Mokslas
Į mokslininkų ir praktikų aruodus byra naujos idėjos bei požiūriai
2013-11-29

Akademija (Kauno r.). Bendroji žemės ūkio politika, Baltijos šalių ūkininkų konkurencingumas, partnerystė, žemės ūkio inovacijos ir technologijų taikymas bei plėtra. Tai tik dalis temų, kuriomis lapkričio 28-29 dienomis kalbama kaimo plėtrai skirtoje tarptautinėje konferencijoje, surengtoje Aleksandro Stulginskio universitete.

„Pažanga gimsta tik tuomet, kai vienu metu bendradarbiauja visos suinteresuotos šalys, visi strateginiai partneriai, naujausiais atradimais ir idėjomis apsikeičia skirtingų mokslo krypčių atstovai. Kad tai vyktų, būtina žinoti aktualijas, analizuoti  praeitį, įvardyti kylančias problemas ir į jas pažvelgti kaip į naujas galimybes, kalbėti apie naujoves, įsiklausyti ir semtis patirties vieniems iš kitų", - pradėdama konferenciją kalbėjo Aleksandro Stulginskio universiteto prorektorė doc. dr. Laima Taparauskienė.

Lytagra 19 03 mobilus 3 paragrafas

Kaimo plėtrai skirta tarptautinė konferencija vyksta jau šeštą kartą

L. Taparauskienė pabrėžė, kad tik technologinių, socialinių, organizacinių bei institucinių elementų sąveika ir iš to atsirandanti sinergija atneša inovacijas, būtinas šiandieniniam žemės ūkiui. Todėl būtent inovacijoms ir skirta konferencija „Kaimo plėtra 2013: inovacijos ir darnumas" bei politinis forumas „2007-2013 m. patirtis ir 2014-2020 m. kaimo plėtros programos perspektyvos".

Renginiuose dalyvauja Baltijos ir Šiaurės šalių, Vokietijos, Italijos, Belgijos, Čekijos, kitų Vidurio ir Vakarų Europos valstybių, Indijos, Rusijos, Kazachstano, tolimesnių regionų, kaip antai Libanas, Turkija, o taip pat JAV atstovai. Per dvi dienas suplanuota perskaityti daugiau kaip 200 pranešimų.

Konferencijos dalyvius sveikina ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas

Konferencijos dalyvius pasveikino ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas, žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius, kuris taip pat pristatė naujos ES Bendrosios žemės ūkio politikos gaires bei galimybes.

Konferencijos metu vykusio politinio forumo diskusijos atskleidė aktualias daugeliui ES šalių mokslininkų, praktikų ir politikų nuomones įvairiais kaimo plėtros klausimais.

Kova su simptomais - prastas pasirinkimas

Vienas autoritetingiausių renginio svečių - ASU Garbės daktaras, Belgijos Gento universiteto Biomokslų inžinerijos fakulteto dekanas Guido van Huylenbroeck pristatė pagrindines pasaulines žemės ūkio vystymosi tendencijas: didėjančios žemės ūkio gamybos diversifikacijos galimybes ES šalyse, vartotojų reikalavimus produkcijai, aukštą žemės ūkio produktyvumą ir našumą bei didelę priklausomybę nuo pasaulinių rinkų ir įvežtinių išteklių, produktų kainų svyravimus ir aukštą produkcijos savikainą. Jis atkreipė dėmesį, kad žemės ūkio politika labiau skirta kovoti su simptomais nei koordinuoti būtinus struktūrinius pokyčius.

Pasak G. van Huylenbroeck, lyginant su kitais ūkio sektoriais, žemės ūkio darbo sąnaudos yra labai didelės. Produkcijos kaštus didina stiprus agrarinio sektoriaus administracinis reguliavimas. Svečias pristatė naujausius tyrimus, kurie rodo, kaip ES reikalavimai žemės ūkio politikos srityje (gyvūnų gerovės, aplinkos ir maisto saugos) didina žemdirbių išlaidas, o kartu veikia gamybos rezultatus.

Autoritetingas ekonomistas išskyrė daugiafunkcinio žemės ūkio reikšmę ir jo vaidmenį visai ekonomikai, aplinkai, visuomenei, kaimo paveldui, ir akcentavo būtinybę skatinti žemės ūkį visoje ES bei palaikyti ūkininkų pajamas.

Vienas autoritetingiausių renginio svečių - ASU Garbės daktaras, Belgijos Gento universiteto Biomokslų inžinerijos fakulteto dekanas Guido van Huylenbroeck

G. van Huylenbroeck pažymėjo, kad bioekonomika plečia ir didina žemės ūkio vaidmenį. Ypač reikšmingos yra inovacijos vystant genomiką (geresnį genų panaudojimą), t. y. spartesnė gyvulių veislių atranka, užtikrinant geresnę ligų kontrolę, plėtojant tiksliąją žemdirbystę (daugiau pagaminti sunaudojant mažiau išteklių), tobulinant žemės ūkio produktų bioperdirbimą ir beatliekes maisto gamybos technologijas.

Pasak svečio, aukštesnę pridėtinę vertę galima kurti įvairiais būdais, o orientavimasis į masinę produkciją, žemas kainas ir vartojamąją vertę yra labiau praeities dalykai. Ateityje žemės ūkio produkcijos vertė turės būti pagrįsta individualiais vartotojo poreikiais, teisingomis kainomis, aktyviu vartotojo ir pardavėjo dalyvavimu kuriant produktą.

Į renginį atvyko dalyviai iš 20 pasaulio valstybių

Anot pranešėjo, pagrindinis uždavinys mokslininkams ir praktikams yra sumažinti atotrūkį tarp globalių ir lokalių inovacijų. „Bioekonomika ir daugiafunkcinio žemės ūkio plėtra verčia pereiti nuo individualių ūkininkavimo strategijų prie kompleksinių strategijų, apimant visą vertės kūrimo grandinę ir visus žemės ūkio prekinius ir neprekinius pranašumus", - sakė Belgijos Gento universiteto prof. G. van Huylenbroeck.

Modernizavimas - ne vien technologinis

Vokietijos Frankfurto universiteto mokslininkas dr. Karlheinz Knickel konferencijoje išdėstė savo kritinį požiūrį į žemės ūkio modernizavimo reikšmę. Anot mokslininko, žemės ūkis keičiamas taikant intensyvų ir su technologijų taikymu susijusį modernizavimo modelį, kuris yra priešingas integruotoms ir lokalizuotoms kaimo vystymo formoms.

Pranešėjas ragino naujai pažvelgti į modernizavimo esmę ir jo panaudojimą kaimo tvarumui ir atsparumui didinti, kai modernizavimas būtų suvokiamas ne vien kaip technologijų diegimas, bet ir kaip gamybos lokalizavimas (daugiau gaminti vietoje, mažiau gabenti iš vieno žemyno į kitą, taip taupant išteklius, saugant aplinką), ekologinis modernizavimas, socialinės inovacijos.

K. Knickel pabrėžė, kad turi būti stiprinami vietos gebėjimai vykdyti tarpdisciplininius tyrimus, daugiau dėmesio turi būti skiriama atskleidžiant mažiau žinomas žemės ūkio modernizavimo galimybes.

Mokslininkas iš Airijos Brendan O Keeffe supažindino konferencijos dalyvius su savo šalies patirtimi įgyvendinant kaimo plėtros Leader modelį, kurio taikymas leido Airijos kaimo vietovėse pasiekti daugelį aktualių strateginių tikslų, tarp jų sukurti prielaidas vietos veikėjų partnerystei bei atsirasti stiprioms vietos veiklos grupėms.

***

Apie Bendrosios žemės ūkio politikos suteikiamas galimybes kalbėjo žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius

Šeštojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje pristatytos ES šalių kaimo plėtros, žemės ūkio, viešojo sektoriaus funkcinio tobulinimo gairės, šiuolaikinių valdymo metodų verslo ir viešojo administravimo sektoriuose diegimo svarba, lyderių vaidmuo įgyvendinant kaimo plėtros projektyus, visuomenės kultūros programos įgyvendinimo ir daugiakultūrinės aplinkos poveikio klausimai, naujų produktų kūrimo strategijos ir kt.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ką manote apie klimato atšilimą?
Orai