Pasaulyje
Įkurtas Europos bioekonomikos aljansas
2015-02-13

Briuselis. Veiklą pradėjo naujai įkurtas Bioekonomikos aljansas, kuris sieks, kad Europa taptų bioekonomikos lydere, mažiau priklausytų nuo įvežtinių išteklių, būtų konkurencingesnė.

Europos Komisija 2012 m. paskelbė bioekonomikos strategiją, o 2013 m. suformavo Europos bioekonomikos grupę (The European Bioeconomy Panel), kurioje dirbo 30 įvairios profesinės patirties ir įvairioms suinteresuotoms šalims atstovaujantys ekspertai: gamintojai, verslininkai, mokslininkai, tyrėjai, administravimo specialistai ir visuomenės atstovai. Jų darbo pagrindu ir įkurtas Bioekonomikos aljansas.

Bioekonomikos aljansas pabrėžia, kad bioekonomika nebėra nišinis sektorius, ji apima tvarią atsinaujinančių išteklių gamybą ir jų pavertimą (taikant veiksmingas ir (arba) inovatyvias technologijas) maistu, pašarais, pluoštu, cheminėmis ir kt. medžiagomis bei energija. Tai gali suteikti didelę ekonominę, aplinkosauginę ir socialinę naudą.

Delavalis 04.01

Bioekonomikos aljansas ragina Europos Komisiją, kad bioekonomika būtų pripažinta naujo 315 mlrd. eurų investicijų plano prioritetu, be to, siekiama kurti ilgalaikę ir racionalią bioekonomikos strategiją, numatyti nacionalines ir regionines priemones, kurios šiam sektoriui padėtų tapti konkurencingam, dinamiškam ir apimančiam visą tvarią Europos ekonomiką.

Viena iš aljanso veiklos krypčių - padėti kurti biotechnologinius produktus. Tai ne tik padėtų sukurti naujas rinkas ir darbo vietas, bet ir skatintų ekonomikos atsigavimą, dėmesys būtų sutelktas į naujų žaliavų kūrimą, mokslinius tyrimus, technologijų ir inovacijų plėtrą.

Aljansas pasiryžęs skatinti valstybes nares didinti tvarų žemės ūkio ir miškų produktyvumą ir dirvožemio derlingumą, paprastinti prieigą ir užtikrinti konkurencingas atsinaujinančios žaliavos kainas.

Aljansas pabrėžia, kad svarbu bendradarbiauti su visuomene: kartu su ūkininkais, miškų savininkais ir pramonės įmonėmis diskutuoti apie konkurencingą Europos bioekonomiką.

Tarp Aljanso narių yra Biotechnologijų pramonės konsorciumas, Europos miškų savininkų, Europos bioetanolio gamintojų ir Europos bioplastikų asociacijos, EuropaBio konfederacija. Aljanso siekia, kad ekonomikos augimas būtų mažiau priklausomas nuo įvežtinių iškastinių išteklių ir darytų mažesnį neigiamą poveikį aplinkai.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Koks Jūsų pomėgis laisvalaikiu?
Orai