozės, smulkiųjų rūdžių, septoriozės. Didžiausias purškimų skaičius – 1. Paskutinį kartą purškiama iki derliaus nuėmimo likus 35 dienoms. Registracijos savininkas: „BASF A/S.“

Menno florades – dezinfekcijos priemonė profesionaliam naudojimui. Veik­lioji medžiaga benzoinė rūgštis 90 g/l.

Perregistruota paviršiams, vazonėliams, peiliams ir kitai šiltnamiuose naudojamai įrangai dezinfekuoti; taip pat dėžėms, padėklams, sandėliams, transporteriams, transporto priemonėms, pakrovimo vietoms, techninei įrangai, naudojamai bulvių auginimo technologijose, dezinfekuoti. Registracijos savininkas „Menno Chemie–Vertriebs GmbH.“

Primus – herbicidas profesionaliam naudojimui. Veiklioji medžiaga florasulamas 50 g/l. Perregistruotas vienametėms ir kai kurioms daugiametėms dvi­skiltėms piktžolėms naikinti:

žieminiuose kviečiuose, rugiuose (0,075–0,1 l/ha) purškiama nuo krūmijimosi tarpsnio iki bamblėjimo tarpsnio pabaigos;


vasariniuose kviečiuose, miežiuose (0,075 l/ha) purškiama nuo 3 lapelių tarpsnio iki bamblėjimo tarpsnio pabaigos;


varpinėse žolėse, taip pat ir auginamose sėklai (0,1 l/ha), purškiama pavasarį, prasidėjus vegetacijai, nuo 2 lapelių tarpsnio iki bamblėjimo tarpsnio pabaigos.

Registracijos savininkas „Dow AgroSciences Denmark A/S.“