MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2006/02
Mielių papildai karvių racione
  • Dr. Edmundas PAULAUSKAS, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Tyrimais nustatyta, kad produktyvioms karvėms nuolat, o vidutinio produktyvumo – ankstyvosios laktacijos laikotarpiu, papildomai duodami energijos, baltymų ir kitų maisto medžiagų priedai daro teigiamą įtaką sveikatai, reprodukcijai, pieno primilžiams ir pieno kokybei.

Vieni iš priedų yra tiesiog energijos, baltymų, vitaminų bei mineralų koncentratai. Naudojant karvių mityboje tokius pašarų priedus, jų racionai papildomi trūkstamomis maisto medžiagomis. Kiti pašarų priedai stimuliuoja prieskrandžio mikrofloros veiklą, pagerina pašarų virškinimą bei maisto medžiagų pasisavinimą. Dėl to gerėja karvių sveikata, didėja jų produktyvumas, pieno kokybė.

Pašarų priedus ar papildus karvėms reikia šerti pagal jų poreikį. Duodant gyvulio organizmui nereikalingų maisto medžiagų priedų, galima patirti nuostolių. Racionams subalansuoti reikėtų pasirinkti ne atsitiktinius papildus, bet tokius, kuriuos būtų galima terpti į pigius, ūkyje išaugintus pašarus.

Vieni iš preparatų, stimuliuojančių atrajotojų prieskrandžių veiklą, – termo­stabilūs gyvų mielių koncentratai, kurie sudaro palankesnes sąlygas mikroflorai ir taip pagerina mikroorganizmų veiklos efektyvumą. Mielių preparatas sumažina deguonies kiekį prieskrandyje, kuris neigiamai veikia prieskrandžio anaerobinius mikroorganizmus. Mielės prisitvirtina prie pašaro ląstelienos skaidulų ir sunaudoja aplink esantį deguonį, todėl prieskrandžio mikroorganizmai suskaido didesnį kiekį ląstelienos ir pagamina daugiau lakiųjų riebalų rūgščių. Pastarosios yra pagrindinis atrajotojų energijos šaltinis. Be to, preparatas pagerina ląstelieną skaidančių mikroorganizmų dauginimosi sąlygas. Daugiau mikroorganizmų – daugiau suskaidoma su pašaru gautos ląstelienos. Organizmas iš to paties pašaro kiekio gauna daugiau energijos ir daugiau mikroorganizmų baltymų.

Prieskrandžio mikrofloros veikla sutrinka, padidėjus jo rūgštingumui. Mielių preparatas stimuliuoja laktatą naudojančių bakterijų veiklą ir apsaugo prieskrandžio mikroflorą nuo padidėjusio rūgštingumo. Prieskrandžio rūgštingumas ypač padidėja, kai karvės gausiai šeriamos koncentruotais pašarais. Be to, mielių ląstelės neleidžia patogeninėms bakterijoms ir kitiems nepageidaujamiems mikroorganizmams prisitvirtinti prie žarnyno sienelės. Mielės patogenines bakterijas prilipdo prie savo paviršiaus ir pašalina jas iš virškinimo trakto. Mielių priedai slopina įvairių toksinų veiklą, todėl žarnyno veikla nesutrinka, sumažėja susirgimų diarėja.

Bandymas mielių poveikiui nustatyti

Koks mielių preparato „Biosaf Sc 47“ (termostabilių gyvų mielių koncentrato) poveikis karvių sveikatai, reprodukcijai, pieno primilžiams ir pieno kokybės rodik­liams, tirta Kupiškio r. Gedimino Strazdo ūkyje, Varniškių kaime. Tiriamuoju laikotarpiu (120 dienų) bandomosios grupės karvėms preparato buvo papildomai duodama po 5 g per parą.

Vidutinis G. Strazdo kontroliuojamų kar­vių produktyvumas 6 875 kg, 4,39 proc. riebumo, 3,70 proc. baltymingumo pieno. Bandymui buvo sudarytos dvi analogiškos (90 d. ir daugiau dienų po apsiveršiavimo) melžiamų karvių grupės po 11 gyvulių kiekvienoje. Be to, abiejose grupėse buvo po 3 užtrūkusias karves, kurios apsiveršiavo bandymo metu.

Abiejų grupių karvės buvo laikomos vienodomis sąlygomis ir tvartiniu laikotarpiu šeriamos geros kokybės kukurūzų silosu, daugiamečių žolių šienainiu, silosuotais cukrinių runkelių griežiniais ir premiksais. Kombinuotųjų pašarų karvės gavo, priklausomai nuo jų produktyvumo ir laktacijos periodo. Jie buvo gaminami ūkyje mobiliuoju pašarų traiškytuvu-maišytuvu. Kombinuotuosius pašarus sudarė traiškyti miežiai, kviečiai, sojos ir saulėgrąžų rupiniai bei premiksai. Bandomosios grupės karvėms tiriamuoju laikotarpiu buvo papildomai duodama mielių priedo po 5 g per parą. Ganykliniu perio­du abiejų grupių karvės buvo ganomos ganyklose ir pagal produktyvumą bei laktacijos periodą papildomai šeriamos kombinuotaisiais pašarais. Bandomosios grupės užtrūkusios karvės iki apsiveršiavimo ir 60 dienų po jo papildomai gavo po 5 g mielių papildų.

Bandymo pradžioje ir pabaigoje matavimo būdu buvo nustatytas abiejų grupių karvių svoris. Tiriamuoju laikotarpiu buvo stebima: karvių sveikata, apetitas, įmitimas, rujos intensyvumas, apsivaisinimas, galūnių būklė. Be to, kiekvieną mėnesį pagal nustatytą grafiką buvo atliekamas kontrolinis karvių melžimas, kurio metu buvo nustatoma: pieno primilžis per parą (kg), riebalų kiekis piene (proc.), baltymų kiekis piene (proc.), laktozės kiekis piene (proc.), somatinių ląstelių skaičius (tūkst./ml), urėjos kiekis piene (mg/proc.).

Produktyvumas, pieno kokybės rodikliai

Tiriamuoju laikotarpiu bandomosios grupės karvės buvo sveikesnės, žvalesnės, labiau įmitusios ir turėjo didesnį apetitą. Šios grupės karvių rujos buvo ryškesnės. Be to, bandomosios grupės karvės geriau apsivaisino negu kontrolinės. Tiriamuoju laikotarpiu abiejų grupių karvių svoris padidėjo, tačiau bandomosios grupės gyvuliai priaugo vidutiniškai po 16 kg, t.y. po 8 kg daugiau negu kontrolinės. Tiriamuoju laikotarpiu bandomosios grupės karvės buvo produktyvesnės: perskaičiuotu svoriu iš jų primelžta po 577 kg pieno daugiau negu iš kontrolinių. Taigi už pieną gauta vidutiniškai po 403,9 Lt pajamų daugiau.

Bandomosios grupės karvių primilžiai buvo stabilesni negu kontrolinių. Iš bandomųjų karvių buvo primelžta vidutiniškai po 3,7 kg pieno per parą daugiau negu iš kontrolinių. Kontrolinės grupės karvių primilžiai bandymo pabaigoje, palyginti su primilžiais bandymo pradžioje, sumažėjo beveik dvigubai. Mielių priedų gavusių karvių primilžiai bandymo pabaigoje buvo 38,5 proc. mažesni negu bandymo pradžioje. Tiriamuoju laikotarpiu iš šios grupės šviežiapienių karvių per 60 laktacijos dienų buvo primelžta vidutiniškai po 179 kg pieno ir gauta vidutiniškai po 125,3 Lt pajamų daugiau negu iš kontrolinių.

Tiriamuoju laikotarpiu bandomosios grupės karvių piene riebalų buvo vidutiniškai 0,08 proc. daugiau negu kontrolinių. Riebalų kiekis abiejų grupių karvių piene ganiavos pradžioje sumažėjo (kontrolinės grupės karvių riebalų kiekis sumažėjo 0,62, bandomosios – 0,46 proc.). Bandomosios grupės šviežiapienių karvių piene riebalų buvo vidutiniškai 5,49 proc. arba 0,7 proc., o baltymų 3,55 proc., arba 0,28 proc. daugiau negu kontrolinių. Pastebėta, kad pastarosios grupės vėlyvesnės laktacijos karvių piene baltymų buvo 0,19 proc. daugiau negu bandomųjų karvių.
Tiriamuoju laikotarpiu vienai karvei per 120 dienų buvo sušerta tik 0,6 kg preparato „Biosaf Sc 47“, kurio kaina – 16,8Lt, o už parduotą bandomosios grupės vienos karvės pieną buvo gauta 403,9 Lt papildomų pajamų. Vienai karvei per parą sušerto preparato kaina buvo 0,14 Lt, o gauta papildomai pajamų vidutiniškai po 3,36 Lt iš karvės per parą.  Didelio produktyvumo karvėms mielių priedų reikėtų duoti nuolat. Vidutinio produktyvumo karvėms priedą rekomenduojama duoti nuolat arba likus 4 savaitėms iki apsiveršiavimo ir ankstyvosios laktacijos periodo metu (90–100 d. po apsiveršiavimo).