23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2004/04
Natūraliomis medžiagomis praturtinti pašarai – sveikesnis pienas
  • Dr. Edmundas PAULAUSKAS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO KONSULTAVIMO TARNYBA
  • Mano ūkis

Apie natūraliomis medžiagomis papildytų pašarų teigiamą įtaką kiaulių augimui ir sveikatai, kiaulienos kokybei buvo rašyta praėjusiame žurnalo numeryje. Šiame straipsnyje pateikti Kupiškio rajone žemės ūkio kooperatyve „Baltoji smilga“ su melžiamomis karvėmis atliktų bandymų rezultatai.

Iš Malaizijoje augančių palmių vaisių minkštimo pagamintame aliejuje gausu natūralių karotinų ir vitaminų, kurie kartu su šiuo aliejumi praturtintais pašarais patenka į gyvulio organizmą, taip pat ir į produkciją. Pašarinis aliejų mišinys „Karotinas“ gaminamas iš 50 proc. palmių ir 50 proc. rapsų arba sojų aliejų. Kombinuotuosius pašarus su aliejaus „Karotinas“ priedu gamina UAB „Krekenavos pašarai“.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistai, siekdami įvertinti tokių pašarų naudą, atliko tris bandymus. Vienu iš jų nustatyta, koks pašarinio aliejaus „Karotinas“ poveikis pieno kokybei, karvių sveikatai ir reprodukcijai, vitaminų E ir A kiekiui piene.

ŽŪK „Baltoji smilga“ karvės buvo suskirstytos į dvi analogiškas grupes po 6 gyvulius kiekvienoje. Abiejų grupių karvės buvo laikomos vienodomis sąlygomis ir šeriamos ūkyje pagamintais pašarais – šienu, šienainiu, cukrinių runkelių griežiniais. Bandomosios grupės karvių kombinuotieji pašarai iš vietinių žaliavų (miežių, kviečių, kvietrugių) buvo praturtinti baltymų, vitaminų, mineralų papildu (BVMP) su pašariniu aliejumi „Karotinas“. Vidutinis karvių produktyvumas siekė per 4 600 kg pieno.

Ganykliniu laikotarpiu abiejų grupių karvės buvo ganomos ganyklose ir papildomai šeriamos minėtais kombinuotaisiais pašarais. Pašarų maistingumas karvėms buvo apskaičiuotas, naudojantis Konsultavimo tarnybos kompiuterine karvių šėrimo programa. Ganiavos pradžioje buvo sumažintas kombinuotųjų pašarų baltymingumas. Karotino kiekis bandomosios grupės karvių kombinuotuosiuose pašaruose nebuvo keičiamas.

Bandymo metu kiekvieną mėnesį pagal nustatytą grafiką buvo atliekamas kontrolinis karvių melžimas pieno primilžiui (kg), riebalų (proc.), baltymų (proc.), laktozės (proc.), urėjos (mg%) kiekiui, somatinių ląstelių skaičiui (tūkst./ml) nustatyti. Be to, du kartus per mėnesį Agrocheminių tyrimų centro ir Maisto bandymų laboratorijose buvo nustatomi vitaminų A ir E kiekiai.

Bandymo pradžioje abiejų grupių karvių primilžiai per parą buvo vienodi. Vėliau bandomosios grupės karvių primilžiai padidėjo: iš karvės per parą vidutiniškai buvo primelžiama 3,2 kg pieno arba 121 proc. daugiau negu iš kontrolinių gyvulių.

Riebalų, baltymų ir laktozės kiekis abiejų grupių karvių piene skyrėsi labai nedaug. Somatinių ląstelių bandomųjų karvių piene buvo šiek tiek daugiau negu kontrolinių, o urėjos kiekis neviršijo normos ribų. Tiriamuoju laikotarpiu bandomosios grupės karvių piene vitamino A vidutiniškai rasta 3,06 mg/kg, o vitamino E – beveik 3 kartus daugiau negu kontrolinės grupės karvių piene.

Apibendrinus 4 mėnesius trukusio bandymo rezultatus, paaiškėjo, kad tiriamuoju laikotarpiu bandomosios grupės karvės buvo sveikesnės ir geriau apsivaisino (33,4 proc.). Be to, iš jų primelžta daugiau pieno (121 proc.), kuriame susidarė daugiau riebalų, baltymų ir laktozės (101-102 proc.), susikaupė daugiau vitaminų A ir E. Be to, priedai su pašariniu aliejumi „Karotinas“ nepadidino išlaidų pašarams, lyginant su kontroline grupe.

Labai svarbu tai, kad naudojant natūralių medžiagų priedą, gyvulių mėsoje padidėja vitaminų A ir E, o piene be šių vitaminų padidėja ß-karotino ir kitų karotinų bei karotinoidų kiekis. Taigi mėsa ir pienas tampa natūralių vitaminų bei antioksidantų šaltiniu.