manoukis new-logo.jpg
Gegužės 25 d., ketvirtadienis
     
Naujas DARBO KODEKSAS - iššūkiai agroverslui

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/mano-ukis-zurnalas
Naujas DARBO KODEKSAS - iššūkiai agroverslui

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/mano-ukis-zurnalas
Naujas DARBO KODEKSAS - iššūkiai agroverslui

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/mano-ukis-zurnalas
Grikių derliui nuimti - tinkama technologija ir technika

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/infoparduotuve?shop=1&id=93
Grikių derliui nuimti - tinkama technologija ir technika

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/infoparduotuve?shop=1&id=93
Grikių derliui nuimti - tinkama technologija ir technika

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/infoparduotuve?shop=1&id=93

NAUJIENOS > Mokslas

Dirvožemis pasaulyje dykumėja. Ar Lietuva to išvengs?

2017-05-19
Dirvožemis pasaulyje dykumėja. Ar Lietuva to išvengs?

Akademija (Kauno r.). Prognozuojama, kad iki 2050 m. maisto produktų poreikis pasaulyje  išaugs beveik dvigubai. Vadinasi, intensyvės ir žemės ūkio sektoriaus veikla. Tačiau jau dabar visuotinai pripažįstamas faktas, kad dirvožemis pasaulyje dykumėja. Kitaip tariant, daugėja plotų, kuriuose be mineralinių trąšų jau neauga niekas.

Lietuvos mokslininkai taip pat konstatuoja,  kad  dėl itin aktyvaus mineralinių trąšų propagavimo bei naudojimo  ir pačių ūkininkų kompetencijos stokos dirvožemio kokybės problema mūsų šalyje nuolat aštrėja. Ir situaciją į gerą galėtų pakeisti nebent ateinanti nauja, atitinkamą žinių bagažą įgijusi jaunųjų ūkininkų karta bei valstybės dėmesys dirvožemio kaip nacionalinio turto apsaugai.

Geros būklės - tik ketvirtadalis plotų

Aleksandro Stulginskio universiteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto (ASU ADMI) vadovas profesorius Vaclovas Bogužas pastebi, kad šalies žemės ūkyje stebina paradoksas:  brangią techniką, technologijų įrenginius žemdirbiai tausoja, o štai pagrindinė jų darbo priemonė  - dirvožemis - yra likusi tarsi šio dėmesio lauko užribyje.

„Ūkininkai vertina valdomus plotus pagal  tai,  kiek galima gauti derliaus dabartiniu  metu. Tačiau tikroji dirvožemio būklė Lietuvoje gana apgailėtina. Tik apie 25 proc. mūsų dirvų yra tokios būklės,  kad pakanka rūpintis, jog  degradacija neprasidėtų. Kitų 75 proc. šalies plotų kokybė prasta. O štai pasaulio mastu jau daugiau kaip 50 proc. dirvožemių yra degradavę dėl labai sumažėjusių organinių medžiagų atsargų", - konstatuoja pašnekovas.

V. Bogužo pastebėjimu,  Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę savarankiškai ūkininkauti pradėjo žmonės, stokoję žinių apie dirvožemio kokybės svarbą. Be to, dėl žemų gyvulininkystės produkcijos supirkimo kainų šalyje labai sumažėjo gyvulių skaičius, o kartu ir mėšlo kaip vertingiausios organinės trąšos kiekiai.

„Netgi neturtingų dirvožemių Lietuvos regionuose šiuo metu auginami javai. Iš tiesų ten turėtų būti daug pievų ir ganoma  daug gyvulių", -  neabejoja profesorius, pastebintis, kad dažnu atveju laboratorijoje  neištyrę dirvožemio sudėties ūkininkai augina tai, ką esamuoju laikotarpiu galima pelningiau parduoti. Tačiau realias galimybes turėtų nulemti dirvožemio tipas ir jo savybės. Smėlingas dirvožemis neturi  sorbcinės („akumuliacinės") gebos. Tad  netgi intensyviai tręšiant jame nesiformuoja ilgalaikės maisto medžiagų sankaupos.

Dirva - tik vata cheminėms medžiagoms sugerti

ASU ADMI docentė Jūratė Aleinikovienė šiandien taip pat su nerimu kalba apie tai, kad dirvožemis tampa tarsi vata, kurią prisotinus cheminėmis mineralinėmis trąšomis „išspaudžiamas" maksimalus derlius. „Iš tiesų dirvožemis pats iš savęs gali būti derlus. Tačiau retas ūkininkas gilinasi į natūralią savo dirvos kokybę, nes tiesiog nesupranta šio reiškinio aktualumo. Daugelis įsitikinę, kad kiek cheminių trąšų įdėsi, tiek derliaus gausi. Todėl dažniausiai tręšiama tik vandenyje tirpiomis mineralinėmis trąšomis,  kurias augalai pasisavina lengviausiai. Bet šios trąšos labiausiai ir nualina natūralų  žemės derlingumą", - neabejoja pašnekovė.

Pasak J. Aleinikovienės,  ūkininkui paprastai rūpi tik viršutinio ariamojo sluoksnio kokybė. Nesuvokiama, kad didesniame nei 1,5 m gylyje esantis dirvodarinis sluoksnis  yra gerokai svarbesnis.  Nes būtent tai  vieta, iš kurios  natūralios medžiagos gali arba išsiplauti, arba per augalų šaknis pakilti į dirvos paviršių ir jį pagerinti.

„Mūsų dirvožemyje natūraliai yra  mažai organinių medžiagų palyginti netgi  su kaimyninėmis Latvija ar Lenkija. Ir, deja, dėl žinių stokos mūsiškiai ūkininkai nededa pastangų humuso kiekiui dirvoje padidinti. Pastaruoju metu vis  labiau populiarėja teorija, kad didžiosios Australijos, Afrikos,  Pietų Amerikos dykumos yra susiformavusios kaip neteisingos žemdirbystės pasekmė. Tai skamba išties bauginančiai, tačiau ir Lietuvoje apie 20 proc. dirvodarinių uolienų yra lengvos, todėl dykumėjimo tendencijos ir mums kelia realų pavojų", - aiškina ASU atstovė.

Atsakydami į klausimą,  kokią matytų išeitį iš dabartinės situacijos, mokslininkai sutartinai teigia, kad visų pirma reikia objektyvaus, nekomercializuoto  žemdirbių švietimo. Pašnekovai pastebi, kad šiuo metu su ūkininkais aktyviausiai bendrauja trąšomis prekiaujančios firmos.  Jos atlieka dirvožemio tyrimus, pataria kokių trąšų įsigyti.

V. Bogužo nuomone, kiekvienam būtina galvoti,  kaip valdomą žemę praturtinti  organinėmis medžiagomis - gyvulių mėšlu, daugiametėmis žolėmis, azotą kaupiančiais įsėliais, šiaudais. „Nuėmę javų derlių kai kurie ūkininkai šiaudus neretai netgi parduoda. Tai didžiulė klaida", - įspėja pašnekovas,  pateikdamas pavyzdį, kad Vokietijoje, Austrijoje žemdirbiai netgi įstatymu yra įpareigoti nuėmę pagrindinį derlių pasėti tarpinius pasėlius, nes jei dirva lieka be augalijos, organinė medžiaga greitai mineralizuojasi ir yra prarandama. Pasak profesoriaus, šiuo atveju reiktų mokytis iš natūralios gamtos, kur dirva be augalijos būna tik labai trumpą laikotarpį, nukritus temperatūrai žemiau nulio.

Mokslinėms rekomendacijoms trūksta duomenų

J. Aleinikovienė atkreipia dėmesį į tai, kad kuomet  šeimos ūkiai būdavo  perduodami  iš kartos į kartą, ūkio veikla būdavo planuojama keliems dešimtmečiams. „Šiuo metu ūkininkai taip pat turėtų susiplanuoti veiklą  ir vertinti ją ne tik  derliaus išraiška, bet ir dirvožemio pokyčiais", - pataria pašnekovė, pastebinti, kad ūkininkai, mokantys didelius pinigus už chemines trąšas, turėtų rasti resursų ir dirvožemio cheminiams tyrimams.

„Būtų dar geriau, jei dirvožemio kokybės stebėsenos veiklą kompensuotų valstybė. Be abejo, mokslininkai yra pasirengę ateiti žemdirbiams į pagalbą. Tačiau realiai padėti galime tik tiems, kurie pateikia kelerių, o dar geriau - keliolikos metų informaciją apie naudotas trąšas, taikytas sėjomainas.   Priešingu atveju galime nurodyti tik kryptį. Šalyje būtų tikslinga įkurti nekomercinę viešojo sektoriaus įstaigą, kuri teiktų rekomendacijas, pritaikytas konkretiems šalies regionams, vietovėms bei ūkiams", - įsitikinusi kalba ASU atstovė, pastebinti, kad šiuo metu problema yra ir tai, jog  šalies mastu nekaupiama duomenų bazė apie ūkiuose taikytas (ar netaikytas)  dirvožemio gerinimo priemones,  todėl Lietuvos mokslininkams sudėtinga vertinti klimato kaitos bei dėl perteklinio mineralinių trąšų naudojimo atsirandančius pokyčius.

Sėkmės raktas - išsilavinusių jaunųjų ūkininkų rankose

 „ES moka žemdirbiams tiesiogines išmokas už nustatytų aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi. Vienas jų - taikyti žalinimo priemones, skirtas dirvožemiui gerinti ir klimato atšilimo problemai spręsti. Tačiau kokiais būdais šio tikslo sieks, šalys narės yra pasirinkusios pačios. Lietuvos pasirinkimą įvardyčiau kaip kuriozinį, nes mūsų ūkininkai gauna išmoką už laikomus juodojo pūdymo plotus. Anksčiau juodasis pūdymas būdavo tręšiamas mėšlu. Bet šiuo metu, kai mėšlo neįterpiama, juodasis  pūdymas dirvožemį ne gerina, bet blogina! Vaizdžiai tariant, mokėti išmoką už tai yra tolygu, jei valstybė mokėtų pinigus apsivogusiam vagiui", - ironizuoja V. Bogužas, komentuodamas šalies žemės ūkio politikos realijas.

Pašnekovas atkreipia dėmesį, kad Seimas artimoje ateityje planuoja koreguoti žemės pardavimo saugiklius reglamentuojantį įstatymą. Vienas siūlymų - atsisakyti reikalavimo  žemdirbiams būti įgijus žemės ūkio krypties išsilavinimą.

„Mano nuomone, šį reikalavimą būtina palikti. Jeigu kalbame apie žemės ūkio perspektyvą, galime nesunkiai numanyti, kad ateityje išliks tik tie ūkiai, kurie sugebės išsaugoti dirvožemio derlingumą, rūpintis aplinkosauga ir prisidėti prie klimato kaitos mažinimo. Todėl džiugina tendencija, kad vis daugiau mūsų universiteto absolventų grįžta į tėvų ūkius. O šie jaunieji ūkininkai žino, kad perspektyvaus ūkininkavimo raktas yra organinių medžiagų gausinimas dirvožemyje. Tik tada dirvožemis bus gyvybingas ir seikės gerus derlius", - reziumuoja ASU ADMI vadovas prof. V. Bogužas.

 ASU inf.

Leistini formatai: jpg, jpeg, png, flv.

Leistinas dydis: 20M.


Komentarai

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams. Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę. • Joo(78.61.120.129)
  Norint kad šiaudai gerai sudūlėtų vien drėgmės nepakanka.
 • Na(78.58.95.215)
  Geras ir į temą aa komentaras. Pas mane laukuose panaši padėtis. Yra kita problema, trąšų kokybė,o jos niekas nereglamentuoja ir sudēties netikrina. O joo, jei būtų ūkininkas,tai žinotų,kad jei šiaudai gerai susmulkinami,įterpiami į dirvą,dar ir geros drėgmės sąlygos,tai ir su žiburiu šiaudų nerasi. Bet jooo rašo iš savo praktikos,nesmulkinti,palikti dirvos paviršiuje be normalaus įterpimo ir lieka dūlēti. Kaip pas kai kuriuos kaimynus dūla rulonose,o nuo mėšlo krūvų srutos teka į visus pašalius,prabristi neina. Ir taip metai iš metų.
 • joo(78.61.120.129)
  Lananbyrgio vagys dedasi didžiausiais žinovais, bet kas svarbiausias elementas dirvožemyje, apie ką kalba patyrę agronomai, taip ir neįvardyja.
 • Joo(78.61.120.129)
  O kaip su mėšlu ir daugiametėmis žolėmis? Aparęs šiaudus juos ir po kelerių metų nevienas randa sveikus. Ir kalio nerasi kai imsi tirti netręštą dirvožemį. O tas tavo pavadinimas labai tinka tau pačiam nes negavęs paramų ir nustojęs vogti pirmas mesi ūkininkavimą arba mirsi iš bado.
 • AA(78.62.240.157)
  akivaizdu, kad JOO ne ūkininkas. Mano kaime tokius ūkininkus vadina bado pranašais. Tą apibūdinimą sugalvojo tikro "smetoninio" ūkininko sūnus, dabar jau prasigėręs pensininkas, todėl manau, kad vertinimas nešališkas ir labai taiklus. Tikriems ūkininkams nereikia dirvožemio ir panašių įstatymų, nes jų žemė nuosava ir vaikai jau dirba ūkiuose, todėl net minties nekyla alinti ar kitaip nesirūpinti savo dirvomis. Per du dešimtmečius esu bent po tris kartus tyręs savo laukus ir žinau situaciją, kuri beje nėra bloga, nes nei karto neesam išvežę šiaudų nuo lauko. Jau du dešimtmečius visi ūkio šiaudai susmulkinami ir paliekami dirvoje. Pernai dalyje laukų atlikome mikroelementų - sunkiųjų metalų tyrimus. Paaiškėjo, kad turim pakankamai vario su cinku, taigi daugiau nepirksiu trąšų su šiais mikroelementais. Ir beje stabiliai didėja kalio kiekiai dirvoje. Niekada nebuvau kolūkiečiu, skirtingai, nei Joo. Kai pradėjau ūkininkauti kolchoznykai su pavydu tesakydavo, kad tiems miesčionims niekas neišeis, deja išėjo ir visai neprastai.
 • Joo(78.61.120.129)
  Be jokios abejonės ne Lanzbyyrgio vagis , nepuoliau vogti iš kolūkių, nepuolu ir prie paramų. Gali vadinti ar įtarinėti kaip tau patinka, jau rašiau kokio dydžio ūkininkas esu, ir neisiu kartu su tavim vogti. Taip, monokultūros alina dirvožemį, ūkininkavimo laisvės siūlomi projektai nevaržo,tiesiog reikia tausoti dirvožemį ir ūkininkauti taip kad nedarytum žalos, kas Lanzbyyrgio vagims yra svetima.
 • Na(78.58.95.215)
  Na ką,o apie laisvę nė žodžio,patinka joo diktatas,prisiminimais gyvena. O dėl paramos meluojat,rašėt,kad norit,bet nesugebat gauti. Sprendžiant pagal rašymo stilių,tikrai ne ūkininkas esat,tik paskirtis- kuo daugiau sukiršinti ūkininkus. Šaukia vienos buvusios šalies tyrai.
 • Joo(78.61.120.129)
  Joo ne karą rašė, kad tos išmokos man nėra siekis. Jų iš viso galėtų niekam nebūti, nes dabartiniu atveju iškreipia "laisvą" rinką. Mano siekis yra kad ūkininkai nebūtų rūšiuojami diskriminaciniais tikslais pagal socialinę padėtį, ir pagal tai būtų mažinama pieno supirkimo kaina, didinami mokesčiai ir neskiriama parama investicijoms. Nėra mano siekis bet kokia kaina gauti išmokų. Kelių lygių valdžia tam ir yra, kad taikytų teisinį reguliavimą ir šalintų piktnaudžiavimą tarp įvairiausių šalies subjektų.
 • Na(78.58.95.215)
  Čia tamsta joo apie save pasisakėt,nes visada rašėt,kad jums neduoda didesnių išmokų. Jums ir laisvės nereikia,juk turit kam atidirbinėti. O kas turi savo nuosavą žemę, tai ją ir perduos kartą iš kartos,bet kad valdžia niekaip reguliavimų neatsisako,kurgi valdininkiją dėsi. O tamstos joo net ūkininkų negalima laikyti,nes ūkininkai taip negalvoja,nepataikauja valdžiai.
 • Joo(78.61.120.129)
  Tikras ūkininkas tausoja dirvožemį, kad jis išliktų ateities kartoms. Lanzbyyrgio vagys gyvena tik šia diena, kad tik ką pavogti, nors už keis centus, nepaisant to, kad bus padaryta šimtus ar tūkstančius kartų daugiau nuostolio, nei tie keli centai. Apie dirvožemio saugojimą net minties neturi, tik išmokos, išmokos.
 • na(78.58.95.215)
  joo komentuoja kaip ne ūkininkas ,bet jis ir yra tik erzalio kėlimui. Visiškai pritariu aa nuomonei. Naujo įstatymo įvedimas tik dar viena biurokratų kasta ant ūkininkų pečių. O atatinkamos įstaigėlės jau laukia ,kada galės klestėti iš mūsų kišenės. Tad išmokų dydis greit liks tik socialinė pašalpa,nors jos ir dabar tris kartus mažesnės už kitų ES šalių ūkininkų.
 • Joo(78.61.120.129)
  AŠ suprantu kad tikrai aa pasvaičioji. Gal net publikacijos dar neskaitei. Žinoma kai tikslas vogti, apie dirvožemio resursų saugojimą nėra net minties. Mokslininkai tiesą sako: valstybė pinigus moka apsivogusiems vagims.
 • aa(78.62.240.157)
  Čia ne mokslas, tik pasvaičiojimai. Patys pripažįsta, kad trūksta duomenų... Lietuvos žemės ūkį apraizgė savo čiulptuvais daugiakojė ir daugiagalvė HIDRA, kuri mato ūkininką kaip pinigų maišą. Nors tą hidrą įkūrė ministerija su LŪS ir bendrovių asociaciją, tačiau šios įstaigos jau seniai prarado hidros kontrolę. Kas galėtų paneigti, kad šis stumiamas įstatymas bus naudingiausias Hidrai, nes jos agronomai privalomai ir už brangiai ruoš tręšimo planus, nes dabar ūkininkėliai ateina tik kas penkti metai purškimui pažymėjimo nusipirkti. Prastūmus "dirvožemio įstatymą" ūkininkėliai privalėtų sunešti pinigėlius ne tik už privalomus dirvožemio tyrimus, bet ir už privalomus tręšimo planus. O kas privaloma, tas nebūna pigu...
 • Joo(78.61.120.129)
  Šiaip ar taip , mokslininkai irgi žmonės, nevalgę nębišbūna. Už dyką nei arklys arkliui nugaros nekaso. Šiaip ūkininkai dirba tam kad gautų pajamų, ar kitokios naudos, o tamsta norėtum kad mokslininkai dirbtų už dyką?
 • ukininkas(188.69.210.78)
  mokslininkai mato tik eurus nieko daugiau, o jei esi drasus yra nr. paskambink
 • Joo(78.61.120.129)
  Įdomu, kas per vartai pas tave, kad visko mačiusius mokslininkus sudomintų ???
 • l(195.182.93.232)
  Kai žemė nuomuojama be sutarčių, trumpam laikotarpiui, kas investuos į dirvožemio gerinimą visi nori greitos naudos.
 • visa lietuva(188.69.196.76)
  dykumeja ,jau zmoniu nebeliko o jie dirvozemis ,tik valdininkija ir beprotiski sprendymai ir mintis
 • pirma pats(78.58.20.4)
  gerai apgalvok ka nori isperst.
 • ukininkas(188.69.210.78)
  as uzsiimu tausojamaja zemdirbyste bet Lietuvos mokslininku ne sudomino cia yra daroma i vienus vartus kad tik ukininkus daugiau apmokestinti jeigu koki mokslininka sudomino prasau paskmbinti nr.861152243 busiu dekingas
 • eh mokslinčiui(89.116.177.185)
  jei nesupratai dar kartą paskaityk ,jei dar neaišku dar kartą
 • eh mokslinciai(78.58.20.4)
  vienam straipsni raso kad alinam dirvozemi,kitam kad neisnaudojam viso potencialo,apsisipreskit tarpusavy pirma.
 • Na(78.58.95.215)
  Pagaliau pasakė,kad trūksta duomenų,nes tyrimų niekas nedarė. Tik jau kelinti metai stumia ūkininkams mokamą prievolę. Bet atsilikę tyrinėtojai,darome mes tyrimus ,kur kyla neaiškumų. Aišku.,juos atlieka konsultantai,mokamai,bet ne priverstinai. Darbštūs tie lietuviai,per nepriklausomybę,, pagal tyrinėtojus,, greit nualinom dirvožemį,net įstatymo prireikė. Kodėl jo nereikia kitoms šalims,kur intensyviai ūkininkaujama daug ilgiau nei mes. Ir dar,valstybė nuvertina savo ūkininkus,kišdama tokius įstatymus.
RSS naujienų prenumerata

Here you can play mega moolah slots online or visit this site about online casinos at Australia aucasinosonline

.