Briuselis: nebausti žemdirbių už netyčines klaidas, menkus deklaravimo neatitikimus
2016-01-21

Strasbūras. ES žemės ūkio komisaras Filas Hoganas žada supaprastinti paramos teikimą žemdirbiams, kurie nori pasinaudoti Bendrosios žemės ūkio politikos finansiniais ištekliais. Savo siūlomas paramos teikimo supaprastinimo priemones jis palygino su gelbėjimo valtimi, kuri padės ūkininkams įveikti „baimės atmosferą" kreipiantis dėl europinės finansinės pagalbos.

Sausio 18-ąją F. Hoganas savo siūlymus dėl BŽŪP supaprastinimo pristatė Europos Parlamento žemės ūkio komiteto nariams.

Supaprastinimo priemonių taikymas pirmiausia yra nukreipiamas į sankcijas, kurios numatytos už tiesioginių išmokų taisyklių pažeidimus. F. Hoganas kalbėjo apie nuobaudų švelninimą tais atvejais, kai paramos gavėjų padarytos klaidos yra netyčinės.

Komisaro F. Hogano pristatytą supaprastinimo priemonių planą sudaro trys pagrindinės dalys. Pirma, išankstinė prašymų paramai gauti peržiūra; tai leistų ūkininkams koreguoti paraiškas 35 dienas po galutinės pateikimo datos, netaikant jiems už tai sankcijų.

Antra, administracinių nuobaudų už tiesiogines išmokas sistemos supaprastinimas. Dabartinė nuobaudų skaičiavimo sistema remiasi labai skirtingomis kategorijomis, o tai nulemia labai nevienodas nuobaudas už deklaruotą viršplotį. Numatoma įteisinti labai paprastą sankcijų skaičiavimo formulę, kuri remtųsi konkrečiu koeficientu, taikomu viršpločiui. Šis pakeitimas sumažintų nuobaudų mastą. Sankcijos nebūtų taikomos tais atvejais, jei viršplotis sudarytų iki 2 ha arba iki 3 proc. deklaruoto ploto.

Trečia, asmenims, nusižengusiems pirmą kartą, bus taikoma „geltonos kortelės" sistema. Tais atvejais, kai viršplotis yra nedidelis, t. y. iki 10 proc. viso ploto, administracinė bauda mažinama perpus. Ūkininkai, gavę geltoną kortelę, bus registruojami, o ateinančiais metais jų ūkiuose bus atliekama patikra vietoje.

Komisaras F. Hoganas, komentuodamas siūlomus pakeitimus, teigė, kad šios supaprastinimo priemonės tiesiogiai darys įtaką ūkininkams ir leis aiškiai suvokti tai, kad Europos Komisijai nėra svarbu gaudyti prasižengusius ūkininkus, o kur kas svarbiau yra tinkamai panaudoti žemės ūkiui skiriamas lėšas.

Anot F. Hogano, išankstinė prašymų peržiūra, geltonos kortelės ir supaprastintų nuobaudų sistema turėtų palengvinti ūkininkavimą, o dar svarbiau - sumažėtų nesusipratimų ir administracinių nuobaudų skyrimo dažnis.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Koks Jūsų pomėgis laisvalaikiu?
Orai