23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2004/04
Kiaulininkystės ekonomika
  • Dr. Irena JANČIENĖ LIETUVOS VETERINARIJOS AKADEMIJA Algimantas BAGDONAVIČIUS
  • Mano ūkis

Straipsnyje pateikta kiaulininkystės pelno skaičiavimo metodika geriausiai tinka ūkininkui, turinčiam specializuotą kiaulininkystės ūkį, kuriame jis pats užsiaugina pašarinių grūdų ir baltyminių augalų (žirnių, pupų, lubinų, rapsų), o kiaulių racionams praturtinti įsigyja sojų rupinių, žuvų miltų, mineralų ir vitaminų papildų.

Kombinuotuosius pašarus, išskyrus specialius startinius pašarus paršeliams, pigiausia, jei yra malūnas ir maišytuvas, gaminti savo ūkyje. Tačiau ateityje, ūkininkams įgijus daugiau gyvulių auginimo patirties ir įmonėms atpiginus pašarus, naudingiau bus juos pirkti. Taip ūkininkauja daugelis pažangių Vakarų šalių kiaulių augintojų.

Straipsnyje pateikta kiaulininkystės pelno skaičiavimo metodika gali būti pritaikyta ir stambioms bendrovėms bei kompleksams.

Prognozuojami rezultatai per metus

Pavyzdžiui, numatoma parduoti 1 014 kiaulių, iš viso sveriančių 113 300 kg. Vidutinis parduodamos kiaulės svoris 112 kg, iš jų penimų kiaulių – 110 kg.

Iš 1 014 kiaulių, bus parduoti 965 penimi paršai, t.y. 106 200 kg (110 kg x 965); vienas brokuotas kuilys, t.y. 300 kg; 12 pagrindinių paršavedžių, t.y. 2 400 kg (200 kg x 12); 12 tikrinamųjų paršavedžių, t.y. 1 800 kg (150 kg x 12) ir 24 veislinės kiaulaitės, t.y. 2 600 kg (110 kg x 24).

28-35 dienų atjunkomas paršelis vidutiniškai sveria 10 kg. Skirtingais periodais paršeliai priauga nevienodai: 10-15 kg grupėje – 357 g; 16-35 kg – 571 g; 35-55 kg – 714 g; 56-110 kg – 1 000 g. Vidutinis priesvoris per visą auginimo periodą 681 g (109* : 160 dienų = 681 g).

*110 kg (realizuojamo paršo svoris) –

1 kg (gimusio paršelio svoris)

Paršingumas trunka 114, žindymas – 35 dienas, o servis periodas (laikas nuo atjunkymo iki sukergimo) – 7 dienas. Viso reprodukcinio ciklo trukmė 156 dienos. Taigi per metus paršavedė gali paršiuotis 2,34 karto (365 : 156).

Pagrindinė paršavedė vidutiniškai atsiveda 10,5 paršelio, tikrinamoji – 9,0.

Kasmet brokuojama apie 30 proc. pagrindinių paršavedžių ir bandai atnaujinti reikia įsigyti 25 proc. veislinių kiaulaičių. Pateiktame pavyzdyje (numatant parduoti 1 014 kiaulių) kasmet reikia įsigyti 10 veislinių kiaulaičių (40 pagrindinių paršavedžių x 25 proc. : 100).

Remiantis bandos struktūros ir kiaulių judėjimo duomenimis (žr. lentelę), norint per metus užauginti apie 1 000 paršelių, reikia, kad gimtų 1 180, nes gimusių paršelių išsaugojimas yra 85 proc. Kad gim

tų tiek paršelių, reikia laikyti 40 pagrindinių paršavedžių. Norint sužinoti, kiek reikia paršavedžių, tenka išspręsti lygtį:

(10,5 x 2,34) X + (9 x 0,6*) X = 1 180

24,57X+5,4X = 1 180

29,97X = 1 180

X = 1 180 : 29,97 40 pagrindinių paršavedžių

* koeficientas gaunamas skaičiuojant, kad pagrindinių paršavedžių brokuojama 30 proc., o tikrinamųjų reikia 2 kartus daugiau negu išbrokuojama pagrindinių (30 x 2 : 100 = 0,6)

Iš 40 paršavedžių išbrokuojama 30 proc. arba 12 (40 x 30 : 100). Tikrinamųjų paršavedžių reikia laikyti 2 kartus daugiau negu brokuojama, t.y. 24 (12 x 2). Tikrinamosioms paršavedėms pakeisti per metus reikia užauginti arba įsigyti dvigubai daugiau veislinių kiaulaičių, t.y. 48 (24 x 2).

Veislinės kiaulaitės auginamos nuo 90 d. (vidutinis tokio amžiaus kiaulaitės svoris 35 kg) iki 220 dienų amžiaus, kol jos pasiekia 120 kg svorį (tokio amžiaus ir svorio jau galima kergti arba sėklinti). Per 130 dienų (220 – 90) auginimo periodą jos priauga 85 kg (120 – 35). Vidutinis priesvoris per parą turėtų būti 654 g (85 : 130). Tai optimalus veislinio prieauglio priesvoris (išsamiai rašyta 2002 m. žurnale „Mano ūkis“ Nr. 8).

Norint turėti pakankamai kiaulaičių bandai atnaujinti, teoriškai kasdien reikia laikyti ne mažiau kaip 17 veislinių kiaulaičių (48 : 2,8* = 17).

* veislinių kiaulaičių auginimo ciklo koeficientas apskaičiuojamas taip: 365:130 kiaulaičių auginimo dienų = 2,8

Už parduotus gyvulius gaunama pajamų, jei 1 kg gyvo svorio kiaulės supirkimo kaina:

3,0 Lt/kg x 113 300 kg = 339 900 Lt
3,5 Lt/kg x 113 300 kg = 396 550 Lt
4,0 Lt/kg x 113 300 kg = 453 200 Lt

Pašarų sąnaudos 113 300 kg svoriui priaugti:

reprodukcinei bandai 389 027 kg : 113 300 = 4,43 kg
penimoms kiaulėms 280 027 kg : 113 300 = 2,47 kg
pašarų kaina iš viso – 194 082 Lt

Skaičiuojant, kad pašarų vertė savikainoje sudaro 70 proc., iš viso išlaidų 194 082 x 70 : 100 = 277 260 Lt.

Prognozuojamas pelnas, kai 1 kg gyvo svorio kiaulių supirkimo kaina:

3,0 Lt/kg 339 900 – 277 260 = 62 640 Lt per metus : 12 = 5 220 Lt per mėnesį
3,5 Lt/kg 396 550 – 277 260 = 119 240 Lt per metus :12 = 9 937 Lt per mėnesį
4,0 Lt/kg 453 200 – 277 260 = 175 940 Lt per metus : 12 = 14 662 Lt per mėnesį

Vienai kiaulei užauginti tenka išlaidų 273 Lt (277 260 Lt : 1 014 vnt.).

Lieka pajamų pardavus vieną kiaulę, jei gyvo svorio supirkimo kaina:

3,0 Lt/kg 339 900 : 1 014 = 335 – 273 = 62 Lt
3,5 Lt/kg 396 550 : 1 014 = 391 – 273 = 118 Lt
4,0 Lt/kg 453 200 : 1 014 = 447 – 273 = 174 Lt

Kitame žurnalo numeryje išsamiai rašysime apie išlaidas pašarams, jų poreikį skirtingų grupių kiaulėms