Keičiama žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarka (papildyta)
2014-06-30

Vilnius. Naujuoju programiniu laikotarpiu keičiama žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimo tvarka - nuo šiol šis dydis skaičiuojamas pagal produkcijos standartinę vertę. Šis rodiklis lygus valdos visos produkcijos standartinės vertės ir valdos pajamų, gautų už paslaugas žemės ūkiui, sumai.

Produkcijos standartinė vertė (toliau - SPV) - tai vidutinė produkcijos rūšies vieneto vertė, apskaičiuojama remiantis iš eilės einančių penkerių metų vidutiniais augalų ar grybų derlingumo, gyvūnų produktyvumo bei jų supirkimo kainų duomenimis.

Žemės ūkio valdos visos produkcijos standartinė vertė - tai visų žemės ūkio valdos standartinių verčių, padaugintų iš deklaruotų augalų ar grybų plotų, vidutinio metinio gyvūnų skaičiaus, įveistų akvakultūros tvenkinių plotų ar uždarųjų akvakultūros sistemų talpyklų tūrių, suma.

VED apskaičiuojamas už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d. (rodiklio reikšmė skelbiama einamųjų metų sausio 30 d.) ir už laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d. (rodiklio reikšmė skelbiama einamųjų metų rugpjūčio 31 d.).

Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašą rasite čia.

Duomenys apie žemės ūkio valdoje auginamų produkcijos rūšių vienetus bus imami iš Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) valdomų registrų ir informacinių sistemų bei Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos paramos už plotus priemonių administravimo informacinės sistemos duomenų bazės. ŽŪIKVC nustatyta tvarka renka žuvininkystės verslo įmonių statistines ataskaitas.

Už produkcijos rūšių SPV apskaičiavimą yra atsakingas Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, už VED dydžio apskaičiavimą atsako ŽŪIKVC, kuris pagal poreikį teikia informaciją valstybės institucijoms ir valdos valdytojui apie jo valdos VED.

Jei valdos valdytojas nesutinka su jam apskaičiuotu VED, jis turi teisę kreiptis į ŽŪIKVC su prašymu jį patikslinti, nurodydamas duomenis, kurie, jo nuomone, nebuvo įvertinti, ir (ar) pranešti apie VED skaičiavimo neatitiktis. ŽŪIKVC turi įvertinti valdos valdytojo pateiktus duomenis ir (ar) argumentus ir, jei valdos valdytojo prašymas yra pagrįstas, patikslinti VED dydį, pranešant raštu apie tai valdos valdytojui. Jei ŽŪIKVC nusprendžia, kad valdos valdytojo prašymas nėra pagrįstas, jis atsisako tikslinti VED ir apie tai raštu praneša valdos valdytojui.

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programinis laikotarpis jau baigiasi, todėl žemdirbiams gerai žinomas žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašas nuo šiol bus taikomas tik apskaičiuojant ūkininkams ir jų partneriams žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominį dydį, kuris jau nuo 2009 m. buvo naudojamas ir ateityje bus naudojamas tik apskaičiuojant ir administruojant šių žemės ūkio veiklos subjektų privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokas.

ŽŪM inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kokie Jūsų lūkesčiai?
Orai