23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2004/06
Žaislai kiaulėms
  • Mano ūkis
  • Mano ūkis

Pagal ES reglamentą 2001/93/EG, kuris buvo priimtas 2001 metų lapkričio mėnesį, reikalaujama, kad kiaulių garduose būtų daiktų, kuriuos jos galėtų tyrinėti ir judinti, pavyzdžiui, šiaudų, šieno, medienos, pjuvenų, komposto, durpių arba šių medžiagų mišinio. Svarbu, kad kiaulių tyrinėjimo objektai nepakenktų jų sveikatai.

Tačiau kai kurios iš šių medžiagų gali būti kenksmingos. Šiauduose gali būti mikotoksinų ar infekcinių ligų sukėlėjų (pvz., kiaulių maro virusų). Taip pat ir pjuvenose gali veistis netipiškos mikobakterijos, nuo kurių padidėja limfmazgiai.

Pašarai - viena iš užsiėmimo rūšių

Pagal dabartinį projektą numatyta, kad gyvuliai pastoviai turėtų bent vieną žaidimo objektą. Tačiau vėliau, įsigaliojus griežtesniems gyvūnų gerovės reikalavimas, garde turės būti didesnis žaislų pasirinkimas.

Visi šėrimo būdai, kurių metu dalinami pašarai, nesvarbu ar skysti, ar sausi, laikomi viena iš kiaulių užimtumo rūšių ir pripažįstama, kad tai atitinka minėtus reikalavimus.

Metalinės grandinės ir mediena

Yra ir kitų būdų bei priemonių patraukti kiaulių dėmesį. Renkantis daiktus kiaulėms užimti, būtina įsitikinti, kad jie nekenks gyvulių sveikatai, bus saugūs ir patogūs naudoti. Kiaulėms tinka metalinės grandinės su pritvirtinta mediena. Jos ilgai nesudyla, yra higieniškos ir gali būti pakabintos bet kurioje tvarto vietoje. Svarbu grandines gerai pritvirtinti, kad kiaulės jų nenutrauktų.

Pastebėta, kad viena grandinė gana greitai atsibosta. Joms labai patinka, kai ant sukryžiuotų metalinių strypų pakabinamos kelios grandinės. Tada kiekviena kiaulė žaidžia su „savo“ grandine, judindama kitas.

Galima virš gardo skersai nutiesti vieną grandinę, o ant jos pritvirtinti ir žemyn nuleisti kelias kitas grandines. Jų skaičius priklauso nuo gyvulių grupės dydžio. Taip pat ant gardo sienos galima pritvirtinti vadinamąsias „grandinių sūpuokles“, su kuriomis gali žaisti ir kaimyninio gardo kiaulės.

Dar labiau kiaulėms patinka graužti pritvirtintus ant grandinių 60-70 cm ilgio kieto medžio rąstelius, senas padangas ar tuščius bakelius. Tačiau mediena – viena iš labiausiai mėgstamų medžiagų. Didesnėms penimų kiaulių grupėms dažnai rekomenduojama įrengti „pasikasymo medžius“. Tai kieto medžio sija, kuri 45° kampu pritvirtinama prie gardo pertvaros ir grindų. Papildomai prie jo galima pritvirtinti grandines.

Kas labiausiai patinka kiaulėms

Vokietijoje viename 24 penimų kiaulių nekreikiamame garde vieni šalia kitų buvo įrengti 5 skirtingi žaidimo objektai. Kiaulių elgesys buvo filmuojamas vaizdo kameromis. Pasibaigus tyrimui, nustatyta, su kokiais žaislais gyvuliai žaidė ilgiausiai. Bandyme buvo lyginamos šios žaidimo priemonės: kabantis rąstelis; ant sukryžiuotų strypų pritvirtintos grandinės; kilnojamas rąstas; ant strypo pakabinta perstumiama grandinė; ant grandinės pakabintas bakelis.

Bandymų rezultatai parodė, kad patraukliausia žaidimo priemonė – ant sukryžiuotų strypų pritvirtintos grandinės. Per parą su šiuo žaislu kiaulės žaidė iš viso 1 valandą ir 49 minutes. Tai sudaro 9,1 proc. viso laiko. Mažiau kiaulės domėjosi kabančiu rąsteliu (4,0 proc.), kilnojamu rąstu (3,6 proc.), ant strypo pakabinta perstumiama grandine (2,9 proc.).

Su pakabintu bakeliu kiaulės žaidė tik 10 minučių per parą arba 0,7 proc. viso laiko. Galima spėti, kad bakelis yra per didelis žaislas, kurio jos negalėjo apžioti.

Nustatyta, kad kiekviena kiaulė žaidimui skiria tik 6 minutes per parą. Didžiausią laiko dalį (70-80 proc.) jos praleidžia gulėdamos.

Naudoti šiaudus rizikinga

Kiaulės gali užsiimti ir rupšnodamos šiaudus, kurie laikomi šiaudų automatuose arba ėdžiose. Iš jų gyvuliai traukia smulkintus arba nesmulkintus šiaudus. Tačiau tokie automatai yra brangūs (nuo 100 iki 300 EUR). Kai kurie augintojai patys pasigamina šiaudų ėdžias arba juos deda į tam tikros formos tinklą. Per tinklo tarpelius kiaulės ištraukia susmulkintus šiaudus. Gyvuliai šiaudais domisi visu penėjimo periodu. Paskutiniais penėjimo mėnesiais dėmesys grandinėms ar ant jų pakabintiems daiktams mažėja.

Tačiau šiaudus, kaip kiaulių užsiėmimo priemonę, naudoti rizikinga dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, padidėja darbo sąnaudos. Antra, šiaudai gali būti užkrėsti mikotoksinais, kurie kenkia kiaulių sveikatai. Be to, dėl patekusių į mėšlo kanalus šiaudų padidėja amoniako emisija, jie gali užkimšti grindų groteles, todėl mėšlą sunkiau pašalinti.

Parengta pagal užsienio spaudą