23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2004/04
Nuostolius mažinanti purškimo technika
 • Dr. Remigijus ZINKEVIČIUS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS
 • Mano ūkis

Pastaruoju metu labai domimasi procesais, kuomet išpurkšto augalų apsaugos preparato lašeliai nenusėda ant apipurškiamo paviršiaus, o nunešami pavėjui arba kyla aukštyn dėl šalto ir šilto oro srovių, t.y. aukštyneigio oro judėjimo. Pavėjui nunešami lašeliai gali pažeisti greta augančius augalus, patekti į atvirus vandens telkinius, pakenkti žmonėms ir gyvuliams.

Ar išpurkšto augalų apsaugos preparato lašeliai bus nunešti pavėjui, priklauso nuo šių techninių ir meteorologinių veiksnių:

 • lašelių dydžio
 • purškimo agregato važiavimo greičio
 • purškimo aukščio
 • vėjo greičio
 • oro temperatūros
 • oro drėgnio

Vokietijos Federalinė Biologinė tarnyba (BBA) tyrė, kaip įvairiais purkštukais išpurkšto skysčio lašeliai nunešami pavėjui. Nustatyta, kad 5 m atstumu nuo apipurškiamo paviršiaus gali būti nunešama iki 0,6 proc. nuo preparato išpurškimo normos.

Techniškai lašelių nunešimą pavėjui galima labai sumažinti, naudojant stambialašius inžektorinius (pvz., Lechler ID/IDN/IDK) arba hidropneumatinius (pvz., John Deere Twin Fluid) purkštukus bei papildomo oro sistemas (pvz., Hardi Twin). Šį procesą taip pat galima apriboti, žinant naujausią techniką ir lašelių nunešimą lemiančius veiksnius.

Tinkamo purškimo sąlygos

 • naudoti išpurkšto skysčio lašelių nunešimą pavėjui mažinančias priemones, pvz., stambialašius inžektorinius purkštukus
 • atsižvelgti į vėjo kryptį ir greitį
 • inžektoriniais purkštukais nepurkšti augalų apsaugos priemonių, kai vėjo greitis didesnis kaip 5 m/s, stambialašiais purkštukais AD (su dozatoriumi) – 4 m/s, o universaliais plyšiniais plokščiasraučiais LU – 3 m/s
 • nebepurkšti, jeigu oro temperatūra aukštesnė kaip 25°C, o oro drėgnis mažesnis kaip 40 proc.
 • purškimo agregato važiavimo greitis turi būti 6-8 km/val. (su inžektoriniais purkštukais iki 10 km/val.) 
 • šlaikyti optimalų arba minimalų purškimo aukštį

ES direktyvų reikalavimuose numatyti augalų apsaugos priemonių naudojimo apribojimai, pvz., apsauginiai atstumai nuo atvirų vandens telkinių ir pakrančių. Šiuos apsauginius atstumus, priklausančius nuo augalų apsaugos preparatų toksiškumo, galima sumažinti, naudojant nuostolius mažinančią techniką, pvz., inžektorinius purkštukus. Firmos „Lechler“ inžektoriniai purkštukai ID/IDN/IDK, kaip išpurkšto skysčio lašelių nunešimą pavėjui mažinanti priemonė, yra pripažinti Vokietijoje, Austrijoje, Olandijoje ir Anglijoje.

Be to, Vokietijoje ir Austrijoje tos pačios firmos juostiniai purkštukai yra įrašyti į sąrašą priemonių, mažinančių lašelių nunešimą pavėjui 90 proc. Iš ventiliatoriniams purkštuvams skirtų purkštukų gerai vertinami stambialašiai plyšiniai plokščiasraučiai purkštukai AD 90 su keraminiais antgaliais.

Anglijoje inžektoriniai purkštukai ID 120-02/-025/-03/-04 yra pažymėti LERAP***, o ID 120-015/-02/-025/-03/-04 ir IS 80-02/-025/-03/-04 - LERAP*** ženklais. Tai atitinka 75 proc. ir 50 proc. lašelių nunešimą pavėjui mažinančių priemonių klases, lyginant su įprastinėmis purškimo technologijomis.

Olandijoje į nedidelio lašelių nunešimo pavėjui purkštukų sąrašą įrašyti šie firmos „Lechler“ purkštukai: ID 120-015/-02/-025/-03/-04/-05/-06/-08, IDK 120-02/-025/-03/-04/-05, IS 80-02/-025/-03/-04/-05/-06, AD 120-03/-04. Lašelių nunešimą pavėjui 75 proc. mažina ID 120-02, o 90 proc. - ID 120-04 purkštukai.

Įvairiose šalyse, pvz., Vokietijoje, Austrijoje, Olandijoje ir Anglijoje, firmos „Lechler“ purkštukai priskiriami skirtingoms lašelių nunešimą pavėjui mažinančių priemonių klasėms, pvz., 99, 90, 75 ir 50 proc.

Apsauginių juostų plotis priklauso nuo naudojamų purkštukų, vandens telkinio tipo, pakrančių augmenijos ir jų pločio, techninių bei technologinių naudojimo nurodymų.

Purškiant augalų apsaugos priemones išilgai atvirų vandens telkinių arba pakrančių su inžektoriniais purkštukais ID/IDN/IDK, apsauginis atstumas sumažinamas atitinkamai nustačius darbinį slėgį arba sumažinus važiavimo greitį. Likusioje lauko dalyje purškiama optimaliu darbiniu slėgiu.

Analogiškai sodininkystėje, pagal tam tikrus nurodymus naudojant ID 90 arba AD 90 purkštukus, atvirų vandens telkinių kryptimi reikia išjungti oro tiekimą arba atitinkamai pakeisti darbinį slėgį.

Naudojant lašelių nunešimą pavėjui mažinančią techniką, galima sumažinti apsauginį atstumą, todėl atsiranda papildomo ploto, o laukai naudojami efektyviau.