Agropolitika
Mažieji ūkiai jau gali ruoštis teikti paraiškas supaprastinta tvarka (patikslinta)
2016-02-09

Vilnius. Kreiptis paramos investicijoms į žemės ūkio valdas supaprastinta tvarka galima bus visą kovo mėnesį. Supaprastinta tvarka parama bus paskirstyta išskirtinai nedideliems ūkiams, kurių ekonominis dydis sudaro nuo 8 000 iki 50 000 eurų produkcijos standartinės vertės.

Paramos investicijoms į žemės ūkio valdas supaprastinta tvarka vienam projektui negalės viršyti 50 000 Eur, o per visą 2014-2020 m. laikotarpiu negalės peržengti 400 000 eurų. Didžiausia paramos suma veisiantiems trumpos rotacijos plantacinius želdinius negalės viršyti 30 000 Eur (vienam projektui).

Partneriai, susijusios įmonės, sutuoktiniai pagal šią veiklos sritį 2014-2020 m. laikotarpiu galės pretenduoti į ne didesnę kaip 1 mln. Eur paramą.

Lytagra 19 03 mobilus 3 paragrafas

Patikslinimas. Supaprastinta tvarka remiamų projektų finansavimo intensyvumas gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose sudaro iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, augalininkystės sektoriuje - iki 40 proc. išlaidų.

Paramos intensyvumas didinamas 20 proc. punktų, jei pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas ar ūkininkaujama vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, ar investuojama į ekologinį ūkį ir kt. Didžiausias bendros paramos lygis - iki 70 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

Paramos investicijoms į žemės ūkio valdas supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles žemės ūkio ministrė patvirtino vasario 4 d.

Pagrindiniai atrankos kriterijai

Paraiškų atitikimas atrankos kriterijams įvertinamas balais. Daugiausiai - 15 balų - suteikiama pareiškėjams, kurie dar nėra pasinaudoję parama valdų modernizavimui bei investicijoms į žemės ūkio valdas. Tiek pat balų suteikiama gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektams (tiesa, jei šiuose sektoriuose įgyvendinami projektai numato grūdinių augalų derliaus nuėmimo kombainų pirkimą, balai už šį atrankos kriterijų nesuteikiami).

Maksimalų 15 balų įvertinimą galima pelnyti už pareiškėjo patirtį veikloje, kuriai prašoma paramos. Patirtis gyvulininkystės veikloje nustatoma pagal ūkinių gyvūnų bandos įregistravimo datą, o augalininkystės sektoriuose pagal tai, kiek metų asmuo nepertraukiamai tiesioginių išmokų paraiškose deklaravo veiklą, kuriai prašo paramos. 15 balų suteikiama už ilgesnę negu 5 metų patirtį, o už 2-5 metų patirtį suteikiama 10 balų.

Ūkio subjekto veiklos ekonominis efektyvumas, kai jo grynasis pelningumas įgyvendinus projektą, padidėja daugiau kaip 5 procentiniais punktais, suteikiama 10 balų.

Projektų teikėjai gali užsitikrinti papildomai balų mažindami projektų finansavimo intensyvumą, t. y. prašant mažesnio paramos intensyvumo, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą suteikiamas 1 balas (iš viso ne daugiau kaip 15 balų).

Papildomai balų suteikiama pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, tokių kooperatyvų nariams arba asocijuotų respublikinių žemdirbių savivaldos organizacijų nariams: 10 balų, kai narystės trukmė ilgesnė negu 5 metai; 5 balai, kai narystė trunka nuo 2 iki 5 metų.

Už projekto inovatyvumą galima gauti 10 balų. Už dalyvavimą mokymuose, susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi (ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo) suteikiami 5 balai; už dalyvavimą konsultacijose ir mokymuose dėl ūkio atitikties teisės valdymo bei geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimams - 5 balai.

Privalomasis mažiausias projektų įvertinimas - 50 privalomųjų balų. Paraiškos, surinkusios mažiau kaip 50 balų, atmetamos.

***

Planuojama, kad visi kiti ūkiai (t. y. tiek stambieji, tiek smulkieji) galės teikti paraiškas paramai investicijoms į žemės ūkio valdasį nuo balandžio vidurio iki birželio mėn. vidurio.

ŽŪM, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ką manote apie klimato atšilimą?
Orai