23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2004/12
Probiotikai galvijų racionuose
  • Dr. Almantas ŠIMKUS LIETUVOS VETERINARIJOS AKADEMIJA
  • Mano ūkis

Pabaiga, pradžia Nr. 8

Apie teigiamas bakterinių preparatų – probiotikų – savybes rašyta praėjusiuose žurnalo numeriuose. Jų poveikis galvijams nustatytas Lietuvoje atliktais bandymais.

Lietuvos veterinarijos akademijos Praktinio mokymo ir bandymų centre 1999-2004 metais buvo atlikti bandymai su Lietuvos juodmargių veislės veršeliais ir melžiamomis karvėmis. Tyrimais siekta nustatyti, koks skirtingos sudėties ir skirtingų dozių JAV firmos „Cenzone“ probiotikų Microbond, Yeasture ir Lacture poveikis gyvuliams.

Galvijų prieauglis augo geriau

Visiems šešis mėnesius trukusiems bandymams buvo atrinkti 1 mėn. amžiaus veršeliai. Kontrolinių ir tiriamųjų grupių jaunikliai buvo laikomi vienodomis sąlygomis ir šeriami pagal tas pačias šėrimo schemas.

Vieno tyrimo metu tiriamosios grupės veršeliai gavo probiotinio preparato Yeasture, kuris buvo įmaišomas į ūkyje išaugintų grūdų miltus po 5 kg/t. Gavusieji probiotiko veršeliai augo geriau negu kontrolinės grupės gyvuliai. Per visą bandymo laiką kontrolinės grupės veršeliai priaugo 100,8 kg, o bandomosios – 111,7 kg arba 10,8 proc. daugiau negu kontrolinės grupės veršeliai. Tiriamosios grupės gyvulių vidutinis priesvoris per parą buvo 68 g (10,3 proc.) didesnis negu kontrolinių veršelių. Remiantis atliktų bandymų duomenimis, nustatyta, kad probiotinis preparatas Yeasture labiausiai veikė prieauglio augimą per pirmuosius tris bandymo mėnesius. Šiuo laikotarpiu tiriamosios grupės veršelių priesvoris per parą buvo 91 g arba 13,9 proc. didesnis negu kontrolinės grupės gyvulių. Kitais bandymo mėnesiais gyvulių prieaugio skirtumas buvo mažesnis.

Veršelių, gavusių probiotinio preparato, virškinimo traktas formavosi greičiau. Jie anksčiau ir geriau pradėjo virškinti augalinės kilmės pašarus. Be to, bandomosios grupės pašarų sąnaudos priesvoriui buvo mažesnės. Tiriamosios grupės prieauglis geriau virškino visas pašarų maistingąsias medžiagas. Sausųjų medžiagų virškinamumas pagerėjo 2,1 proc., organinių medžiagų – 2,3 proc., riebalų – 3,93 proc., baltymų – 3,77 proc., ląstelienos – 5,9 proc. Veršelių kraujo tyrimai parodė, kad abiejų grupių veršelių kraujo morfologiniai rodikliai atitiko fiziologines normas. Tiriamosios grupės veršelių kraujyje buvo 16,25 g/l arba 12,3 proc. daugiau hemoglobino. Tai rodo, kad tiriamųjų veršelių organizme vyko intensyvesni gyvybiškai svarbūs procesai.

Kitame bandyme veršeliai gavo probiotikų Lacture ir Yeasture. Analogų principu buvo sudarytos trys veršelių grupės: kontrolinė, I ir II tiriamosios. Tiriamųjų grupių gyvuliams į koncentratus buvo įmaišoma probiotikų: I tiriamosios grupės veršeliams probiotiko Lacture, II tiriamosios grupės – probiotiko Yeasture. Pirmąjį bandymo mėnesį į vieną toną grūdų mišinio įmaišyta 5 kg probiotikų (veršelių amžius nuo 1 iki 2 mėnesių), o likusius bandymo mėnesius – po 2 kg preparatų (veršelių amžius nuo 3 iki 6 mėnesių). Gavę probiotikų veršeliai visas maisto medžiagas virškino geriau negu tie, kurie jų negavo. Sausąsias medžiagas I ir II tiriamųjų grupių veršeliai virškino geriau atitinkamai 1,37 proc. ir 1,82 proc., organines medžiagas – 2,03 proc. ir 2,41 proc., baltymus – 1,02 proc. ir 1,92 proc., ląstelieną – 1,30 proc. ir 2,0 proc., riebalus – 2,57 proc. ir 2,57 proc. Bandyme naudoti probiotiniai preparatai morfologiniams kraujo rodikliams įtakos beveik neturėjo. Kaip ir pirmajame bandyme, probiotikų gavusių veršelių kraujyje buvo daugiau hemoglobino.

Įvertinus tyrimų duomenis, nustatyta, kad veršeliams iki pusės metų amžiaus optimali probiotikų dozė yra 2 kg/t miltų. Koks tokios probiotinių preparatų Yeasture ir Microbond normos poveikis, įvertinta bandymais. Gavę probiotiko Yeasture veršeliai svėrė 11,9 kg arba 9,6 proc., o Microbond – 8,3 kg arba 6,2 proc. daugiau negu kontrolinės grupės prieauglis. Intensyvesnį tiriamųjų veršelių augimą bandymų metu galima paaiškinti tuo, kad jie pašarų maisto medžiagas virškino geriau negu kontrolinių grupių jaunikliai. Iš veršelių gavusių probiotiko Yeasture prieskrandžių buvo paimti turinio mėginiai ir atlikti mikrobiologiniai bei biocheminiai tyrimai. Didžiojo prieskrandžio bakterijų redukcinio aktyvumo tyrimai parodė, jog minėtas preparatas veikė mikroorganizmų aktyvumą, kuris bandomųjų veršelių prieskrandyje buvo net 46 proc. didesnis.

Gliukozės rūgimo bandymu nustatyta, kad tiriamųjų veršelių prieskrandyje fermentacijos procesai buvo 44 proc. intensyvesni negu kontrolinių gyvulių. Veikiant probiotikui, infuzorijų skaičius padidėjo nuo 101,87 tūkst./ml kontrolinėje grupėje iki 154,48 tūkst./ml prieskrandžio turinio tiriamojoje grupėje (51,6 proc. daugiau). Bendras bakterijų skaičius padidėjo nuo 980 x 103 1 cm3 iki 1 874,7 x 103 1 cm3 turinio (91,3 proc. daugiau). Probiotinis preparatas Yeasture aktyvino galvijų didžiojo prieskrandžio fermentacijos procesus, dėl to pasigamino 3,1 proc. daugiau lakiųjų riebalų rūgščių ir daugiau jų buvo absorbuojama per skrandžio sienelę. Todėl tiriamosios grupės gyvuliai gavo daugiau energijos, reikalingos augti ir vystytis.

Padidino pieningumą

Iš visų aplinkos veiksnių karvių pieningumą ir pieno sudėtį labiausiai lemia šėrimas. Karvių didžiojo prieskrandžio mikroflora gamina daug gyvybiškai reikalingų medžiagų. Kad galvijų virškinimo trakto mikrobų balansas būtų tinkamas ir netrūktų biologiškai aktyvių medžiagų, rekomenduojama galvijų racionus papildyti probiotikais. Probiotiniai preparatai pagerina karvių virškinimo trakto mikrobų sudėtį, pašaro maistingųjų medžiagų virškinamumą ir pasisavinimą, sustiprina gyvulių imuninę sistemą, didina organizmo atsparumą infekcinėms ligoms, patogeninei mikroflorai, stresams. Probiotikų sudėtyje esantys mikroorganizmai, patekę į virškinamąjį traktą ima labai sparčiai daugintis. Mikroorganizmų dauginimosi proceso metu gaminasi dideli kiekiai maistingųjų ir biologiškai aktyvių medžiagų, kurios pagerina medžiagų apykaitos procesus, augimą ir produktyvumą.

Lietuvos veterinarijos akademijos Praktinio mokymo ir bandymų centre atlikti bandymai su melžiamomis karvėmis parodė, jog probiotiniai preparatai turi įtakos pieno cheminei sudėčiai, kokybei bei primilžiui. Į karvių kombinuotuosius pašarus kiekvieną šėrimo dieną individualiai buvo įmaišoma po 10 g probiotikų. Tyrimais nustatyta, kad po 30 bandymo dienų gavusių probiotiko Microbond karvių pieno riebumas padidėjo 0,39 proc., o gavusių probiotiko Yeasture – 0,35 proc. Per tris bandymo mėnesius vidutiniškai iš vienos tiriamųjų grupių karvės primelžto pieno riebumas buvo atitinkamai 0,23 ir 0,32 proc. didesnis negu bandymo pradžioje. Tuo tarpu kontrolinės grupės karvių pieno riebumas beveik nepakito. Baltymų ir laktozės kiekiui piene probiotikai įtakos neturėjo. Bandymo metu pastebėta, jog probiotikai mažina somatinių ląstelių skaičių (SLS). Ištyrus pieną po 30 bandymo dienų, kontrolinės ir probiotiko Microbond gavusių karvių piene SLS beveik nepakito, o gavusių probiotiko Yeasture SLS sumažėjo 2,6 karto.

Po 60 bandymo dienų SLS tiriamųjų grupių karvių piene buvo atitinkamai 2,3 ir 2,9 karto mažesnis, o bandymo pabaigoje (po 90 dienų) – 1,8 ir 1,9 karto mažesnis negu kontrolinės grupės karvių piene. Per visą bandymo laiką iš vienos karvės, gavusios probiotiko Microbond, pieno vidutiniškai per vieną bandymo dieną buvo primelžta 2,24 kg, o gavusios probiotiko Yeasture – 0,97 kg arba atitinkamai 10,7 ir 4,7 proc. daugiau negu iš vienos kontrolinės grupės karvės.

Įvertinus tyrimo rezultatus, nustatyta, kad iš melžiamos karvės, tris mėnesius gavusios probiotiko Microbond, papildomai primelžiama iki 201,6 kg pieno, gaunama 8,1 kg pieno riebalų ir 6,1 kg pieno baltymų. Racionus papildžius probiotiku Yeasture, papildomai gaunama 87,3 kg pieno, 4,1 kg pieno riebalų ir 1,2 kg pieno baltymų. Taigi per tris mėnesius gauta atitinkamai daugiau 10,7 ir 4,7 proc. pieno, 10,7 ir 5,4 proc. daugiau pieno riebalų bei 10,1 ir 2,0 proc. pieno baltymų. Probiotikai Microbond ir Yeasture veikia pieno cheminę sudėtį ir kokybę. Šių preparatų poveikyje piene beveik 2,3 karto sumažėjo SLS.

Pastebėta, kad karvės, kurios pirmaisiais gyvenimo mėnesiais gavo Yeasture ir kitų probiotikų, per laktaciją pagamina iki 500 kg pieno daugiau negu jo negavusios. Taigi profilaktiškai duodant veršeliams probiotikų, jie ne tik sparčiau auga, būna sveikesni, pagerėja raciono maisto medžiagų virškinamumas, atpinga prieauglio išauginimas, bet dargi iš telyčių užauga produktyvesnės karvės.