Ūkis
ŽŪPGF aktyviai prisideda įsisavinant Kaimo plėtros programos lėšas
2012-07-19

Vilnius, liepos 19 d. Per pirmąjį šių metų pusmetį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 65 mln. Lt kreditų suteikė 182 garantijas už 39 mln. Lt. Bendra šiems ūkio subjektams suteiktų garantijų suma jau siekia 1,02 mlrd. Lt, tai sudarė sąlygas iš kredito įstaigų pasiskolinti beveik 1,7 mlrd. Lt.

Visos garantijos, informuoja ŽŪPGF, šiais metais suteiktos už žemdirbiams, smulkiems ir vidutiniams kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus kreditus. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra šiais metais iš kredito įstaigų nesiskolino.

ŽŪPGF bendradarbiauja su visais Lietuvoje veikiančiais bankais ir kredito unijomis. Per 2012 m. 6 mėn. daugiausiai kreditų su garantija išdavė Medicinos bankas (23 proc. visų garantijų skaičiaus), SEB bankas (18 proc.) ir kredito unijos (16 proc.). Medicinos banko bei kredito unijų suteikti kreditai yra nedideli, skirti nedideliems ūkiams finansuoti, tačiau ir pagal suteiktų kreditų sumą daugiausia kreditų išdavė Medicinos bankas (22 proc. visų kreditų). Skirtingai nei ankstesniais metais, ypač aktyviai žemės ūkį finansuoja kredito unijos. Jos per ataskaitinį laikotarpį suteikė 18 proc. garantuotų kreditų. Šį pusmetį suteikta pirmoji garantija AB bankui „Finasta".

3 Paragrafas delaval

2012-aisiais ŽŪPGF toliau aktyviai prisideda įsisavinant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos lėšas. Kreditų gavėjams, įgyvendinantiems investicinius projektus pagal šios programos priemones, per šiuos metus suteiktos 78 garantijos už 23 mln. Lt, tai sudaro 60 proc. visų šiais metais suteiktų garantijų sumos.

Kaip ir ankstesniais metais, pagrindiniais ŽŪPGF klientais lieka ūkininkai, kurie sudarė daugiau kaip 80 proc. visų klientų. Už ūkininkų imamus kreditus suteikta 24,3 mln. Lt garantijų arba 63 proc. visų per ataskaitinį laikotarpį suteiktų garantijų. Buvo finansuojamos tradicinės žemės ūkio šakos - augalininkystė (37 proc. visų garantijų) bei gyvulininkystė (27 proc.). Nemažėja garantijų, suteiktų alternatyviems verslams kaime plėtoti - smulkieji verslininkai plėtoja biokuro gamybos verslą, stato saulės energijos jėgaines, modernizuoja mėsos cechus, teikia agroserviso, medienos apdirbimo paslaugas.

2012 m. beveik visų šalies rajonų žemdirbiai ir kaimo verslininkai aktyviai naudojosi skolintomis kredito įstaigų lėšomis. Tradiciškai daugiausia skolinosi derlingose žemėse dirbantys žemdirbiai - Kauno bei Panevėžio apskričių žemdirbiams suteikta 37 proc. visų suteiktų garantijų skaičiaus.

Nuo šių metų pradžios ŽŪPGF teikia naują paslaugą - garantijas finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms. Šios garantijos sudarys žemdirbiams ir smulkiems kaimo verslininkams galimybę ne tik skolintis iš kredito įstaigų, bet ir naudotis lizingo paslaugomis.

Iš viso nuo ŽŪPGF veiklos pradžios (1998 m.) jau suteiktos 4 047 garantijos už 2,3 mlrd. Lt, iš jų už žemdirbių, kaimo verslininkų bei žemės ūkio produktų perdirbėjų paimtus kreditus - 3 991 garantija už 1,02 mlrd. Lt, už Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros kreditus - 56 garantijos už 1,3 mlrd. Lt.

MŪ, ŽŪPGF inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip vertinate ŽŪM perkėlimą į Kauną?
Orai