MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2006/01
Tarpinių augalų sėjamosios
  • Dr. Jonas LIAUKONIS, LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos institutas
  • Mano ūkis

Jei anksčiau, tarybiniais metais, tarpinės posėlinės kultūros (žieminiai rapsai, aliejiniai ridikai, baltosios gars­tyčios ir kitos) buvo rekomenduojamos au­gi­nti, siekiant pagausinti pašarų atsargas, tai dabar šie augalai auginami žaliajai trąšai. Jie ne tik patręšia dirvožemį, bet ir pagerina dirvų sa­ni­tarinę būklę, iš dalies sumažina piktžolėtumą.

Įsėliniai tarpiniai augalai, kurie pa­va­sa­rį įsėjami į žieminius javus arba kartu sė­jami su vasarinėmis kultūromis, nau-­
dojami ir pašarams, ir žaliajai trąšai. Dar prieš 75 metus buvo įrodyta, kad, tręšiant laukus smulkintais šiaudais, nereikia mineralinių azoto trąšų, jei į pagrindinių augalų pasėlį buvo įsėta dobilų ar kitų ankštinių augalų.

Įvairių tarpinių augalų sėjamąsias, tinkamas ir posėliniams, ir įsėliniams augalams įsėti, gamina daugumos užsienio šalių žemės ūkio technikos gamybos įmonės. Paprasčiausios konstrukcijos yra posėlinių kultūrų sėjamosios, paprastai montuojamos ant ražienų skutiklių. Tai mechaninės sėjamosios, kurių ritės sukamos nuo volų ar specialiai įrengto varančiojo rato. Išberta rapsų, garstyčių ar ridikų sėkla į dirvą įterpiama ražienų skutiklio volais.

Įsėliniams augalams (dobilams, liu­cer­noms, vienametėms svidrėms ir kitiems) sėti į žiemkenčius gaminamos ran­kinės ir traktorinės sėjamosios. Šalyje daug kas naudoja rankines sėjamąsias, pagamintas Marijampolės „Fasos“ ir Skaudvilės J. Girdžiaus įmonėse. Tokias mašinas gamina ir „Hidrolat“ firma Liepojoje, tačiau Latvijos žemės ūkio technikos bandymų ir sertifikavimo centro duomenimis, rankinės išcentrinio tipo sėjamosios netolygiai paskleidžia sėklas – netolygumas siekia net 60 procentų.

Tolygiai paskleidžia sėklas danų firmos „Fiona“ įsėlinių augalų Grassbag SI tipo sėjamosios. Tai mechaninės pakabinamos, 2–3 m darbinio pločio mašinos.

Dobilams kartu su vasarinėmis kultūromis pasėti Danijos kompanija gamina žolių įsėjimo priedus. Prie tradicinių sėjamųjų montuojami Grassbag XL tipo priedai. Firmos konstruktoriai teigia, kad Grassbag XL smulkių įsėlinių augalų sėjamoji gali būti pritaikoma ir mineralinėms trąšoms išberti. Jei ūkio savininkas turi integruotą sėjamąją, kuri montuojama ant sukiojo stačiaašio kultivatoriaus (vertikalių rotorių kultivatoriaus), geriau įsigyti 2–4 m darbinio pločio Grassbag tipo sėjamąją.

Beje, specialias įsėlinių augalų sėja­mą­sias gamina tik danų firma „Fiona“. Daug daugiau gaminama universalių sėjimo agre­gatų, skirtų visų tarpinių augalų sėjai. Sėjamosios gali būti pneumatinės ir išcentrinės.

Pneumatines sėjamąsias gamina Danijos, Švedijos ir Austrijos mašinų gamintojai. Šio tipo mašinos gali būti montuojamos ant ražienų skutiklių, volų, pievų ir ­ganyklų akėčių, javų sėjamųjų. Mašinų darbinis plotis siekia iki 12 metrų.

Švedijos firmos „Väderstad“ uni­ver­salūs tarpinių augalų agregatai BioDrill labiau tinkami dirbti su ražienų skutikliais, volais, kultivatoriais ir sėjamosiomis. Nors pneumatinės sėja­mosios yra pa­lyginti brangios, tačiau jas galima jungti su įvairiais žemės ūkio padargais ir agregatais.

Pastaruoju metu sparčiai plinta universalios tarpinių augalų išcentrinės sėjamosios. Lyginant su pneu­matinėmis, išcentrinės mašinos yra 5–10 kartų pigesnės. Ypač daug tokių sėjamųjų įsigyja Lenkijos ūkininkai, kurie jas montuoja ant ražienų skutiklių, ražieninių sėjos agregatų, akėčių su lanksčiais virbalais (pasėlių akėčių).

Išcentrinės, barstomojo tipo tarpinių kultūrų sėjamosios gali būti montuojamos traktoriaus priekyje, o jo gale prikabinamas dirvos dirbimo padargas (verstuvinis plūgas, skutiklis su arimų volais, ražienų skutiklis ir kiti), kuris įterpia sėklas į dirvą. Labai populiaru akėčias jungti su išcentrine tarpinių augalų sėjamąja. Toks sudėtinis padargas tinka dobilams ir kitiems augalams į žiemkenčius, vasarojų įsėti. Juo galima atsėti žoles išnykusių pievų ir ganyklų plotuose. Naujausios išcentrinės sėjamosios modelis yra ZS200, kurį gamina firma „APV“ (Austrija). Jos darbinis plotis reguliuojamas nuo 1 iki 27 m, priklausomai nuo kitų mašinų darbinio pločio.

Išcentrinės sėjamosios komplektuojamos su papildomai užsakomais darbiniais prietaisais, kurie reguliuoja sėklos normą ir darbinį plotį, priklausomai nuo augalų sėklos savybių. Šis priedas kainuoja apie 1 000 litų.

Nedidelių ūkių šeimininkams vertėtų įsigyti montuojamą universalią sėjamąją D 78 arba D 784. Tokios mašinos gaminamos danų firmoje „Fiona“. Jos montuojamos ant sukiojo stačiaašio kultivatoriaus. Mašinos skirtos mineralinėms trąšoms tolygiai paskleisti ir įvairiems žieminiams ir vasariniams augalams pasėti: javams, žirniams, rapsams, pašariniams ridikams, garstyčioms, daugiametėms ir vienametėms žolėms. Sukiuoju stačiaašiu kultivatoriumi galima skusti ražienas. Todėl jo ir sėjamosios junginys įdirbs ražienas ir įsės trąšas arba posėlinių augalų sėklas. Ruošiant arimus sėjai, kultivatorius ir sėjamoji iškart paruoš guoliavietę ir pasės pagrindinius augalus.

Tarpinių kultūrų sėjamąsias gamina danai, austrai, švedai, lenkai. Neseniai jas pradėjo konstruoti ir rusai. Tai reikalingos mašinos ir ekologinės, ir subalansuotos žemdirbystės sistemų ūkiams.