Raseinių savivaldybė įpareigota nutraukti viešinimo paslaugų pirkimą
2018-06-22

Viešųjų pirkimų tarnyba, atlikusi Raseinių rajono savivaldybės informacijos viešinimo paslaugų pirkimo vertinimą, konstatuoja, kad perkančioji organizacija nustatė nepagrįstus, neproporcingus ir dirbtinai konkurenciją ribojančius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus  ir pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą. Tarnyba perkančiąją organizaciją įpareigoja nutraukti pirkimo procedūras. Pirkimo vertė – 50 tūkst. eurų be PVM.

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) atliko Raseinių rajono savivaldybės administracijos 2018-03-27 skelbto viešojo pirkimo „Informacijos sklaidos ir publikacijų, reportažų parengimo paslaugos pirkimas“ vertinimą.

Perkančioji organizacija tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose nurodė, kad tiekėjas per pastaruosius trejus metus iki pasiūlymų pateikimo termino dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei trejus metus) turi būti užbaigęs vykdyti arba vykdyti bent vieną informacijos sklaidos ir publikacijų, reportažų parengimo paslaugų sutartį, pagal kurią suteiktų paslaugų vertė yra ne mažesnė nei 50 tūkst. eurų be PVM.

Nepagrįsti reikalavimai

Kvalifikacijos reikalavimas būti įvykdžiusiam arba vykdyti bent vieną sutartį apjungiant visas paslaugų veiklas (informacijos sklaidos ir publikacijų, reportažų parengimo) yra nepagrįstas ir dirbtinai riboja tiekėjų konkurenciją, t.y. šis reikalavimas nesuteikia galimybės varžytis patyrusiems tiekėjams, kurie turi atskiras skirtingų veiklų sutartis ( informacijos sklaidos; publikacijų rengimo; reportažų rengimo).

Šiuo kvalifikacijos reikalavimu perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus lygiateisiškumo ir proporcingumo principus.

Minimalus tiekėjo kvalifikacijos reikalavimas būti įvykdžius sutartį, kurios vertė ne mažesnė nei 50 tūkst. eurų be PVM yra per didelis, juo perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintą proporcingumo principą ir 2017-06-29 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintą Tiekėjo kvalifikacijos nustatymo metodiką.

Perkančiosios organizacijos nustatytas kvalifikacijos reikalavimas specialistui, kad jis per dvejus metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti dalyvavęs bent vienos paslaugų sutarties vykdyme, kurioje buvo atsakingas už informacijos sklaidos ir publikacijų, reportažų parengimą, pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus lygiateisiškumo ir proporcingumo principus.

Reikalavimas specialistui sutartyje būti buvus atsakingam už visas paslaugų veiklas (informacijos sklaidos; publikacijų rengimo; reportažų rengimo) yra nepagrįstas ir neproporcingas pirkimo objektui. Tarnybos manymu, specialistas pagal atskiras sutartis turintis tinkamos patirties atskirose srityse ( informacijos sklaidos; publikacijų rengimo; reportažų rengimo) taip pat būtų kompetentingas ir pajėgus tinkamai vykdyti pirkimo sutartį.

Reikalavimas darbuotojo patirčiai ribojamas pastarųjų dvejų metų laikotarpiu, vadinasi anksčiau dirbę ir labiau patyrę specialistai, turintys ilgametės patirties, apskritai yra eliminuojami ir neturi galimybės dalyvauti pirkime.

Tarnybos specialistų nuomone, perkančiosios organizacijos reikalavimas, kad reikalavimą specialistui turi atitikti vienas tiekėjo siūlomas asmuo, yra nepagrįstas ir dirbtinai riboja konkurenciją.  Perkančioji organizacija neturi nustatyti taisyklių ar reikalavimų, kaip paslaugos teikėjas turi organizuoti savo veiklą. 

VPT inf.

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kuri problema Jums didžiausia?
Orai