Nuomonė
„Kai nutylima tiesa...“
2019-04-17

Lietuvos žemės ūkio tarybos pirmininkas Petras Puskunigis išplatino viešą laišką Žemės ūkio rūmų pirmininkui Arūnui Svitojui, kuriame priekaištauja dėl Lietuvos žemės ūkio tarybos juodinimo, stambių ir smulkių ūkių priešpriešos skatinimo. Pateikiame šią jo nuomonę skaitytojams.

Kai iš Žemės ūkio rūmų pasitraukė pagrindiniai žemės ūkio produkcijos gamintojai ir gamybiniai klausimai tapo antraplaniais, Rūmams kilo atstovaujamų interesų paieškos ir identifikavimo problema. Neturint konstruktyvių pasiūlymų, griebiamasi šmeižto taktikos – Lietuvos žemės ūkio tarybos juodinimo, stambių ir smulkių ūkių priešpriešos skatinimo.

Įvairiuose leidiniuose tendencingai neigiamai interpretuojant Žemės ūkio tarybos kreipimąsi į žemės ūkio ministrą dėl Lietuvoje įgyvendinamos ES BŽŪP po 2020 metų, sąmoningai priešinami Lietuvos žemdirbiai, kalamas nesantaikos pleištas tarp smulkiųjų ir stambiųjų ūkių, net nesiteikiant pasigilinti, kas yra smulkusis, o kas – stambus, kokiais mato vienetais tai matuojama. Tenka apgailestauti, kad kriterijumi pasirinktas „hektaras“, kuris toli gražu neapsprendžia ūkio gyvybingumo ir perspektyvų, neatspindi visų ūkio veiklos tvarumo aspektų (ne tik ekonominių, bet socialinių ir aplinkosauginių), visiems šalies piliečiams teikiamos naudos per valstybei sumokamus mokesčius bei kuriamą pridėtinę vertę, valstybės remiamų investicijų grąžą.

Delavalis 04.01

ŽŪR atstovų pasisakymuose kaimo vietovių gyvybingumas suvokiamas tik kaip ES mokamų tiesioginių išmokų didinimas, taikant išmokų perskirstymo mechanizmą: papildomas išmokas už pirmuosius 30 ha ar jauniesiems ūkininkams – už pirmuosius 90 ha. Dar kartą norime patvirtinti, kad Lietuvoje perskirstymo išmokų dalis yra viena didžiausių ES.

ŽŪR pirmininkui ir Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkui, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkui norime priminti skaičius: perskirstymo išmokai skirta 420 mln. eurų, palyginimui, Lietuvos kaimo plėtros programos priemonei „Investicijos į materialųjį turtą“ – 429 mln. eurų. Taigi, suskaičiavus visas subsidijas (ne tik už žemės plotą), išmokas, kompensacijas, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto š. m. sausio 2 d. duomenimis, ūkiai iki 30 ha gavo vidutiniškai po 273 Eur/ha, didesni kaip 150 ha ūkiai – 180 Eur/ha, o žemės ūkio įmonės – 151 Eur/ha.

Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis, net 64 proc. visų finansuojamų paraiškų pagal priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“ patenka į smulkių ir vidutinių ūkių kategoriją. Be to, skiriama negrąžinama 40 tūkst. eurų įsikūrimo parama jaunajam ūkininkui, 15 tūkst. eurų parama – pradedančiam ne žemės ūkio verslą kaime. Taip pat kitos lengvatos – avansinis paramos mokėjimas, galimybė įsigyti ūkinius gyvūnus, nereikalaujama pagrįsti projekto finansavimo šaltinio, sutrumpintas kontrolės laikotarpis, padidintas iki 20 ha miško valdos plotas, beveik dukart didesnis paramos intensyvumas ir kt. Taigi, populiarumo ieškotojai ir užsakomųjų straipsnių autoriai, atsikvošėkite, skleisdami melą, kad stambūs ūkiai paramos gauna daugiausia.

Iš tikrųjų, š. m. kovo 21 d. posėdyje Lietuvos žemės ūkio taryba priėmė sprendimą kreiptis į aukščiausius Lietuvos pareigūnus, prašydama užtikrinti, kad Lietuvai būtų skirta „daugiau pinigų“ ir išmoka 2020 m. pasiektų 2013m. garantuotą, vidutinį 196 Eur/ha dydį - VISIEMS, stambiems, vidutiniams ir smulkiems žemdirbiams. Padaryta tai pačiu laiku - Europos Parlamente tik prasidėjus diskusijoms dėl 2020 metų Europos Sąjungos biudžeto.

Šį kreipimąsi, dėl kurio bandoma sukurti intrigą, neva, publikacijoje aptariamas „iš Žemės ūkio ministerijos „nutekėjęs“ (suprask, slaptas ir niekur neviešintas) vienos neseniai įkurtos žemdirbių organizacijos kreipimasis“ – galima rasti šiuo metu Tarybai pirmininkaujančios Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos tinklalapio kovo 22 d. „Naujienose“. Negebėjimas „pasiimti“ viešai paskelbtos medžiagos neturėtų būti prilyginamas sensacijai ir šiais laikais gali sukelti tik užuojautą.

Iš esmės, Kreipimosi tekstas nesupriešina nė vienos grupės žemdirbių su kitomis, nė vieno tvarumo aspekto neiškelia aukščiau kitų. Pvz., ekonominio aukščiau aplinkosaugos ir priešingai – aplinkosaugos aukščiau ekonominio. Žemės ūkio tarybos nuomone, žemės ūkio regiono tvarumas turi apimti regiono žemės ūkio veiklos ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos aspektų visumą.

Akivaizdu, kad siūlomi prioritetai teiks naudą ir grąžą tiek žemdirbiams, tiek visuomenei. Jie atitinka BŽŪP tikslus, kuriuose tikrai nėra jokių užuominų apie paramos diferenciavimą pagal ūkio dydį. Kaip ir Žemės ūkio tarybos kreipimosi tekste - Tarybai svarbūs visi Lietuvos žemdirbiai. Todėl sunku suprasti, kuo ŽŪR atstovams užkliuvo Žemės ūkio tarybos raginimas prioritetiniu laikyti žemės ūkio veiklos tvarumą.

Bendrai paėmus, derėtų padirbėti su statistinės ir kitos viešai prieinamos infirmacijos šaltiniais, kur galima rasti pakankamai duomenų apie Lietuvoje mokamų išmokų dalį, kitus finansinius, mokestinius ir pan. rodiklius. Tada nereiktų remtis žodiniais teiginiais, kad tik ES paramos dėka nenuostolingai dirba daugelis stambiausių ūkių, ir cituoti Žemės ūkio akademijos dėstytojų žodžius.

Žemdirbiams skiriamos BŽŪP lėšos turi būti ne išsklaidomos, o koncentruojamos, siekiant ilguoju laikotarpiu didinti visų ūkių pajamas ir gyvybingumą. Kaip minėta, Lietuvoje taikoma viena didžiausių ES perskirstymo išmoka, kurių suma prilygsta lėšoms, skirtoms investicijoms į žemės ūkio valdas. Jų būtų pakakę kiekvienoje apskrityje pastatyti, tarkime, po nedidelę kooperatinę pieno, mėsos ar daržovių perdirbimo įmonę, tokiu būdu sutrumpinant tiekimo grandinę, užtikrinant regionų aprūpinimą vietiniais produktais ir geresnes supirkimo kainas visiems gamintojams bei dalyvauti viešuose konkursuose tiekiant lietuvišką produkciją mokykloms, ligoninėms, kariuomenei ir pan. To nebuvo padaryta ir situacija toliau negerėja.

Todėl Žemės ūkio taryba siūlo Žemės ūkio rūmams vietoje vojažų ir ekskursijų po ES šalis bei pasaulį imtis kooperacijos, žemdirbių kooperatyvų – gamybos, perdirbimo, paslaugų ar prekybos - steigimo. Taryba palaiko kooperacijos plėtrą, bet tai Žemės ūkio rūmų prievolė ir priedermė, paveldėta nuo pat Rūmų atkūrimo. BŽŪP prioritetas – koncentruoti paramos lėšas ten, kur jos teikia didžiausią grąžą bei naudą visuomenei. Taip bus kryptingai įgyvendinami Stojimo sutartyje įtvirtinti BŽŪP tikslai.

Todėl, ŽŪR pirmininke, vienykite tam jėgas, o ne ieškokite intrigų ar kitų funkcijų Rūmams. Susitvarkykite su turimomis. Beje, reikėtų ir viešai deklaruoti, kaip panaudojami iš valstybės gaunami šimtatūkstantiniai asignavimai ŽŪR administravimui ir labai dideles lėšos žemdirbių švietimui bei konsultavimui, kuo nuolat piktinasi Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkas.

Žemės ūkio taryba, šiandien vienijanti dešimtį Lietuvos mastu veikiančių savivaldos organizacijų, apjungianti absoliučią daugumą prekinę žemės ūkio produkciją gaminančių žemdirbių, negauna iš biudžeto nė euro ir apie plėtrą vien dėl didesnio narių skaičiaus, kol kas negalvoja (nors pageidaujančių yra ne vienas). Mes esame ir būsime tolerantiški ŽŪR nariams ir jų nuomonei, bet niekada nesutiksime, kad prisidengę jų vardu, važinėtumėte po rajonus ir politikuotumėte. Tai kompromituoja visą žemdirbišką bendruomenę.

Žemės ūkio tarybos nariai visuomet skrupulingai atstovauja visų ūkių interesams ir mato toliau, nei savi interesai. Tai aiškiai parodo ir Žemės ūkio tarybos inicijuota Peticija dėl išmokų suvienodinimo bei jos gynimas Europos Parlamento Peticijų komitete.

Kaip vertinti Jūsų veiksmus ir deklaruojamą paramą smulkiems bei vidutiniams ūkiams ir asmeninio dvaro plėtrą bei prieglobstį Rūmuose besikuriančioms alternatyvioms jau nuo seno veikiančioms žemdirbių savivaldos organizacijoms? O galų gale ir jau veikiančios Lietuvos žemės ūkio tarybos neigimą? Ar tai telkimas bendram darbui?

Žemės ūkio taryba suvokia, kad negalima ignoruoti ES ir Pasauliui kylančių iššūkių, į BŽŪP reikia žvelgti per platesnę prizmę, o ne kelti intrigas. Tik naivus gali manyti, jog ES atstovai nestebi ir nemato nuolatinių bandymų skaldyti žemdirbių bendruomenę, ir tai tikrai turės įtakos deryboms dėl teisingesnių išmokų.

Petras PUSKUNIGIS

Lietuvos žemės ūkio tarybos pirmininkas

Gudinas - mobilioji apacia

(27)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

 • ed

  vidutinius ūkius bendrovės baige suėst ką jau kalbėt apie smulkius

 • Nuomonė

  Tai, kad rūmų pirmininkas pirmas pradėjo pilti pamazgas savo išlaikomame VL. Mažiau reik pavydėti,1992 dauguma buvo maži ūkiai, bet kurie dirbo investavo, rizikavo, tie dabar turi, bet ar jie kuo kalti? O ŽŪR yra valstybės išlaikoma įstaiga, o jos vadas eina į EP. Tiesioginės išmokos mokamos ne socialinei rūpybai, o kad atpigtų maisto produktai.

 • b

  Ponas Puskunigis nežino kaip skirstomi ūkiai pagal dydį?Informuoju yra 15 grupių skirstant pagl EDV.(grubiai turtingumą).Taip skirstomi ūkiai visoje EU.Jei mokama skaičiuoti tik iki "trijų",tada tik ir belieka,"stambūs,vidutiniai,smulkūs".Kaltina kitus intrigomis,bet teisingai ss rašė"atstovaukite save,o ne visus valstiečius".Intrigos nebesukursite.

 • Brolių Grimų pasakų sekėjui

  Ar tai būtų bendrovė, ar didesnis ūkininkas, jie turi labai protingai elgtis su samdomais darbuotojais, kurie, dažniausiai, tuo pačiu metu yra ir smulkūs ūkininkai. Todėl žmogeliui neturinčiam panašios patirties, kaip tamsta, -- visa tai yra taip toli kaip kosmosas ar skraidančios lėkštės. Tarybos nariai mato kaimo gyvenimą iš vidaus, gyvendami jame. Tad keistų, dirbtinai sufantazuotų sapaliojimų, kaip Tamsta ar rūmai, nepriiminėja.

 • Mes jau išaugom iš pasakų amžiaus

  Visi puikiai suprantam kas yra ta taryba ir kam ji atstovauja. TodėlpPasakas, kad tarybai svarbūs visi Lietuvos žemdirbiai, tegu seka darželinukams. Šiaip išmokos turi būti mokamos tik už pirmuosius tris šimtus ha arba iki tam tikros sumos. Ir nereikėtų pasakomis visų kvailinti.

 • Prieš tai rašančiam

  Atsibusk žmogau,ūkininkaujam jau 30 m , bet tokios sausros pavasary nebuvo,o gal pas tave lietūs lyja? Ar tik rašai kad kažką parašyti?

 • Ekspertas

  nuvažiuok y laukus ir pamatysi, čia nenusišnekėjas. matosi, kad ant aksfalto užauges. sausra žiauri, ir dar prognozes y prieky normalaus lietaus ilgam laikui nerodo.

 • Ekspertui

  Kokia sausra? Atsigauk žmogau, įbesk kastuvą į žemę ir pamatysi kokia sausra yra :)

 • Ekspertas

  Didžiausia bėda ūkininkams besitesenti sausra. Didelė tikimybė, kad bus rekordiškai maži derliai, išdegintos pievos, pašarų trūkumas. Nusimato trečius metus iš eiles prasti metai. Daugelis ūkiū, ūkininkų yklims ý skolas, dalis jų ir bankrotuos. Žemės ūkiui ateina sunkūs laikai...

 • Arnas

  Rytoj nupirks,tik neuzmirsk pasisksmbyti kad dar geresne kaina gautum paskutiniai uz dyka atiduos

 • abas

  Kada tas Puskunigis supirks smulkius ir vidutinius šeimos ūkius. Neseniai žadėjo, čiulbėjo.

 • Ukininke

  Is esmes vidutinius ukius, seimos niekas ir neatstovauja. Taryba rupinasi labiau tik stambiais, o ZUR siuo metu uzimti smulkiais ir jaunais ukininkais. O tas vidutinis ukis turi kazkaip pats kapanuotis, niekam nereikalingas. ZUR turi pradeti dirbti ir atstovauti zemdirbiams, o lafindininkai gerai ir taip gyvena. Kazkaip susiskaldymas labai didelis jauciasi. Ir dar kazkaip keista pasidare, kad vienai rajoninei asociacijai vadovaus ZUR atstove, idomu kaip ji kritikuos savo sefus

 • Dergia kur tik eina

  Kažin ar čia pats Petras rašė. Nepanašus į rašantį. Greičiau Eimanto tekstas, o Puskunigio parašas ir foto. Tiek pagiežos, pamazgų, ir tiesos nutylėjimo. Pavadinimas tinkamas ,, kai nutylima tiesa" . Labai taiklu. Tik tekstas pilnas bjairasties.Taryba žadėjo nudirbti didelius darbus, tačiau ką pasiekė? Kėlė reikalavimus ir ultimatumus žemės ūkio rūmams, ministerijai, pūtėsi prieš visus. Vėl grįžta prie Žemės ūkio rūmų dergimo. Fui.. Petrai. Turi naują melžyklą, tai ir melžk karves, o ne valstybę. Apsimeta ubagėliu, nustumtu ir užguitu, o pats Giedrių bandė į zanavykų seimūnus prastumti, rajono ,,mini oligarchas".

 • Ūkininkas vidutiniokas

  Kai paskaitai daugumą komentarų tai atrodo jog jie net straipsnio neskaito, svarbu parėkt. O čia esmė kokia - kad rūmai kiršina žmones, o patys nieko nedaro nei dėl smulkaus nei dėl vidutinio, o pinigus, ir ne mažus prasiplauna. Išeina kas garsiau rėkia tas teisesnis. O visiem rėksniams eikit į paramas ko laukiat, kiek aš aplinkui visus raginu - sėdi ir piršto nepajudina tik sako kad gerai tau, tu jau turi. O aš ėjau, į smulkius ėjau, nepraėjau, ir vėl ėjau, paskui į supaprastintus ėjau, ir dabar einu, ir dar eisiu. Ir žinau kur gaut. Nereikia tik sėdėt ir būt nepatenkintam ant viso svieto.

 • Kad

  Ir kiek kam nepatinka straipsnis,bet daugumoje pateikti skaičiai teisingi. Man asmeniškai taip pat atrodo,kad daugelis smulkių nesugeba ar nenori pasiimti paramos,bet rėkti gali. Tokiems patiktų,kad visi tik po 30ha,kai kam po 100 ha,o gal tik po 3 ha kaip buvo. Bet išmokas ir paramą nori gauti tokią,kad pragyventi galėtų lyg turėdami 500 ha. Vis tas pavydas graužia,kodėl jis turi ,o aš ne. Gerai autorius rašo,kad laikas baigti kiršinti visus ir dėl visko. Juk ir gebėjimai mūsų skirtingi. Aš taip pat norėčiau būti bendrovės bosu,bet vat iki savo pensijos to nebuvo lemta,tad ir tenkinosi to vidutinioko statusu. Su geru pavydu žvelgiu į jaunesnę kartą,jų norą daugiau užsidirbti ir ūkininkauti naujoviškai. Bet tam reikia visiems išmokų mažam , vidutiniam ir dideliam. Visi dirbam žemę ,visi esam ES vežime.

 • alio

  tegul viesai rodo kiek uzdirba per 12 menesiu darbuotojai ir kiek ziema ima biuliutenius didieji darbdaviai

 • Ekologas

  Tiesa tokia, kad vieni veikėjai nori galutinai sunaikinti Lietuvos ir Lietuvybės šaknis - Lietuvos kaimus ir miestelius.

 • tu dideliu

  virs 500ha isvis negalima remt ka jie gero duoda lietuvai ; tušcia kaima šimtus tukstanciu tonu cheminiu trasu i zeme, tukstancius tonu herbicitu pesticidu ir kitokio brudo ispurksta į musu visu gyvenama aplinka ir ka jie sumoka pvm susigrazina,pelno mokescio taip isvarto kad nera keliems samdiniams sodra sumoka,o viska isveza į uzsienį kaip zaliava o lietuvai lieka apytuštis prasigeres kaimas[nes taip iteigta kad savarankiškai nepaukininkausi geriau išnuomok žemvaldžiui ir gyvenk iš pasalpu] užteršti išnuodyti -nualinti laukai su sunkia tehnika išmalti keliai ir keli procentai pilvotu naujuju dvarponiu kuriems visad visko mazai

 • Nuomuonei

  Tada atsakyki, aiškiaregi ar aiškiarege, kodėl rūmai ragino nepasirašinėti peticijos, nors visur tik ir trimituoja, kaip sunkiai kovoja už didesnes išmokas Lietuvai?

 • Nuiomonė

  Dabar sprendžiasi ar Lietuvoje išliks smulkūs ir vidutiniai ūkiai, ar viršų paims 500-600 storapilvių ir storasprandžių ir didžiagurklių. Jeigu ministerija pasiduos - po 10 metų nebeturėsime kaimo. Liks tik žemės ūkio bendrovių, visokių koncernų ir storapilvių žemės. Tada jau pradės nykti ne tik kaimai, bet ir maži miesteliai, o dar vėliau - ir rajonų centrai. Reikės jungti rajonus. Duok jiems valdžią, tai ant sprando užsilips ir prisiveš GMO sėklų - jiems juk svarbu, kad daugiau pinigų gautų, o kad kaimas, kad valstybė žlugs - tai jiems nusišvilpti, jiems nerūpi. Jie ir su Putinu eitų obuoliauti, bet dar laukia...

 • Nuomonė

  SS puikiai išdėstė. Reikia padaryti išmokas atsietas nuo gamybos, tarkim visiems vienodas nepriklausomai nuo ūkininko dydžio , arba išdalyti pagal ūkyje įdarbintų žmonių skaičių, arba daryti mišriai...

 • Piktasis šeškas

  O kam tie žemės rūmai reikalingai? Tipo tarpininkai tarp ministerijos ir žemdirbių? Bet jie biudžeto išlaikomi. Biurokratai tarp biurokratų ir tiek.

 • alio

  nuokada uz 30 ha gaunam 273 e/ha , stambus ukiai irgi gauna uz pirmus ha ar neturetu to atsisakyt, stambus ukiai kelia nuomos kaina o smulkiam nebera is ko moket es smuklus negauna tiek pajamu plius stambiam viskas pigiau trasos chemija perdideli kieki kiek islosia o smulku moka daugiau pliu pvm nesusigrazina manau nereikia tarybai leisti vadovauti visai lietuvai

 • b

  Puikus ss komentaras.Ačiū.

 • Liudas

  Na akivaizdu, kad ir "mano ūkis" atstovauja "storapilviams", nes iš jų kažkas nubyra, o ką tu gausi iš vargšo...

 • Vds

  Pasiziurek kiek mokesciu sumoka bendroves ir mazi ukiai. Dotacijos pagrinde nueina nuomai ir du su sodra. Niekam daugiau. Mazu ukiu reikia, bet taip sprendziame socialinius klausimus ir kaimo grozi.

 • ss

  Pirmininkui - nu ir atstovaukit savo nariams - asociacijoms, o sios savo nariams.... kodel manot kad esate visos zemes ukio srities "reguliuotojai" ir strategiju kurejai, kodel negali buti jums oponuojanciu? Nesu nusiteikes pries stambu uki (bendroves ir ukius virs 500 ha), taciau susibures ratas is 10-15 proc visu ukininkaujanciu neturi teises spresti ir kitu likima. Savo pareiskime sakote nereikia remtis hektaru skaiciumi, taciau ismokas linksniuojate pagal hektarus. Kodel neimamos absoliucios sumos - jei 30 ha dirbantis gauna 7-8 tukstancius, 150 ha - apie 22 tukst, o tarkim "konglomeratas" 10 ar 50 kartu daugiau uz ta vidutinioka ir savininkas tik vienas. Ismoku esme (pasiskaitykite preambules direktyvos ir reglamentu) - palaikyti negautas zemes ukio veikla uzsiimancio subjekto pajamas del rinkos vartotojui subsidijavimo. Tai kaip tam ukeliui kuris irgi nori islikti konkurencingas konkuruoti su veikeju kuris gauna gausiai daugiau ismoku vien tik del to kad dirba daugiau. Abu siekia pelno - kiek pelno reikia ukininkui 100 ha ir bendroves vadovui? Sakot jie uzdirba vienodai? Sakot tegul dirba irgi daugiau - uzdirbs daugiau? Tai kad ne velnio - startas duotas pries dvidesimt metu ir pozicijos nelygios - su dviraciu automobilio neaplenksi.... Jusu paciu intregeles (vaduku) - kas protingesnis, kas grazesnis, kas prie ko priejima turi ir taip toliau nuvede i tokia situacija kaip dabar yra. Aisku ZUR neginu, pokeri jie pralose, taciau nereikia pasaku sekti, kad kazkas kelia intrigas tarp smulkiu ir stambiu - jau dabar vidutiniai ukiai "gauna malku" nuo stambaus kapitalo ir manau ne smulkus kelia klausimus, o vidutiniai seimos ukiai. O tie klausimai labai paprasti - zeme, kai stambus kapitalas nustos plestis vidutiniu ukiu saskaita (neperpirks, nepernuomos brangiau) - klausimu del ismoku neliks.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Koks Jūsų pomėgis laisvalaikiu?
Orai