Agropolitika
Lietuvai teks spręsti problemas, likusias po Airijos pirmininkavimo
2013-04-11

Vilnius. Liepos 1-ąją mūsų šalis perims pirmininkavimą Europos Sąjungai. Tikimasi, kad Lietuvos pirmininkavimo metu bus pasiektas galutinis ir lemiamas Bendrosios žemės ūkio politikos reformos etapas. Lietuvai tikriausiai teks gvildenti per Airijos pirmininkavimo laikotarpį neišspręstus klausimus, o galutinai suderintus reglamentus parengti tvirtinti ir įgyvendinti.

Lietuvos pirmininkavimo ES Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybai metu bus teikiami pasiūlymai dėl keturių Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų - pagal Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) paramos schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklių, dėl BŽŪP finansavimo, valdymo ir stebėsenos, dėl paramos kaimo plėtrai bei reglamento, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkos organizavimas.

Lytagra 19 03 mobilus 3 paragrafas

Žemės ūkio ministerijos Pasirengimo pirmininkauti ir tarptautinio bendradarbiavimo departamento direktorė Daina Lipps neabejoja, kad pirmininkavimas bus naudinga pamoka viešajam sektoriui, atvers naujas galimybes verslo atstovams

Žemės ūkio ministerija pusmetį bus atsakinga ne tik už ES valstybių narių interesų žemės ūkio, žuvininkystės, veterinarijos ir fitosanitarijos srityse suderinimą, bet ir už pirmininkavimo renginių sustygavimą Lietuvoje. „Organizuosime dešimt renginių, į kuriuos ketiname pakviesti daugiau kaip 700 įvairaus lygmens atstovų iš ES institucijų, valstybių narių ir trečiųjų šalių. Tikimės, kad pirmininkavimas ES Tarybai bus ne tik naudinga pamoka viešajam sektoriui, atvers naujas galimybes verslo atstovams, priartins Lietuvos piliečius prie ES , o ES - prie Lietuvos", - sako Žemės ūkio ministerijos Pasirengimo pirmininkauti ir tarptautinio bendradarbiavimo departamento direktorė Daina Lipps(garso įrašas):

Žemės ūkio ir žuvininkystės taryba (ŽŪŽP) paprastai renkasi kartą per mėnesį, išskyrus rugpjūtį. Lietuvai teks surengti neformalų žemės ūkio ministrų posėdį, pristatyti šalies problemas. Žemės ūkio ministerija organizuos specialųjį žemės ūkio komitetą, neformalius žuvininkystės generalinių direktorių, kaimo plėtros direktorių, žuvininkystės atašė, augalų sveikatingumo vyriausiųjų pareigūnų susitikimus, moklinę konferenciją, tarptautinį kongresą ekologinės gamybos plėtros klausimais.

Iš viso Lietuvos atstovai koordinuos ir dalyvaus 200 renginių mūsų šalyje, 1800 ekspertų susitikimų Briuselyje ir Liuksemburge bei 50 Tarybos posėdžių.

Nuo liepos 1 d. ketinama išjudinti įsisenėjusią Bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) reformą. Pirmininkaudama ES Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybai, Lietuva stengsis, kad BŽP reformos dokumentų rinkinys būtų priimtas ir pradėtas įgyvendinti, o ES žuvininkystės sektorius valdomas vadovaujantis tvarios žuvininkystės plėtros principais ir efektyviau.

Mūsų šalis sieks paprastesnio, aiškesnio ir modernesnio ES teisinio reglamentavimo gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos bei maisto ir pašarų srityse. Lietuva tęs darbą su ES pasiūlymais dėl Higienos paketo peržiūros bei Maisto grandinės teisės aktų paketo, kuris apims oficialios kontrolės, ES gyvūnų bei augalų sveikatos, augalų dauginamosios gaminimo ir tiekimo rinkai, išlaidų maisto ir pašarų srityje.

Daina Lipps (garso įrašas):

EK pateikus pasiūlymus, Lietuva pradės diskusijas ir sieks maksimalaus progreso dėl Veterinarinių vaistų ir Vaistinių pašarų direktyvų peržiūros. Be to, planuojama peržiūrėti Žemės ir maisto ūkio produktų eksporto skatinimo bei Vaisių ir daržovių sektorių reglamentuojančius teisės aktus.

Kiekviena ES narė administruoja ES Tarybos darbą 6 mėnesius. Lietuva tai darys pirmą kartą istorijoje ir pirmininkaus pirmoji iš Baltijos šalių. Pirmininkavimas vyks politiškai įtemptu laikotarpiu, nes Europos Parlamento ir Europos Komisijos kadencijos artės prie pabaigos. „Artėja kadencijos pabaiga. Tiek Parlamentas, tiek Komisija skubės patvirtinti kadencijos pradžioje patvirtintus darbus. Be to, vyks baigiamieji darbai dėl numatyto 2014-2020 m. ES biudžeto. Šiuo metu vyksta diskusijos. Gali būti, kad mums teks perimti iš Airijos darbus, derinant ir tvirtinant minėto laikotarpio ES biudžetą", - sako D. Lipps.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ką manote apie klimato atšilimą?
Orai