Patvirtinti išmokų dydžiai ūkininkaujantiems nepalankiose vietovėse
2013-01-22

Vilnius. Žemės ūkio ministras 2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-64 patvirtino 2012 metų kompensacinių išmokų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves" dydžius: didelio nepalankumo vietovėse - 179 Lt/ha; mažo nepalankumo vietovėse - 136 Lt/ha.

Palyginti su praėjusiais metais, išmokos už hektarą abiejose pozicijose padidėjo 5 litais. 2012 m. didelio nepalankumo vietovėse ūkininkaujantiems žemdirbiams buvo mokama 174 Lt/ha, o mažo - 131 Lt/ha.

Nustatyto dydžio kompensacinės išmokos pareiškėjams, 2012 m. dalyvavusiems įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves" ir atitinkantiems Taisyklių reikalavimus, bus pradėtos mokėti nuo šių metų vasario 4 dienos.

Kaip ir ankstesniais metais, šiemet kompensacinių išmokų negaus tie, kurie deklaruoja tik pievas, ganyklas, bet nelaiko gyvulių. Norėdamas gauti išmoką už 1 ha pievų arba ganyklų, pareiškėjas 2011 m. privalėjo turėti 0,5 sąlyginio gyvulio. Tarkim, jei žmogus laiko vieną karvę, išmokų jis gali tikėtis tik už 2 ha pievų arba ganyklų. Už likusį žalienų plotą žemdirbys išmokų negaus.

Priemonėje „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves" yra išskiriamos dvi mažiau palankių ūkininkauti vietovių kategorijos: didelio nepalankumo vietovės ir mažo nepalankumo vietovės.

Didelio nepalankumo kategorijai priklauso Švenčionių, Molėtų, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Varėnos rajonų savivaldybės. Mažo nepalankumo kategorijai priskiriamos savivaldybės, vietovės, atrinktos seniūnijų lygmeniu, bei vietovės su specifinėmis gamtinėmis kliūtimis, t. y. potvynių užliejamos ir intensyvaus karsto vietovės.

Potvynių užliejamos vietovės Lietuvoje yra Šilutės rajonas bei Pagėgių savivaldybė ir Klaipėdos rajono Priekulės seniūnija. Intensyvaus karsto vietovėms priskirtos Biržų rajono Pabiržės ir Virvenos seniūnijos bei Pasvalio rajono Pasvalio ir Krinčino seniūnijos.

Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Motiejaitė sakė, kad išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, bus mokamos ir kitais metais. „2013 metams dar yra likę pinigų, tačiau nepakankamai, nes poreikis didelis. Teks kreiptis į Europos Komisiją, derinti ir ieškoti sprendimo būdų. Dabar 80 proc. išmokoms reikalingos sumos finansuoja ES, o likusią dalis mokama iš šalies biudžeto. Vienas iš variantų - keisti proporciją arba bus siūloma panaudoti kitų priemonių lėšas", - sakė R. Motiejaitė.

Pasak R. Motiejaitės, ES šiuo metu taikoma daugiau nei šimtas skirtingų nacionalinių kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, ar tam tikros vietovės gali būti priskirtos prie mažiau palankių ūkininkauti vietų. Tačiau Europos Komisija jau priėmė komunikatą, kuriuo rengiamasi nustatyti naują mažiau palankių ūkininkauti vietovių išskyrimo sistemą. Planuojama, kad ši sistema gali būti pradėta taikyti naujame finansiniame laikotarpyje, t. y., nuo 2014 m.

Jei Lietuvos ūkininkai pagal naują sistemą nebepateks į mažiau palankių ūkininkauti vietovių sąrašą, ketverius metus jiems bus taikomas pereinamasis laikotarpis ir mokamos išmokos. Be to, naujoji mažiau palankių ūkininkauti vietovių išskyrimo sistema nebus taikoma vietovėms su specifinėmis gamtinėmis kliūtimis - karstinėms teritorijoms ir užliejamoms pievoms.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kokie Jūsų lūkesčiai?
Orai