Renginiai
Ūkininkų sąjungos suvažiavime – be staigmenų
2012-06-25

Akademija (Kėdainių r.), birželio 25 d. Lietuvos ūkininkų sąjungos suvažiavimas, įvykęs penktadienį Akademijoje, pateikė vienintelę staigmeną: klausimas dėl pirmininko atstatydinimo nebuvo įtrauktas į darbotvarkę, nes suskaičiuoti šio demaršo šalininkus užteko vienos rankos pirštų.

Formuojant suvažiavimo darbotvarkę už pasiūlymą įtraukti klausimą dėl pirmininko Jono Talmanto atstatydinimo balsavo 5, susilaikė 3, prieš buvo 21 delegatas. Iš viso suvažiavime buvo atstovaujami 34 skyriai.

3 Paragrafas delaval

Ūkininkų sąjunga yra organizacija, jungianti rajonų skyrius, todėl kiekvienas skyrius turi 1 balsą

Prieš metus LŪS vadovu perrinktas J. Talmantas sakė tikėjęsis, kad antrą kadenciją pirmininkauti bus lengviau, tačiau neįvertino išorės jėgų spaudimo ir kišimosi į Ūkininkų sąjungos reikalus, turėdamas omeny pirmiausia vienos politinės partijos puolimą.

Atmesdamas organizacijai ir jam asmeniškai metamus kaltinimus, J. Talmantas sakė, kad įstatymų nepažeidė ir moralei nenusižengė, todėl prieš nieką nesijaučia kaltas. Mėginimą įkalti pleištą tarp Ūkininkų sąjungos ir Žemės ūkio rūmų jis susiejo su artėjančiais parlamento rinkimais.

„Nepaisant to, kaip susiklostys ateinantys ir praeinantys rinkimai į Seimą, mes turime dirbti ir bendradarbiauti su visomis politinėmis jėgomis. Tik taip mums pavyks siekti savo tikslų ir tik taip su mumis visi kalbėsis ir tarsis. Jeigu mes pasiduosime vienai politinei partijai, neturėsime jokių ilgalaikių perspektyvių. Šiandieninis mūsų organizacijos puolimas iš vienos partijos yra jau visiems akivaizdus", - sakė J. Talmantas.

Savo pranešime LŪS pirmininkas apžvelgė per metus nuveiktus darbus, ir išskyrė reikšmingiausius: išsaugotas lengvatas elektros energijos įsigijimui, leidžiančias ūkininkams per metus sutaupyti nuo 7 iki 15 mln. litų; galimybę važiuoti didelių gabaritų transporto priemonėmis tamsiu paros metu be specialių leidimų, bet su tinkamomis saugos priemonėmis; sumažintą naudotojo mokestį transporto priemonių savininkams, kurie yra žemės ūkio veiklos subjektai; susitarimą tarp LŪS, NMA ir bankų dėl pagalbos ūkininkams trūkstant apyvartinių lėšų.

LŪS pirmininkas Jonas Talmantas (centre) ir vicepirmininkai Raimundas Jovarauskas (kairėje) bei Saulius Stirna

Anot J. Talmanto, personaliniai pokyčiai Nacionalinėje žemės tarnyboje, lengvatų taikymas ūkininkams naudojantis LŽŪKT paslaugomis ir kiti palankūs pokyčiai įvyko ne patys savaime, o tik aktyviai veikiant LŪS.

Tarp dar sprendžiamų klausimų LŪS vadovas paminėjo miško žvėrių daromos žalos ūkininkų ūkiams sumažinimą, diskusijas dėl žemės mokesčio apskaičiavimo pagal žemės našumą, dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo ūkininkaujantiems pensinio amžiaus asmenims, dėl talkų ir darbuotojų įdarbinimo/išdarbinimo procedūrų supaprastinimo.

„Bandome spręsti ūkininkų veiklos ribojimo problemas, susijusias su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Daugelis esame lankęsi kitose Europos Sąjungos šalyse, tačiau tokio kiekio reikalavimų pas mus ir kaip stropiai mes verčiami jų laikytis, kitą ES šalį sunku būtų surasti. Todėl natūraliai visiems kyla klausimas, ar tie reikalavimai yra pagrįsti", - sakė LŪS vadovas.

J. Talmantas apgailestavo, kad derybose su grūdų perdirbėjais kol kas taip ir nepavyko pakeisti grūdų standartų.

Suvažiavimo delegatams rūpėjo BŽŪP ir tiesioginių išmokų aktualijos

Didelis veiklos baras susijęs su Bendrosios žemės ūkio politikos ateitimi ir Lietuvos ūkininkų interesų gynimu. LŪS aktyviai dalyvauja tarptautiniuose susitikimuose, akcentuodama būtinybę atsisakyti diskriminacinės Baltijos šalių žemdirbių rėmimo praktikos, reikalaudama tiesioginių išmokų suvienodinimo.

Suvažiavimas patvirtino pirmininko ir revizorės ataskaitas, o aktualiausias problemas įvardijo priimtoje rezoliucijoje.

Suvažiavime dalyvavo ir ūkininkams rūpimais klausimais kalbėjo Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis, žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius, Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip vertinate ŽŪM perkėlimą į Kauną?
Orai