MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2006/01
Organizuoti statybas pačiam ūkininkui, ar samdyti specialistus?
  • Dr. Gediminas DRAGŪNEVIČIUS, VGTU KV
  • Mano ūkis

Straipsnyje pateikta informacija apie statybos organizavimą pravers ir ūkininkams, ir statybininkams. Ūkininkams, nusprendusiems samdyti statybos vadovą, gautos žinios padės jį pasirinkti arba ryžtis patiems to darbo imtis.

Pasamdžius specialistą, bent du trečdaliai rūpesčių perkeliama samdytam statybų vadovui ir jo rangovinei organizacijai. Bet tai gerokai brangiau, o ir darbų kokybę ar savalaikiškumą ne visi statybų vadovai ir rangovai garantuoja. Tie, kas anksčiau su statybomis nesusidūrė, dažnai nusprendžia būti ir statytojais, ir statybos vadovais. Pabandę vieną kartą, antram ryžtasi rečiau.

Ar tikrai statyti yra labai sudėtinga ir sunku? Jeigu žiūrėsime iš statybininkams įprastų pozicijų, atsakymas būtų – taip. Dažnas ūkininkas, net pats būdamas diplomuotas statybininkas, pasakys, kad sta­ty­ti pačiam geriau net nebandyti. Pasakys todėl, kad jis, kaip ir daugelis statybos vadovų profesionalų, nežino naujausių statybos projektavimo ir organizavimo metodų.

Net ir dauguma patyrusių statybos rangovų iki šiol mano, kad statybai ruoštis, ką jau kalbėti apie jos pradžią, neįmanoma be statinių darbo dokumentacijos. Manoma, kad tik turint tokį projektą, galima sužinoti pastatų kainą, susirasti reikalingus bendrųjų ir specialiųjų darbų rangovus, sužinoti būtinų išteklių kiekį, surasti tiekėjus, užsakyti statybines medžiagas. Tačiau tai nėra absoliuti tiesa. Faktiškai statyboms pasiruošti galima (ir reikia) dar neturint projekto ir net nežinant, ką statysime. Svarbu apsispręsti statyti, ir jau galima pradėti ruoštis.

Įprasta manyti, kad kiekvienas statinys yra kitoks, tad ir statybos paruošimo procesas, medžiagų pirkimas, pagaliau ir pati statyba, skiriasi. Tai irgi galima paneigti, nes yra visai priešingai. Lietuvoje yra iki 50 tipų statybininkų komandų (pamatų betonuotojai, mūrininkai, inžinerinių tinklų klojėjai, artezinių šulinių gręžėjai ir t. t.), kurie sukuria apie 60 statybinių konstrukcijų (betoninius ir gelžbetonio pamatus, mūrines su betoniniais ar gelžbetoniniais gaminiais konstrukcijas, inžinerinius tinklus, artezinius šulinius ir t. t.). Visi statiniai pastatomi iš to paties konstrukcijų komplekto. Pastatai vienas nuo kito skiriasi tik todėl, kad yra statomi iš individualaus tų pačių konstrukcijų komplekto. Konstrukcijos erdvėje išdėstomos individualiai, o joms sukurti naudojamos medžiagos gali skirtis.

Jeigu ketiname ką nors statyti, iš anksto tereikia žinoti statinio tipą (gyvenamasis namas, technikos sandėlis, karvidė ir pan.) ir kur jis stovės. Esmė ta, kad kiekvieno tipo statinys turi jam būdingą konstrukcijų komplektą, o tos konstrukcijos yra gaminamos iš tam statinių tipui reikalingų medžiagų. Bet kiekvienos atskiros konstrukcijos vykdytojai (bendrųjų ir specialiųjų darbų rangovai) bus tie patys. Ir gyvenamajam namui, ir technikos sandėliui, ir karvidei, ir bet kokiam kitam pastatui reikės betonuotojų, mūrininkų, elektrikų, santechnikų ir t. t. Gyvenamajame name, technikos sandėlyje ar karvidėje bus apie 35 konstrukcijos, kurioms pastatyti teks samdyti apie 25 skirtingus rangovus. Būtina iš anksto susirasti statybininkų komandas (geriau kiekvienai konstrukcijai po kelias) ir aptarti apytikrę darbų kainą bei terminus. Nauja tai, kad, ruošiantis statybai siūlomu metodu, reikia žinoti būsimo konstrukcijos vykdytojo rangovo kainą, t. y. darbininkų skaičių ir pastovius kaštus. Į pastovius kaštus įeina visos statybininkams išlaikyti reikalingos išlaidos: uždarbis darbininkams ir vadovybei, mokesčiai, nuolat  naudojamų gamybos priemonių nusidėvėjimo atstatymo kaštai ir eksploatacijos išlaidos, pridėtinės išlaidos, rinkos lygio pelnas. Šis naujas statybos organizavimo metodas keičia dabar paplitusią „rangą“ į „statybinių pajėgumų samdą“.

Statybinių gaminių ar medžiagų gamin­tojų bei tiekėjų nėra šimtai. Plytų, gelžbetonio ir betono gaminių, stogo, apdailos ir kitų medžiagų tiekėjų Lietuvoje yra per 30 specializacijų. Kiekvienai gaminių ir medžiagų grupei tiekti reikia surasti po 3–5 gamintojus-tiekėjus, net nežinant iš anksto, kokių konkrečiai medžiagų reikės. Sužinokite jų gaminamų/tiekiamų išteklių asortimentą ir kainas, prisistatykite gamintojams-tiekėjams, kaip galimi pirkėjai, apytikriai pasakę, kada ir kokių medžiagų jums reikės.

Nepamirškite, kad rimti bendrųjų ir specialiųjų darbų rangovai, kaip ir tiekėjai, turi turėti savo mechanizmus ir visą kitą statybų įrangą. Jie turi turėti ir savas buitines patalpas darbininkams. Jeigu nuspręsite samdyti pavienius, nelegaliai dirbančius mūrininkus, tinkuotojus, dažytojus, užsikrausite didelę naštą. Statybų organizavimo patarimai pravers tik tuo atveju, jei bus samdomos profesionalių statybininkų komandos. Jei­gu norėsite, kad samdyti rangovai tiektų statybines medžiagas, patiems būti statybos darbų vadovu neverta. Jei neapsiimsite jų tiekti, geriau samdyti statybos vadovą. Samdyti reikėtų tik tokį statybos rangovą, kuris statybai bus iš anksto pasiruošęs taip, kaip minėta straipsnyje, ir nesakys, kad be darbo dokumentacijos negali nieko pradėti daryti.

Kai jau žinote visų jums reikalingų konstrukcijų bendrųjų ir specialiųjų darbų rangovus bei apytiksles darbų kainas, kai žinote visų medžiagų kainas ir jų tiekėjus, galite pradėti galvoti, ką ir kur statysite. Galite pradėti projektuoti. Be abejo, reikia turėti sklypą ir gauti projektavimo sąlygas. Bet rengti projektą darbų dokumentacijos stadijoje nebūtina, pakanka tik techninio projekto, kuris sudaromas iš keturių dalių: statinio maketo arba planų, pjūvių, fasado brėžinių; komunikacijų (pagal konstrukcijų sąrašą) prijungimo projektų; atskirų darbų etapų kainos skaičiavimo (remiantis analogų kainomis); apytikslio statybos etapų vykdymo grafiko (statinio etapai galimi šeši: nulinio ciklo konstrukcijos; pamatai; antžeminės laikančios konstrukcijos; vidinės konstrukcijos ir komunikacijos; apdailos ir lydinčios konstrukcijos; paleidimo-derinimo konstrukcijos).

Kai jau žinote, ką statysite, kada ir už kiek, nesugalvokite būsimiems statiniams rengti visą darbo dokumentaciją. Parengti jos iš anksto nereikia, nes, kol mūrijamos sienos, niekada dar nežinai, kokios vėliau norėsis apdailos. Geriausios statytojo min­tys gimsta statant.

Jeigu statysite kelis pastatus, tai reikia ruoštis atskirai kiekvienam iš jų, net kiekvienam statybos etapui atskirai. Pirmiausia, kiekvieno statinio kiekvienam darbų etapui parenkite darbo dokumentaciją, kurią sudaro šios dalys: kiekvienos konstrukcijos darbo brėžiniai, gaminių ir medžiagų poreikio specifikacijos ir sąmata (darbų aprašymo). Dokumentaciją reikėtų parengti likus mėnesiui (tiek laiko, kiek reikia pasiruošti statybai, ir ne anksčiau) iki etapo darbų pradžios, numatytos techninio projekto darbų vykdymo grafike.

Kiekvienai konstrukcijai atlikti tarkitės iš karto su keliais bendrųjų ar specialiųjų darbų rangovais ir pasirinkite geriausią: tą, kuris garantuos atlikti darbus grafike numatytu laiku ir už ne didesnę negu rinkos kainą. Susitarkite su rangovu dėl atsiskaitymo. Geriausia, jei susitarsite, kad atlikęs konstrukciją rangovas gaus, tarkime, 90 proc. sutartos sumos, o likusią dalį sumokėsite, įvertinę darbo kokybę, saugą, savalaikiškumą ir kita. Nors ir sunku, bet pasistenkite įtikinti rangovus, kad dalis kainos priklauso nuo darbo kokybės. Nauja tai, kad tardamiesi dėl kiekvienos konstrukcijos, jūs tartum samdote rangovą tam tikram laikotarpiui. Svarbu, kad sutarto laikotarpio dienų skaičiaus ir nuolatinių kaštų sandaugos suma, prie jos pridėjus medžiagų ir gaminių vertę, neviršytų konstrukcijos techniniame ir darbo projektuose numatytų kainų.

Susitarę su rangovu, tuoj pat kreipkitės į pasirinktus tiekėjus (ką tiekti, jums nurodys darbo dokumentacijos, konstrukcijos išteklių specifikacijos). Jūsų pareiga kontroliuoti, kad medžiagos būtų atvežamos laiku.

Baigę kiekvieną statinio statybos etapą, įvertinkite atliktus darbus, užpildykite reikiamus statybos dokumentus ir tik tada pradėkite kitą darbų etapą, jam pasirengę iš anksto.

Projektas (techninis ir darbo) kainuos apie penkis procentus bendros statinių kainos. Negailėkite šių pinigų. Pats būdamas statybos vadovu, sugaišite apie 2–3 proc. laiko, kurį sugaiš visi samdyti darbuotojai (inžinieriai ir darbininkai). Akivaizdu, kad ūkininkas dirbti statybos vadovu visą dieną negalės, todėl teks samdyti pavaduotoją ir padėjėją (antrąjį, jeigu statyboje nuolat dirbs daugiau kaip 40 darbininkų). Tik nepaveskite pavaduotojui ir padėjėjui svarbių statybos vadovo funkcijų: jie gali vykdyti tik rutininius ir pagalbinius darbus.

Taip pasirengę gyvenamąją sodybą pastatysite ir įsirengsite per pusmetį, o bet kokį stambų gamybinį kompleksą – apytikriai per metus. Tačiau jeigu statybos apimtys ir tempai pareikalaus daugiau laiko ir didesnės kaip 60 darbininkų komandos, nesusimąstydami samdykite statybos rangovą.