MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2006/02
Obuolių auginimo kainos pasaulio valstybėse
  • Algimantas BANDARAVIČIUS, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Du amerikiečių mokslininkai ekonomistai Džimas Du Briulas (Jim Du Bruille) ir  Briusas Baritas (Bruce Barritt) aplankė aštuonias iš dvylikos pasaulio šalių, kuriose obuolių išauginama daugiausia (bendrai šiame dvyliktuke išauginama 80 proc. pasaulinio obuolių kiekio). Mokslininkai apskaičiavo obuolių auginimo išlaidas skirtingose šalyse.


Šių autorių apskaičiavimai paneigia kai kuriuos teiginius ir mitus, susijusius su obuolių gamybos kainomis, ypač Kinijoje. Pasirodo, ten obuoliai užauginami ne taip jau pigiai.

Darbo jėga

Mažiausiai darbo jėga apmokama Kinijoje. Čia darbininkas už vieną darbo valandą sode gauna 0,81 Lt, o, pavyzdžiui, Italijoje – vidutiniškai 34,86 Lt, JAV – 29,78 Lt. Mažiausias metinis darbo valandų kiekis, perskaičiavus vienam sodo hektarui, tenka Lenkijoje – 363 valandos, tuo tarpu Kinijoje dirbama 3 326, JAV – 494 valandas. Tokia situacija Kinijoje, kur vidutinis sodo plotas tik 0,27 ha, susidariusi todėl, kad šiame krašte rankomis ne tik retinamos vaisių užuomazgos, bet ir apdulkinami vaismedžio žiedai. Kad vaisiai gražiai nusispalvintų, išgenimi ne tik nereikalingi ūgliai, bet ir nuskinami saulės šviesą vaisiams užstojantys lapai. Kartais net ir tarpueiliai padengiami šviesą atspindinčia medžiaga.

Pesticidai ir trąšos

Prižiūrint sodą, daug lėšų išleidžiama pesticidams ir trąšoms įsigyti. Nuo kainos, kuri mokama už medžiagas, labai priklauso auginamų vaisių normatyvinė kaina. Kinai vienam hektarui sodo patręšti ir apsaugoti nuo ligų ir kenkėjų išleidžia 4 205 Lt. Visi pesticidai į Kiniją importuojami ir yra labai brangūs. Dalis maisto medžiagų, reikalingų vaismedžiams augti ir derėti, Kinijoje atiduodama su mėšlu (apie 30 proc.). Kitose šalyse dažniausiai tręšiama mineralinėmis trąšomis. Lenkijoje, pagal amerikiečių mokslininkų apskaičiavimus, vieno hektaro sodo priežiūrai medžiagos kainuoja 2 494 Lt, JAV – 3 222 Lt. Daugiausia išlaidų trąšoms ir augalų apsaugai padaroma Italijoje – 5 269 Lt/ha.

Tiesioginės  ir visos išlaidos

Sodo priežiūros tiesioginės išlaidos mažiausios Lenkijoje – 4 811 Lt hektarui sodo, o didžiausios Italijoje – 24 983 Lt. Kinijoje jos 9 802 Lt/ha, o JAV – 17 916 Lt/ha.
Iš viso mažiausiai išlaidų auginant obuolius padaroma Lenkijoje – 13 189  Lt/ha, šiek tiek daugiau Kinijoje –13 983 Lt/ha. Pačios didžiausios išlaidos Italijoje – 55 758 Lt/ha. Įtakos turi brangi vietinė žemė ir tai, kad sodus reikia laistyti. Be to, daug kainuoja apsauga nuo krušos. JAV visi kaštai sudaro 35 829 Lt/ha.

Derlius ir savikaina

Obuolių kaina priklauso ne tik nuo išauginimo išlaidų, bet ir nuo derliaus dydžio. Vašingtono valstijoje (JAV), kai obuolių derlius 22 t/ha, vieno kilogramo savikaina – 1,47 Lt. Kai derlius dvigubai didesnis – 45 t/ha, vieno kilogramo savikaina būtų beveik dvigubai mažesnė – 0,81 Lt, o esant derliui 60 t/ha, vieno kilogramo savikaina tesiektų 0,58 Lt. Mažiausia obuolių savikaina Brazilijoje ir Čilėje – 0,35 Lt, o didžiausia Italijoje – kilogramą obuolių išauginti ten kainuoja 0,92 Lt.

Parengta pagal užsienio spaudą