manoukis new-logo.jpg
Vasario 19 d., Pirmadienis
Naujas DARBO KODEKSAS - iššūkiai agroverslui

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/mano-ukis-zurnalas
Naujas DARBO KODEKSAS - iššūkiai agroverslui

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/mano-ukis-zurnalas
Naujas DARBO KODEKSAS - iššūkiai agroverslui

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/mano-ukis-zurnalas
Grikių derliui nuimti - tinkama technologija ir technika

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/infoparduotuve?shop=1&id=93
Grikių derliui nuimti - tinkama technologija ir technika

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/infoparduotuve?shop=1&id=93
Grikių derliui nuimti - tinkama technologija ir technika

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/infoparduotuve?shop=1&id=93

NAUJIENOS >

Jonavoje vyko visuotinis žemdirbių suvažiavimas

2018-02-09
Jonavoje vyko visuotinis žemdirbių suvažiavimas

Jonava. Premjeras Saulius Skvernelis patikino, kad Vyriausybė sieks suvienodinti tiesiogines išmokas žemdirbiams visoje Europos Sąjungoje. Visuotinio žemdirbių suvažiavimo dalyviams premjeras pažadėjo skirti lėšų liūčių padarytiems nuostoliams atlyginti, padidinti žymėto dyzelino kvotas, imtis ryžtingų priemonių įveikiant afrikinį kiaulių marą.

Daugiau kaip 2000 dalyvių susirinko penktadienį į visuotinį žemdirbių suvažiavimą Jonavos sporto arenoje. Žemdirbių keliami klausimai, surašyti rezoliucijos projekte, apima daugiau kaip dešimt sričių, tarp jų mokesčius, melioraciją, gyvulininkystės sektoriaus situaciją, kaimo plėtros projektų bendrąjį finansavimą, šalies žemės ūkio konkurencingumą ir kt.

Suvažiavimą inicijavo Žemės ūkio ir maisto tarybos narės - Lietuvos ūkininkų ir Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos bei Lietuvos žemės ūkio bendrovių, Lietuvos pieno gamintojų ir Lietuvos grūdų augintojų asociacijos. Žemės ūkio rūmai nerodė dėmesio šiai iniciatyvai.

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas įžanginėje suvažiavimo kalboje kritikavo neigiamą valdžios atstovų nusistatymą žemdirbių atžvilgiu, deklaratyvią žemdirbių kritiką ir konstruktyvių diskusijų vengimą. J. Talmantas pabrėžė agrarinio sektoriaus svarbą ir europinės paramos lėšų reikšmę visos valstybės ekonomikai: paramos pinigus žemdirbių panaudoja prekėms ir paslaugoms įsigyti, logistikai, technikai, statyboms, tad naudą patiria visi susiję ekonomikos sektoriai.

Anot J. Talmanto, Vyriausybė turi siekti tiesioginių išmokų suvienodinimo ir deramo jų lygio užtikrinimo po 2020 metų.

Savo kalboje jis taip pat minėjo būtinybę supaprastinti statybų procedūras, užtikrinti laukinės gyvūnijos (stumbrų, vilkų, šernų, paukščių) daromos žalos kompensavimą, mokesčių (gyventojų pajamų, socialinio draudimo) tarifų normalizavimą.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas Petras Puskunigis pabrėžė žemės ūkio gamybos svarbą - plečiant gamybą, kuriamos naujos darbo vietos, kyla kaimo pragyvenimo lygis, mažėja skurdas. Didesnis pirminės žemės ūkio produkcijos kiekis „įdarbintų" daugiau perdirbimo pramonės pajėgumų.

Premjeras prašė kalbėti be pykčio

Žemdirbių suvažiavime dalyvavęs premjeras Saulius Skvernelis kalbėjo, kad Vyriausybė ne tik supranta šio sektoriaus problemas, bet ir imasi konkrečių žingsnių jas spręsti. Jis kvietė žemdirbius plačiau suvokti visos šalies ekonomiką ir elgtis solidariai, visų pirma pertvarkant mokestinę bazę. Jo teigimu, būtų nesąžininga taikyti išimtis ūkininkams, kai apmokestinamos visos kitos individualios veiklos. Anot premjero, gyventojų pajamų mokestis padidės maždaug 1 tūkst. ūkininkų iš 245 tūkst. ūkininkaujančiųjų.

S. Skvernelis davė žemdirbiams keletą patarimų, kaip jie turėtų keisti savo viešąją komunikaciją: mažiau emocijų, daugiau argumentų (t. y. faktų ir skaičių, kuriuos reikėtų nuolat kartoti, priminti), naujų idėjų ir naujo jų pateikimo („Nebūkite užstrigę dvidešimtajame amžiuje", - sakė S. Skvernelis, turėdamas omeny dažnai pateikiamą pieno ir vandens butelio kainų palyginimą).

Atsakydamas į rezoliucijos projekte išvardytas problemas, premjeras pabrėžė, kad Lietuva sieks suvienodinti tiesiogines išmokas žemdirbiams visoje Europos Sąjungoje. „Vienas iš prioritetinių mūsų tikslų - tiesioginių išmokų suvienodinimas. Procesas vyksta, derybose ieškome sąjungininkų ir yra tikimybė, kad mums pasiseks", - sakė S. Skvernelis.

Jis taip pat kalbėjo apie būtinybę pertvarkyti melioracijos ūkį ir sukurti specialų fondą melioracijos darbams finansuoti; apie pieno sektoriaus rizikos fondo sukūrimą, pažymėdamas, kad Vyriausybė nesiims kainų reguliavimo; apie būtinybę pažaboti afrikinį kiaulių marą, kuris žlugdo kiaulininkystę (anot premjero, reikia pasiryžti sunaikinti šernų populiaciją, nes kito kelio nėra).

S. Skvernelis pažadėjo, kad Vyriausybė skirs papildomai prie ES paramos lėšų liūčių padarytiems nuostoliams atlyginti dar 9 mln. eurų iš nacionalinio biudžeto, o taip pat padidins žymėto dyzelino kvotas. Premjeras būtų linkęs visiškai atsisakyti dyzelino žymėjimo.

Žemdirbiams skundžiantis dėl pernelyg griežtų aplinkosauginių ribojimų, premjeras pasidalijo nuomone, kad Lietuvai nevertėtų skubėti pritari visoms ES iniciatyvoms, nepulti pirmiems pasirašinėti susitarimų, o išnaudoti pereinamųjų laikotarpių galimybes, galvoti apie valstybės interesus, taikyti tik būtiniausius minimalius reikalavimus.

Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkas Vidas Juodsnukis, atsiliepdamas į premjero kalbą, dėkojo už susirūpinimą kaimo reikalais, bet pabrėžė, kad kaimui neužtenka rūpestingumo, reikalingi konkretūs sprendimai, didesnė parlamento atsakomybė svarstant kaimo žmonėms aktualius klausimus.

Mokesčių našta gali didėti

Lietuvos grūdų augintojų asociacijos Tarybos pirmininkas Aušrys Macijauskas, kalbėdamas apie mokesčių reformos pasekmes, konkretaus ūkio pavyzdžiu iliustravo, kaip dėl to keičiasi ūkio padėtis. Jo teigimu, šiais metais ūkiai naštos nepajus, tačiau 2019 metais ji užguls žemdirbius visu svoriu.

Anot A. Macijausko, būtina leisti mažinti apmokestinamąsias pajamas vykdant investicijas į ilgalaikį turtą, taigi ir įsigyjant žemę. Skatinant jaunus žmones kurtis kaimo vietovėse visiems besikuriantiems naujiems ūkininkams suteikti 5 metų mokestines atostogas. Gyventojų pajamų mokesčio tarifas ūkininkams (ir pelno mokesčio tarifas bendrovėms) neturi viršyti 10 proc., socialinio ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų „lubos" neturi viršyti 14 vidutinių šalies darbo užmokesčių.

Jis taip pat siūlė, kad ūkininkams būtų privalu registruotis PVM mokėtojais tik tada, jei apyvarta pasiekia 100 tūkst. eurų (šiuo metu galioja 45 tūkst. eurų riba).

Apie melioraciją, investicijas ir žemę

Lietuvos ūkininkų sąjungos Kupiškio skyriaus pirmininkas Zigmas Aleksandravičius, kalbėdamas apie melioracijos ūkį, siūlė, kad valstybė iš pradžių sutvarkytų šį turtą, o tik po to perduotų jį žemdirbiams. Pirmiausia turėtų būti sutvarkyta griovių priežiūra ir atliktas žiočių remontas.

Kiekvienam ūkininkui turėtų būti privalomi melioracijos įrenginių naudojimo ir priežiūros mokymai. „Melioracijai reikalingą techniką turėtume įsigyti lengvatinėmis sąlygomis, o įnašus į melioracijos fondą turėtų mokėti kiekvienas, kuris bent pėdą pastato ant žemės", - sakė Z. Aleksandravičius.

Jonavos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Rimantas Kubiliūnas iš suvažiavimo tribūnos kalbėjo apie tai, jog valstybė turėtų svariau prisidėti prie Kaimo plėtros programos bendrojo finansavimo - skirti 25 proc. (apie 150 mln. eurų) kasmet iki 2022 metų, kad daugiau paramai investicijoms į žemės ūkio valdas tektų ne mažiau paramos nei 2007-2013 m.

Jis taip pat pasiūlė valdžiai užtikrinti galimybę smulkiesiems ir vidutiniams ūkininkams gauti ilgalaikius kreditus žemei pirkti, nes nedideli ūkiai generuoja mažas pajamas ir galimybių stiprėti neturi.

Jonavos rajono ūkininkas Ričardas Žebarauskas kalbėjo apie „žemės saugiklių" įstatymo taikymo aspektus, o nenašių žemių rėmimo perspektyvas pristatė Lietuvos nenašių žemių naudotojų asociacijos pirmininkė Danutė Karalevičienė, kritiškai įvertinusi parengtą nenašių žemių žemėlapį.

Žemdirbių savivaldai reikia pertvarkos

Nemažai kalbėtojų savo pranešimuose kritikavo Žemės ūkio rūmų vadovybę dėl neveiklumo, netinkamo atstovavimo žemdirbių interesams. Atskirą pranešimą tuo klausimų pristatė Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas, Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos vadovas Raimundas Juknevičius. Jo teigimu, Rūmai turėtų užtikrinti, kad Lietuvoje būtų laikomasi ilgalaikės žemės ūkio politikos, kuriai valdžių kaita negalėtų daryti įtakos.

Antra, Žemės ūkio rūmai turėtų tapti demokratiškai renkama šalies žemdirbių atstovybė, kurios išlaikymą didžiąja dalimi garantuotų patys žemdirbiai, mokėdami nario mokestį.

Suvažiavimo dalyviai balsuodami pritarė minčiai, kad tokių Žemės ūkio rūmų, kokie jie yra šiandien, nebereikia, jie nekelia pasitikėjimo.

***

Suvažiavimo metu Europos Parlamento nariui Broniui Ropei buvo įteikti 35 tūkst. parašų, palaikančių peticiją „Sąjungoje, kurioje visi lygūs, negali būti antrarūšių ūkininkų!", kuria siekiama tiesioginių išmokų suvienodinimo. Šiuos parašus B. Ropė įgaliotas perduoti Europos Parlamento Peticijų komitetui.

MŪ inf.

Leistini formatai: jpg, jpeg, png, flv.

Leistinas dydis: 20M.


Komentarai

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams. Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę. • Joo(78.62.27.35)
  Žmonės, žmonės ,piliečiai, ne pinigai ar džipai šalyje svarbiausia. Kas iš to, jei tu iš savo darbuotojo atimtais pinigais (nesumokėjai už darbą tiiek kiek jis iš tiesų vertas) perki užsienietišką džipą. Remi ne Lietuvos ekonomiką bet džipo gamintojo šalies ekonomiką.
 • čia dar is interneto protingai(78.58.31.200)
  Kada stambus ūkis 100-200 ha. Juk ne su arkliais dirbam ir ne su rankom karve melžiam.O dėl to,kad nusėda pirkime pinigai ,tai tamsta klystate ,čia taip pat ekonomikai nauda. Jei niekas nepirks,bus krizė. Kaip tik su paskolomis skatinama ekonomika. O daugelis ūkininkų pirkdami techniką,net ir tą patį džipą prisideda prie ekonomikos. Rašote,kad pas didelius įsidarbinti negalima,taip,nes pas geresnius ir atlyginimai geri ir darbuotojai pastovūs. Darbuotojų reiks,bet gerų ir dar ateityje tokių ,kurie mokės ne tik traktoriaus vairą,o ir kompiuterį valdyti. Ir dar,gerai,kad dar kas nors už visus(nors jums atrodo kitaip) ,,paverkia,,. Niekas netrukdo ir smulkiems savo atstovus stiprius išsirinkti,bet net ir didesni sunkiai atranda ką galėtų rinkti,nes visi norim dirbti ūkyje,o visuomeninė veikla ne tik laiką ,bet ir nervus kainuoja. Sakot,perka žemę,bet kaip nepirksi,jei ją jau 5-7 metus dirbai,bet ir vėl ,mažai kas perka iš ūkio pinigų ,daugiausia tam yra banko paskolos. O 50 ha gal uab ir gali nupirkti,bet ūkininkui,net ir su banko paskola tai tampa jau našta. Bet ko gero yra ir tokių ūkininkų ir nemanau,kad jiems tai nesudaro finansinių sunkumų.. Dabar jau geriau nuomotis,nei pirkti,bent į išlaidas gali įtraukti.
 • iki 10(188.69.192.213)
  ha turinciu zemes turbut ,nei tu ,nei tu nebuvo ,nes tokiu musu zmonemis nelaiko
 • o(78.58.117.230)
  O tai ūkininkų tame suvažiavime ar buvo? Ar tik žemdirbiai?
 • joo debilui(188.69.208.153)
  dink iš eterio valkata
 • Joo(78.62.27.35)
  Išvogė neproporcingai turimam žemės plotui didelias paramų sumas todėl problemų ne sumažėjo, bet padaugėjo. Įdomu kokiam tikslui vyriausybė iš visų gyventojų sumokėtų mokesčių dar skiria 9 milijonus eurų? Nei vienas į suvažiavimą neatvažiavo nevalgęs ar blusų sukandžiotas, gal prabangių džipų išlaikymui trūksta lėšų ? Gal tegul jie pasimoko kaip pragyventi iš sofkinių, nes iš jų nei vienas nesiskundžia, o tuos milijonus gal tegul skiria Biržų ligoninei kur pacientus jau blusos griaužia.
 • dar is interneto protingai(89.239.192.110)
  Džiugu, kad daugėja mąstančių žmonių tarp ūkininkų, o ne tik stambių ir mokančių tik verkti dėl mokesčių. Jau kaip taisyklė tapo, kuo didesnis ūkis tuo labiau verkia, jog apkraunami mokesčiais. Smulkiais ūkiais (iki 2EDV ar tai 10 ha pasėlių) procentaliai sumoka daug daugiau mokesčių nei tas stambus, kuris ir yra kaimo emigracijos priežastis. Šeimos ūkiai ir vidutiniai ūkiai nuo 10 iki 100 ha mokesčių prasme nėra labai skriaudžiami, visgi kaip ir visiems privalu mokėti PSD bei VSD, nes tokia yra tvarka, taip lygiai kaip pas dirbančiuosius. O ties stambūs ( virš 100-200 ha) va ir yra didžiausi verksniai dėl ES paramų, kad nespėjo visos giminės jaunaisiais ūkininkais padaryti, po to verkia dėl mokesčių mokėjimo, nes va jie ir taip procentaliai mažiausiai sumoka mokesčių lyginant su smulkiais ir vidutiniais ūkiais. Po to verkia dėl tiesioginių išmokų, kad mažos, juos diskriminuoja, nes matai per metus laiko nori nusipirkti minimum 20-50ha žemės, kad galėtų dar greičiau smulkiems ūkiams ant sprando užlipti. Didžiausias verkimas yra dėl ES paramos, nes visi stambūs įprato jau kokia 10 metų, jog tik jiems procentaliai skiriama didžiausias ES paramos lėšų krepšelis. Jei ūkis stambus, tai ir taip aišku, kad bus paimta parama ant tėvų, tada ant sūnaus, ir dar po kelių metų sūnus kitą jaunojo ūkininko paramą paima ant savo draugės, aišku tuoktis negali, nes pinigai pirmoje vietoje, visgi reikia kuo daugiau žemių prisipirkti, kad tik smulkūs neatkustų ir nekeltų konkurencijos..Tokių paramų plovimo atvejų šimtai, ūkio sritis ta pati, pagal NMA taisykles, jaunieji turėtų paramą grąžinti, tačiau pinigais ir konsultantų patarimais (pavardes, gyvenamąja vietą ir kitka kas įtakoja projekto susietumą lengva pakeisti, nes tam sudarytos šiltnamio sąlygos stambiems). Tai va visi tokie ir daugiausia verkia per tokiųs suvažiavimus ūkininkų, grąsina visiems iš eilės ir panašiai. Kai kalba prasideda apie mokesčių mokėjimą, pradedama verkti jog stambūs ir taip daug sumoka, nors visi žino kad yra priešingai, procentaliai stambūs ūkiai sumoka tikrai mažai ir tuos procentus tikrai reikia didinti, jei norime apriboti stambiųjų apetitą ir bent kažkiek pristabdyti smulkiųjų ūkių nykimą. Apie įdarbinimą kaimo žmonių pas stambius ūkius išvis nėra ką kalbėti. Kuo stambesnis tuo alga mažesnė ir mokesčiai slepiami, pagal paramas supirkti naujausia techhnika, tad stambiam ūkiui nei tų darbuotojų nereikia, ir kaimui jokios naudos neduoda. Stambių pinigai nusėda žemės pirkime, džipuose bei džondyruose, elevatoriuose ir visa ekonomikos nauda kaimui bei valstybei tuo baigiasi
 • is interneto protingi ukininkai(89.239.192.110)
  Ko jus taio bijot tos Maldeikienes,ka ten ju ji padarys,jei jau taip blogai tai darom ukio audita matysim kad ir paprastai dvi grafos pajamos-islaidos matysim kiek to pelno yra,ko jus bijot kai atvyksta NMA tai didziausias sujudimas buna,visii surauke siknas lakstot kas bus kas bus,pas mane kelis kartus buvo taip maloniai bendravom ,noreciau kad siemet dar atvyktu,gal prisivoge esat kad baime jum. Didziausias kaime darbdavys yra stambus ukininkas,kalbat kad kaimas skursta o del ko skursta del jusu godumo.Kas trukdo moket padorias algas kad zmogui ne vien pavalgyt uztekt kuo geriau gyvens tavo darbinkai,kaimymai tuo tau bus geriau o jei vien minimas tai gero darbuotojo nesitikek
 • kaimas(82.140.157.185)
  Susirinko nomenklatūra ir buožės . Verkia žemės mažai...
 • Joo(78.62.27.35)
  Praėjo 27metai ir suvažiavimas akivaizdžiai parodė kad daugiausiai problemų turi tie kur daugiausiai vogė. Išvogė galingas melioracijos įmones, šiandien skęsta. Dirbti nereikia,geriau pirkti prabangų džipą, nes valdžia kompensuos. Visų akys žiba ką dar pavogti. Smulkūs ūkininkai iš esmės teturi tik vieną problemą, NEVOGTI diskriminaciniais tikslais iš smulkių ir vidutinių ūkininkų ūkių.
 • jonas(188.69.198.100)
  mieli kamentatoriai as esu ukininkas ir uzdirbu su jumis nesidalinsiu kaip nesidalina maxima kaip el. tinklai ir kitos firmos ir firmeles gaunat hanorara, kad pilat mesla ant ukininku ir bukit laimingi
 • duskit(188.69.208.153)
  idiotai,atsirado mat žinovai,barškinat savo mėšlinais nagais kompo klaviatūrą ir įsivaizduojat esantys proto bokštai.
 • Joo(78.62.27.35)
  Žemės Ūkio Rūmai pasitikėjimo nekėlė kai juose karaliavo Lanzbyyrgio vagys. Dabar, kai pagrindiniai vagys atsiskyrė, kelia didesnį pasitikėjimą.
 • Dėl LR Žemės ūkio rūmų:(86.100.36.27)
  1. Reiškiame nepasitikėjimą LR žemės ūkio rūmais. 2. Reikalaujame sustabdyti LR žemės ūkio rūmų finansavimą iš biudžeto, kol nebus atliktas auditas ir atliktos LR žemės ūkio rūmų įstatymo pataisos. 3. Raginame Seimą peržiūrėti LR žemės ūkio rūmų įstatymą ir jame įtvirtinti kiekvieno Lietuvos žemdirbio teisę tiesiogiai dalyvauti LR žemės ūkio rūmų pirmininko ir visų kitų valdymo organų rinkimuose. 4. Reikalaujame atsakingų valdžios institucijų, formuojant žemės ūkio politiką, nesivadovauti LR žemės ūkio rūmų reiškiama nuomone, nes ji nėra visų Lietuvos žemdirbių konsoliduotabendra pozicija.
 • Joo(78.62.27.35)
  Keistas tu vvuki ir tavo komunistinės monopolijos. vandens gali atsivežti ar paprsačiausiai adatą įsirengti. šilumos gali pasikurti krosnį, elektros šiais laikais gali pasistatyti vėjo ar saulės jėgainę, išeiti gyventi į kaimą. Bet su pienu nedingsi ,kreipsies į monopolijas ar jį tik sugadinsi. O na Galiu pasakyti kad buhalterija absoliučiai pačiam ūkininkui jokios naudos neduoda. Kas iš to, kad sumokėsi už suskaičiavimą jog šiemet pigūs ir nuostolingi rugiai , tačiau to nepaisęs ir vėl pasėjęs, kitais metais daugumoje atvejų gausi dvigubą pelną.
 • Vvukis(90.131.38.134)
  Jei jau gyvenam demokratinėj valstybėj tai turėtų visi ūkininkai turėt balsavimo teisę priimant sprendimus susijusius su žemės ūkiu ir visi ūkiai būt vienodi gaunant paramas.
 • Vvukis(90.131.38.134)
  Aš nelabai suprantu iš kur tie visoki žemės ūkio organizacijų vadovai atsiranda? Juos turėtų rinkt visi ūkininkai o ne savi iš savų tarpo....kas dar atstovauja smulkiesiem ūkiams kurių daugiausia yra? Vienas Juodsnukis kurio net negirdėt....
 • Vvukis(90.131.38.134)
  Joo skirk kur yra tikras monopolis toki kaip ESO,šilumos ir vandens tinklai ir yra pačių susigalvoti toki kaip prekybos centrai pieno ir grūdų perdirbėjai. Juk niekas neverčia jiems atiduot savo produkcijos.
 • Na(78.58.31.200)
  Geras komentatoriaus pasiūlymas dėl smulkių ir pritariu,kad norint gaut paramą reikia turėt apskaitą. Dabar esant 45000 ribai dėl mokesčių,jau pasigirdo kalbų, kas kas turi 100000 taip pat planuoja pasismulkinti. Tad kol nebus ūkių privalomos,nors ir minimalios,buhalterinės apskaitos,tendencija dar smulkėti ūkiams(aišku fiktyviai). O dėl smulkių skaičiaus,tai faktiškų ūkių yra ko gero vos ne per pusę mažiau,nes mulčiatorių,gavusių leidimus statytis namus yra sočiai.
 • visvien su(188.69.193.234)
  arkliais mazazemiai ,nespetumem atvaziuot su savo bedom ,bet mes jiems ir nerupim,matai lietuvoje tokia daunu valdzios tvarka ,jai draudimas neissilaiko ,negali sau namu butu nusipirkt ,draudima du kartus padidina mokesti ,tas pats ir su siukslem ,vandeniu ,o ka daryt zmogeliui ,jai jam gyvent neleidzia ,tik pasikart ,o kas dar jaunas bega is tokios salies,pavoge is zmoniu pensijas ,vieniems grazino ,kita dar ir dabar apvogiami ir tai prezidentei ir vyriausybei ,NORMALU,AR BEGALIMA JAIS TIKETI IR PASITIKETI
 • dėl šiukšlių(78.62.169.135)
  Su šiukšlėmis tai įdomūs dalykai dedasi. Jeigu turi nenaudojamus pastatus, kuriuos jau net būtų galima nugriauti, bet už šiukšles vistiek turi mokėti, nors ir pristatai pažymą kad elektra ten visai nenaudojama. Anksčiau užteko pažymos ir mokėti nebereikėjo. Dabar visiek reikia, nes tai vadinama pastovioji dalis. Tai tegu įvardija, kad tai nekilnojamojo turto mokestis. Tik kodėl tokį mokestį mokame ne mokesčių inspekcijai, bet kažkokiam UAB- ui.
 • smulkus(78.58.9.167)
  Išsirinkome stanbius atstovauti savo interiasams taip ir gaunasi kad ar gali gatvės kioskininką tinkamai atstovauti "maxima" Smulkus turi aktyviau juktis i seimos ukių sąjungą ir per ten pramušinėti savo reikalus. smulkių yra kokie 20 tūkstč. kur jie visi? Sėdi ant pečiaus ir pyksta kaip blogai.
 • Joo(78.62.27.35)
  Valdžia paramas pienui perdirbti skyrė ne kiekvienam ūkininkui be 4 pieninėms todėl ir privalo į tai atsižvelgti. Vvuki,esi gudrus, klausimas tau? kodėl valdžia per kainų komitetą reguliuoja šilumos, vandens dujų šiukšlių kainas, kodėl pavyzdžiui pristatant ar visai nepristatant žymiai mažiau šiukšlių, jų kaina nėra dvigubai aukštesnė ar mažesnė? Juk brangiau su 15-20 tonų automobiliu važiuoti kiekvieną saldainio popierėli paimti į kaimą negu kelias tonas pieno?
 • Vvukis(188.69.210.46)
  O kas tuos monopolius sukuria? Juk patys ūkininkai privačioms įmonėms bet kokia kaina tiekia produkciją. Aišku prie tų monopolių kūrimo prisideda ir Lietuvos valdžia juk visos paramos dotacijos išmokos ir žalos kompensavimai skirti tik grūdininkams ir pienininkas o kur kiti sektoriai?
 • Joo(78.62.27.35)
  Braškėse,daržovėse, obuolių sektoriuose nėra monopolijos, priešingai nei pieno sektoriuje, supirkėjų nenusakoma galybė. Derlių galima nuimti ne nustatytą valandą bet keletos dienų bėgyje, pasirinktinai ryte ar vakare.Produkciją galima iš dalies palaikyti, nesugenda kaip pienas po keletos valandų, nereikalauja skubaus perdirbimo, todėl jų augintojas, priešingai nei pieno gamintojas turi kur kas platesnį pasirinkimą. Be to, sakei, kad pragyveni ne iš braškių bet iš valdiško darbo. Karvės priešingai nei tavo braškės, reikalauja nuolatinės priežiūros valanda į valandą, nepriklausomai jos duoda pieno ar ne, 365-366 dienas per metus.
 • Vvukis(188.69.210.46)
  O kaip joo dėl visų kitų kainų? Braškių,daržovių,obuolių kaina ir turi būt privalomai vienoda?
 • Joo(78.62.27.35)
  Pieno kaina už tokią pat kokybę privalomai turi būti vienoda visiem ūkininkams, ir ne mažesnė nei moka Latviams ir estams. Už grūdus vienoda kaina, nepriklausomai nuo kiekio galima, bet Lanzbyyrgio vagims taip pat mokėti už pieną negalima. Nes nesąžiningai piktnaudžiauja tuo, kad su pamelžtu pienu niekur nedingsi, surauginsi.
 • Ekspertas(78.61.181.147)
  Visū pirma tai jai proto, gebėjimū nėra tai jokia parama neišgelbės. Sunki situacija smulkiesiem tai akivaizdu. Reikalinga valstybes pagalba. galimi variantai: 1 Solidarumo principas kur planuoja sumazint ismoka didiesiems ir sutaupytus perskirstyti smulkiesiems. 2 smulkiesiems kuriū pajamos iki 100 tūkstančiū taikyti pvm 5 procentus. 3 naujai besikuriantiems taikyti 5 metū mokestiny langa. 4 galima skirti paramas tik tiems kurie veda apskaita
 • to ff(195.182.93.232)
  Griebkit paramą, tos paramos liko tik trupiniai.90 proc. jau paimta .O galėjo džipų būt protingi ir neimti smulkus už tuos 160 tūkstč litų būtų nusipirkęs gerą traktorių ir padargų .LYGTAI TARP ŽVĖRIŲ GYVENTUM,LYGTAI NELIETUVIAI VISI BŪTUM.
 • Joo(78.62.27.35)
  Man taip pat atrodo kad kai kas pietus valgo su samčiu.
 • Jonas(78.58.117.230)
  Nebuvau suvažiavime, nemačiau prasmės. Rezoliucios du pirmi punktai - Macijausko, Talmanto ir bendrovių nesąmonė. Dėl melioracijos, man per 27 metus jos netaisė ir netaisys, tegul kuo greičiau atiduoda, pagal išgales taisysiu pats. Melioracija taisoma tik vagims, kaip sako Joo. Suvažiavimo viršūnė rėksnys Vilionis. Nepalaikau, aplamai atrodo, kad kai kurie suvažiavimo dalyviai tinsta iš bado, tuoj tuoj sprogs.
 • Joo(78.62.27.35)
  Reikia parduot pusę karvių kad atitikti paramos kriterijus.
 • šlykštu(188.69.208.153)
  skaityti dviejų pavyduolių joo ir vvukio paistalus,nes asmeniškai pažystu ne vieną smulkų ūkininką kurie pasinaudojo paramomis.
 • ff(81.7.113.140)
  to Vvukis: kaiminysteje trys smulkus ukininkai gavo parama... Apsipirko padargu. Gauna ismokas kaip ir visi....Kiek kalbejau, tai visi patenkinti. Pleciasi pagal isgales. Kokios dar tu paramos nori? Visada atsiranda lojanciu zmogeliu kaip tu kuriam nieks negerai.
 • Vvukis(188.69.210.46)
  Sakot griebkit paramą....o kokią paramą gali pagriebt smulkus ūkininkas?
 • Joo(78.62.27.35)
  Nekas kitas,ta saujelė kur ir nugriebė grietinę iš 160 000 ūkininkų buvo susirinkusi,o jis dar čia kvailių ieško. Jokia parama net nedaplauks, nes gaunant 16 centų už pieną apie jokias investicijas net svajot nėra ko pradėt. Net suvažiavime bėdavojo kad nei už kur kas aukštesnę pieno kainą neišgyvena.
 • Taip(78.61.1.106)
  Kvailumui ribų nėra Jūs geriau pasižiūrėkit kaip 80 procentų paramos atsidūrė saujelės rankose o jie kvaileliai diskutuoja apie džipus kol jūs diskutuosit apie automobilius irlikusi parama nuplaks Imkit jautį už ragų tai yra lipkit nuo pečiaus,pradėkit domėtisparamos programomis ,o ne butelio dugnu ir Jūs gyvensit geriau ir nereikės pavydėti Niekas veltui nieko neduos teks brolyčiai padirbėti Tad sekmės Beje turiu 7 metų automobilį
 • Joo(78.62.27.35)
  Tai kad jokia smulkiems aktualia tema suvažiavime nebuvo kalbėta. Smulkiųjų ūkių pieno kainos diskriminacija nepanaikinta,nei nebuvo mėginta tai daryti.O tai visiškai stabdo naujų ūkių kūrimąsi Mokesčių lubos neaktualios. parama fermoms ir bankams neaktuali,kita parama taip pat nebeaktuali, nes smulkus po 27 metų naikinimo vos kvėpuoja,tad jokių įsipareigojimų nebegali prisiimti. Belieka pasidžiaugti kolegų lizinginėm mašinikėm, o ir tai kai kas nori uždrausti.
 • ūkininkas(90.131.41.59)
  -Reikėtų atsisakyti dažyti dyzeliną skirtą ūkininkams, nes tada toks dyzelinas atpigtų iki dešimties centų. Be to ,dyzeliną būtų galima įsigyti bet kurioje degalinėje. - Melioracijos įrenginių nusidėvėjimas(melioruota yra prieš 40-50 metų ir nekokybiškai,neatitinka planų) yra beveik 100 proc. ir jau reikėtų žemę melioruoti iš naujo. - Ūkininkams turėtų nereikėti visai mokėti mokesčių,nes LT yra labai turtinga valstybė,kuri karo pramonei moka net 2 proc.nuo BVP,kai tuo tarpu Prancūzija analogišką 2 proc.nuo BVP, karo pramonei ,- mokės tik nuo 2025 metų.
 • ūkininkas(90.131.41.59)
  -Reikėtų atsisakyti dažyti diželiną skirtą ūkininkams, nes tada toks dyzelinas atpigtų iki dešimties centų. Be to ,dyzeliną būtų galima įsigyti bet kurioje degalinėje. - Melioracijos įrenginių nusidėvėjimas(melioruota yra prieš 40-50 metų ir nekokybiškai,neatitinka planų) yra beveik 100 proc. ir jau reikėtų žemę melioruoti iš naujo. - Ūkininkams turėtų nereikėti visai nemokėti mokesčių,nes LT yra labai turtinga valstybė,kuri karo pramonei moka net 2 proc.nuo BVP,kai tuo tarpu Prancūzija analogišką 2 proc.nuo BVP, karo pramonei ,- mokės tik nuo 2025 metų.
 • Vvukis(90.131.42.164)
  Nematau kur čia sprendžiama smulkiųjų ūkininkų problemos ar mažinama socialinė atskirtis? O
 • Pritariu hhh(188.69.197.8)
  Kažkaip keista ,kad apskirtai čia diskutuojama apie auto. galvojau bus diskusija apie suvažiavime kalbėtas temas gal visgi netaip ir prastai gyvenam , kad tik rupi kaimyno mašina?
 • Vvukis(90.131.42.164)
  Skirtumas tas kad ūkininkai džipus perka už pinigus kurie skirti visiems ūkininkams o visi kiti perka už savus pinigus.
 • hhhh(78.58.65.150)
  Kodėl jūs visi matot tik džipus pas ūkininkus? O jei pažiūrėtume kas mieste dedasi kiek ten džipų.Tai gal miete taip pat gyvena vien tiktai ūkininkai,bet tiesa yra kita. Ten taip pat važinėja žmonės uždirbantis didesnes pajamas ir daugiau .Bet dėl to nekyla toks pavydas tarp mesto žmogaus,kad pas kaimyną geresnė mašina.O mes žmonės čia kaime pamatom , kad vienas kitas įsigyja geresne mašina tai jau kažkas tokio stebuklingo ir pavydo apimti prarandam protą nematom daugiau nieko tik džipas džipai....
 • Vvukis(90.131.42.164)
  Kaip suprantu stambieji rekalauja visų kitų saskaita dar daugiau ėdalo į savo lovelius.
 • Vvukis(90.131.42.164)
  Teisingai ''ekspertas'' pasakė kad suvažiavimas pademonstravo netinkamą padėtį žemės ūkyje,kai pinigai skirti investicijoms į žemės ūkį išleidžiami prabangos prekėmis. Gal galit pasakyt kokius darbus ūkininkai nudirba su džipais? Gal geriau būtų už vieną džipą nupirkt kelis traktorius smulkiesiems ūkiams?
 • ekspertas(78.61.181.147)
  mašinos pas daugely darbo priemonė. o beto mašinos kaina lyginant su kombaino apie 10 kartu mazesnė. ir suvažiavimas ne tam, kad mašinom pasidemonstruot yvyko, bet dėl netenkinamos padėties žemės ūkyje. Dėl daugybės problemū. kaip pvz kiauliū maras, neadekvatūs mokesciai, zemos supirkimo kainos, melioracija ir daugelis kitū...Kuriū deje mūsū valdzia, bei rūmai nebepajėgūs spresti.
 • manau(78.58.76.9)
  reikejo atvaziuo su bielke a ne, kur prekiauja kokoncernas ?
 • Ūkininkas (90.131.38.2)
  Joooo kada tu baigsi nusišnekėti.
 • Vvukis(90.131.42.164)
  Įdomu tie džipai už uždibtus pinigus pirkti ar už paramas skirtas žemės ūkiui?
 • Joo(78.62.27.35)
  Autobusais suvežtos iš bendrovių palaikymo komandos. Akivaizdiai matyti, žmonės be pirštinių sušalę, rankos į kišenes iki alkūnių sugrūstos.
 • P(188.69.197.8)
  Keista kad visi pamatė tik mašinas o autobusai turbūt ten šeip stovi. Kita kart tegul arkleis atjoja nes žiūriu žmogui negalima gyvent geriau jis turi tik dyrbt ir mėšle braidyt. O jaigu žmogus jau išbridai iš šūdo tai jau tampi ne žmogumi nu nes čia Lietuva reiškia vagi ar dar ką iš šono pasidarai. Mažiau pavydo P. S. Pats esu smulkus vairuoju 12metu senumo auto dėl manęs tegul nors ir visos ten gali būti naujos. Žmonės gal užsidyrboooo.
 • Joo(78.62.27.35)
  Aš manau, kad ir ministrui pirmininkui truputį gėda pasidarė kad prastesne mašina į suvažiavimą atvyko.
 • Zero(78.57.142.137)
  Ar mašina yra gero gyvenimo rodyklis ????? Dauguma už paskolas įsigytas, kad tik pasirodyt prieš kaimyną...
 • Joo(78.62.27.35)
  Aha,net patiems ūkininkams pro šalį einant ir žiūrint į suvargusių Lanzbyyrgio vagių prabangius sunkvežimius šypseną kelia.
 • ekspertui(188.69.208.153)
  labai praverstų tos pamokos.
 • Vvukis(188.69.210.46)
  Su neblogom mašinukėm ūkininkai suvažiavo...turbūt visos už paramas pirktos.
 • Ss(90.131.35.91)
  Ekspertas - nueik į lietuvių kalbos pamokas.
 • ekspertas(78.61.181.147)
  Deja tenka pripažinti, kad profesionalai per silpni spresti problemas žemės ūkyje. Akivaizdžiai matosi, kad markauskas pervarges ir pasimetes blaškosi. Suvaževime nebuvo išsakytos visos problemos. o tu kur paminejo nuo nepatogiu stengesi issisukti. kaip pvz dėl kiauliū maro. neužteko drasos pasakyti, kad būtina išnaikinti šernus, nes priešingu atveju kiaulininkyste zlugs. nesugebėjimas padėti spresti problemas smulkiesiems ūkininkams. pvz nevisi gi gali jungtis y koperatyvus yra yvairiū priezasciu. bet būtū galima padėti smulkiesiems mažinant pvm butu 5 proc, bei reguliuoti dalinai supirkimo kaina, kad supirkėjai atsizvelgdami y sumazejusy pvm specialiai atitinkamai nesumazintu kainos. yra ir daugiau variantu kaip galima pagelbeti reikia, tik diskutuoti ir ieskoti kompromiso
 • nerijus(90.131.39.188)
  RINKIMŲ AGITACIJA JAU PRASIDĖJO
 • NEBETIKIU SKVERNELIU(188.69.192.109)
  JIS NET BUVUSIUS SAVO KOLEGAS PENSININKUS APGAVO ,ZADEJO GRAZINTI KUBILIAUS PAVOGTAS PENSIJAS IR KAI ISRINKOM ,UZMIRSO ,TAIP BUS IR SU UKININKAIS ,O UZ MELIORACIJA TEGU MOKA KAS MILIJONINES PARAMAS GAVO IR DZIPUS ,JUK KIEK UKININKU MAZAZEMIU JOKIU PARAMU NEGAUNA ,O LAIKO ZEMES GABALELI ,KAD BADU NEMIRTU
RSS naujienų prenumerata

Here you can play mega moolah slots online or visit this site about online casinos at Australia aucasinosonline

.