23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2004/03
Tiesioginės išmokos
  • Mano ūkis
  • Mano ūkis

Žemės ūkio ministerijos sekretorius Jonas PANAMARIOVAS aiškina, už ką ir kokios tiesioginės išmokos šiemet bus mokamos žemdirbiams.

Lėšų šaltiniai

Šiemet žemdirbiai pajamas gaus iš keturių šaltinių: bus mokamos tiesioginės išmokos; pagal Kaimo plėtros plano septynias programas bus mokamos kompensacinės išmokos; pagal septynias Bendrojo programavimo dokumento priemones bus teikiama investicinė parama; pagal Kaimo rėmimo programą bus teikiama nacionalinė parama.

Tiesioginės išmokos

Didžiausią paramos dalį sudarys tiesioginės išmokos. Joms numatyta beveik 292 mln. Lt. Šiemet tiesioginės išmokos bus mokamos keliais etapais: dalis tiesioginių išmokų bus išmokėta iki gegužės 1 d., dalis – jau po gegužės 1 d. iki metų pabaigos, tačiau tik tam tikra suma, o likusioji dalis bus išmokėta 2005 m.

Iki gegužės 1 d. tiesiogines išmokas numatoma išmokėti už karves, už 2003 m. paskutinį ketvirtį paskerstus galvijus, už bičių šeimas bei verslinius sodus ir uogynus.

Pagal žemės ūkio ministro įsakymą karvių laikytojams, parduodantiems pieną perdirbimo įmonėms, iki balandžio 30 d. bus išmokėta 110 Lt už karvę. Už kontroliuojamą karvę papildomai bus mokama 43 Lt, taip kompensuojant kontroliavimo išlaidas.

Tiesioginės išmokos skiriamos pieno gamintojams, 2003 m. pardavusiems perdirbti pieną įmonėms bei laikantiems suženklintas ir valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Gyvulių registravimo ir identifikavimo centrinėje duomenų bazėje 2003 m. gruodžio 31 d. jų vardu įregistruotas karves.

Planuojama, kad tiesiogines išmokas anksčiausiai dokumentus pateikusių savivaldybių karvių laikytojai gaus jau kovo mėnesį. Tai bent iš dalies kompensuos pieno gamybos išlaidas.

Už 2003 m. IV ketvirtyje paskerstus galvijus lėšos pradėtos mokėti paskutinę vasario savaitę.

Už bičių šeimas tiesiogines išmokas numatoma išmokėti iki gegužės 1 d. - po 20 Lt už inventorizuotą bičių šeimą. Visi, kurie pretenduoja į šią paramą, per kovo mėnesį turi pateikti reikalingus dokumentus savivaldybių ž.ū. skyriams (žiniasklaidoje buvo pasirodęs klaidingas pranešimas, kad paraiškos priimamos iki balandžio 30 dienos).

Paramą intensyviai prižiūrimiems sodams ir uogynams numatoma išmokėti iki gegužės 1 d. pagal 2003 m. deklaravimo duomenis. Už vaismedžių sodų hektarą bus išmokėta 310 Lt, už jaunų (iki 5 metų) vaismedžių sodų hektarą - 630 Lt, už serbentų ir aronijų uogynų hektarą - 440 Lt, už braškių ir aviečių uogynų hektarą -570 Lt. Šiuo atveju jokių papildomų dokumentų pateikti nereikės, nes bus mokama už 2003 m. deklaruotus sodus ir uogynus, tačiau savivaldybių ž.ū. skyriai turės patikslinti atsiskaitomąsias sąskaitas (mat pernai Žemės ūkio bankas keitėsi į Nord/LB). Tai užims tam tikrą laiko tarpą, todėl mokėjimai realiai gali prasidėti balandžio mėnesį.

Išmokos už 2004 m. deklaruotus verslinius sodus ir uogynus realiai bus pradėtos mokėti spalio mėn. jau pagal ES nustatytą tvarką. Kol kas tikslus išmokos dydis neaiškus (Europos Komisija dar nepatvirtino mokėjimo schemos), tačiau tikimasi, kad turėtų būti mokama apie 120 Lt/ha.

Išmokos po gegužės 1 dienos

Joms galios jau nauja tvarka. Parama bus mokama už visas ž.ū. naudmenas, dalis išmokų teks ir galvijininkystės sektoriui. Šiuo metu Europos Komisija svarsto mūsų pateiktą tiesioginių išmokų mokėjimo planą, tačiau atsakymo kol kas nėra, todėl čia pateikiami paramos dydžiai ir terminai nėra visiškai tikslūs, gali dar keistis.

Spalio mėn. numatoma pradėti mokėti už ėriavedes (apie 30 Lt). Už karves žindenes bei telyčias, vyresnes negu 8 mėn. (mėsines ir mišrūnes), numatoma pradėti mokėjimus 2004 m. gruodžio mėn., išmoka turėtų siekti apie 500 Lt. Už paskerstus bulius, kurių skerdenų svoris didesnis kaip 185 kg arba daugiau 340 kg gyvo svorio, bus mokama specialioji išmoka apie 510 Lt, skerdimo išmokos už karves ir telyčias, vyresnes negu 8 mėnesiai, numatoma mokėti 90 Lt. Planuojama, kad už pirmą ketvirtį paskerstus bulius bus pradėta mokėti birželio mėn.

Spalio mėn. numatoma pradėti mokėjimus už ž.ū. naudmenas. Šiemet bus išmokėtas avansas apie 38 proc., o likusioji dalis – iki 2005 m. gegužės mėn. Už pievas, ganyklas, daugiamečių žolių plotus, cukrinius runkelius, daržoves, sodus, uogynus numatoma mokėti apie 120 Lt/ha. Už grūdines ir ankštines kultūras, rapsus, bulves, skirtas perdirbti į krakmolą, numatoma mokėti apie 300 Lt/ha. Už linus (kvotos ribose) planuojama mokėti 587 Lt/ha.

Reikalavimai žemdirbiams

Jeigu žemdirbys siekia paramos, jis turi registruoti savo žemės ūkio ir kaimo valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Tai galima padaryti savivaldybės ž.ū. skyriuje (šiuo metu Registrui paraiškas yra padavę 256 tūkst. potencialių paramos gavėjų).

Kita būtina sąlyga – žemdirbys turi pažymėti (įbraižyti) ž.ū. naudmenų ir pasėlių laukų ribas žemėlapiuose (siekiant palengvinti pasėlių įbraižymą žemėlapiuose, iš Kaimo rėmimo programos tam numatoma skirti 2,5 mln. Lt). Taip pat privaloma užpildyti paraišką tiesioginėms išmokoms už naudmenų plotus ir pasėlius 2004 metais gauti. Oficialus naudmenų ir pasėlių laukų ribų įbraižymo blokų žemėlapiuose ir paraiškų teikimo etapas prasidės 2004 m. kovo l d. ir vyks iki birželio 1 dienos. Teikiant paraišką, turi būti pridėtas užpildytas žemėlapis.

Žemėtvarkos specialistas nemokamai padės įbraižyti naudmenų ir pasėlių ribas žemėlapyje, kiti seniūnijos specialistai padės užpildyti paraišką. Žemės ūkio ministerija organizuoja mokymus, siekia užtikrinti, kad visi kaimo žmonės galėtų maksimaliai pasinaudoti finansine ES ir nacionalinio biudžeto parama ir gautų kuo daugiau lėšų.