Agropolitika
Pradedama europinės paramos programos revizija
2015-08-28

Kaunas. Žemės ūkio ministerija renka pasiūlymus dėl Kaimo plėtros programos pakeitimų. Žemdirbių savivalda labiausiai diskutuoja siūlymus, kuriais norima keisti paramos skyrimą jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Siūloma mažinti ir vienodinti paramos dydį visiems ūkiams (neteikti prioriteto gyvulininkystei) arba diferencijuoti paramą pagal ūkio kilmę (mažiau remti ūkius, įsikūrusius padalytose valdose).

Kaimo plėtros 2014-2020 m. programą leidžiama keisti, tiesa, tik vieną kartą per metus, suderinus su Europos Komisija. Pasak žemės ūkio viceministro Sauliaus Cironkos, nepateikę Briuseliui reikalingiausių pakeitimų projekto, liksime neišnaudoję progos pataisyti dokumentą taip, kad kaimas gautų daugiau naudos.

Siūlomus pakeitimus Žemės ūkio rūmų tarybos posėdžio dalyviams ketvirtadienį pristatė Aušra Grygalienė, Žemės ūkio ministerijos Kompensacijų ir investicijų skyriaus vedėja. Planuojama, kad įsikūrimo paramos siekiantiems jauniesiems ūkininkams nebūtų taikomas dvigubo išsimokslinimo reikalavimas, t. y. jei asmuo yra įgijęs žemės ūkio srities aukštąjį ar profesinį išsilavinimą, tai jam nebus taikomas reikalavimas baigti minimalią ūkininkavimo programą. Žemdirbiai pritarė, kad toks reikalavimas yra perteklinis.

Delavalis 04.01

Nuotraukoje (iš kairės): parlementinio Aplinkos apsaugos komiteto narys Darius Ulickas, žemės ūkio viceministras Saulius Cironka, Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas ir direktorius Sigitas Dimaitis, Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas

Ministerija pateikė kelias jaunųjų ūkininkų įsikūrimo rėmimo alternatyvas, tačiau nė viena jų kol kas nesulaukė žemdirbių atstovų pritarimo. Siūloma: suvienodinti paramą visiems ūkiams kartu ją mažinant (šiuo metu paramos dydis jaunųjų ūkininkų įsikūrimui sudaro 50 tūkst. eurų, o gyvulininkystės ūkiams - 60 tūkst. eurų) arba nustatyti 40 tūkst. eurų paramą visiems ūkiams, o besikuriantiems atidalytose (pavyzdžiui, nuo tėvų ūkių) valdose - iki 25 tūkst. eurų, arba visiems ūkiams nustatyti 40 tūkst. eurų, o gyvulininkystės ūkiams - 50 tūkst. eurų paramą įsikūrimui.

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas pastebėjo, kad apie 90 proc. naujų ūkių kuriasi atidalytose valdose, nes laisvos žemės Lietuvoje nėra, todėl būtų neteisinga, vaizdžiai tariant, keisti arklius vidury brastos: pirmieji bus gavę daugiau paramos, o kurie kreipsis vėliau - mažiau.

Pasak S. Cironkos, dabartinėmis sąlygomis parama įsikūrimui iki 2020 metų galėtų pasinaudoti apie 1300 jaunų ūkininkų, apie 350 iš jų sulauks paramos šiemet. Vadinasi, pinigų liks kiek daugiau kaip 900 ūkininkų. Sumažinus paramos dydį, ją diferencijavus, įsikūrimo parama pasiektų didesnį skaičių jaunų kaimo žmonių.

Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas svarstė, kad nacionalinis indėlis įgyvendinant KPP galėtų būti didesnis, tuomet ir pinigų daugiau atsirastų, ir daugiau ūkininkų galima būtų paremti.

Pasak S. Cironkos, valstybės indėlis gali didėti, o gali mažėti, todėl kur kas tikslingiau yra planuoti garantuotų KPP lėšų perskirstymą. „Nepamirškime, kad ši parama skiriama tik įsikūrimui. Tam, kad ūkininkas įsitvirtintų, taptų konkurencingas, jis privalo dalyvauti kitose paramos priemonėse, nes įsikūrimo parama skirta tik veiklos pradžiai. Šie pinigai nėra skirti šeimos ūkių problemoms spręsti, kaip kažkas galvoja", - komentavo S. Cironka.

Žemdirbiai nusprendė, kad dėl paramos jauniesiems ūkininkams schemos dar reikia pasitarti.

Daugumai kitų siūlymų ŽŪR taryba pritarė, pavyzdžiui, suvienodinti reikalavimus kooperatyvams, siekiantiems investicinės paramos, neišskiriant nė pripažintų žemės ūkio kooperatyvų, kuriems irgi galiotų ne trumpesnis kaip 1 metų veiklos terminas ir reikalavimas 50 proc. pajamų gauti iš žemės ūkio veiklos - taip siekiama neleisti pasinaudoti parama fiktyviems kooperatyvams.

Agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonių sąrašą planuojama papildyti priemone, skirta tvarkyti melioracijos griovius (iš dabartinės KPP ši priemonė buvo išbraukta). Taip pat bus siekiama finansiškai remti Sosnovskio barščių populiacijos naikinimą.

Visiems verslo projektams, finansuojamiems pagal „Leader" programą, siūloma suvienodinti finansavimo intensyvumą iki 70 proc. (privatiems subjektams šiuo metu taikomas 50 proc. intensyvumas).

Numatoma, kad smulkiems ūkiams skiriamos 15 tūkst. eurų paramos pirmoji dalis turėtų sudaryti 80 proc. paramos dydžio (šiuo metu ji sudaro 50 proc.).

Ministerija siūlo keisti išmokų dydžius vietovėse su gamtinėmis kliūtimis. ŽŪR tarybos nariai šį siūlymą nutarė aptarti vėliau, kai bus pateikti konkretūs skaičiavimai, kad įsitikintų, jog parama nemažės.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Koks Jūsų pomėgis laisvalaikiu?
Orai