Agropolitika
Jau galima prašyti paramos konsultavimo paslaugoms
2016-05-25

Akademija (Kėdainių r.). Žemdirbiai ir miško savininkai pagaliau jau teikti paraiškas dėl konsultavimo paslaugų. Apie tai, kokios konsultavimo paslaugos remiamos Kaimo plėtros programos lėšomis ir kokius kriterijus reikia atitikti norint gauti paramą konsultavimui, supažindino Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) direktoriaus pavaduotoja Asta Šakickienė (nuotr.).

Konkursai konsultavimo paslaugoms teikti buvo paskelbti dar pernai rudenį, tačiau Viešųjų pirkimų tarnybai juos sustabdžius, paslaugų teikėjai atrinkti tik šį pavasarį. Kaimo plėtros programoms remiamas konsultavimo paslaugas žemdirbiams teiks Konsultavimo tarnyba, o miško savininkams - Konsultavimo tarnyba ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. Kas teiks konsultavimo paslaugas kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, paaiškės po konkurso.

Praeitą rėmimo laikotarpį didelė dalis konsultavimui numatytų lėšų nebuvo panaudota (greičiausiai dėl žemdirbiams nepalankios tvarkos ir sudėtingų taisyklių reikalavimų), todėl šįkart pinigų skirta daug mažiau. Per 3 metus parama konsultavimo paslaugoms galės pasinaudoti tik 1600 žemdirbių (valdas deklaruoja daugiau kaip 130 tūkst.) ir vos 200 miško savininkų (privačių miškų savininkų Lietuvoje yra daugiau kaip 230 tūkst.).

Lytagra 19 03 mobilus 3 paragrafas

Galimybė pasinaudoti konsultavimo paslaugomis pristatyta Lietuvos ūkininkų sąjungos prezidiumo posėdyje

Didžioji dalis konsultacijų žemdirbiams nekainuos nieko, tačiau už kai kurias teks primokėti (priklausomai nuo temos). Pavyzdžiui, konsultavimas dėl ūkio vertinimo, klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio praktikos taikymo, darbo ir ūkio saugos standartų taikymo, Vandens direktyvos reikalavimų įgyvendinimo, integruotų augalų apsaugos, besikuriančių ūkininkų ir jaunųjų ūkininkų konsultavimas kompensuojamas 100 proc., o konsultavimas dėl priemonių, kuriomis siekiama modernizavimo, konkurencingumo stiprinimo, verslo plano rengimo ir kt. klausimais kompensuojamas iš dalies - žemdirbiui teks pridėti 30 proc. savo lėšų.

Atrenkant paramos gavėjus, kriterijai jiems taikomi mažėjančios svarbos tvarka. Pirmas atrankos kriterijus - dalyvavimas agrarinės aplinkosaugos priemonėje, toliau - ūkiai, kurie sudaro tręšimo planus ir juos įgyvendina (mėšlo ir srutų tvarkymas), yra sertifikuoti ekologinės gamybos ūkiai, yra jaunieji ūkininkai (iki 40 metų amžiaus), turi ne mažiau kaip 10 sutartinių gyvulių.

Žemdirbys konsultavimo temą renkasi laisvai, pagal poreikį. Parama skiriama iš karto 3 metams, todėl paraišką reikėtų pildyti iš karo maksimaliai sumai, gerai apgalvojus, kokių konsultacijų reikės. Pagal dabar galiojančią nuostatą, paskirsčius šias konsultavimui skirtas lėšas, kitų šaukimą artimiausius trejus metus nebus. Vienas konsultavimo paslaugų gavėjas per 3 metus gali pasinaudoti ne didesne kaip 1500 Eur (be PVM) parama.

Kitas konsultacijas ribojantis veiksnys yra leistinas konsultavimo valandų skaičius. Nustatyta, kad Konsultavimo tarnyba per 1 metus gali suteikti ne daugiau kaip 16 tūkst. valandų konsultacijų. Pasak A. Šakickienės, kai bus pasiekta ši valandų riba, konsultavimo procesas bus stabdomas. Todėl labai svarbu kaip galima anksčiau sudaryti konsultacijų grafikus, išdėstyti srautus, apsispręsti, kada ir kokiam tikslui jų labiausiai reikia.

Kadangi jaunojo ūkininko (iki 40 metų amžiaus) kriterijus galioja paraiškos teikimo dieną, tai suskubti turėtų tie ūkininkai, kuriems šiemet sueina 40 metų. Paraiškos priimamos iki rugpjūčio 31 d., bet jeigu ūkininkui 40 metų sueina liepą, tai paraišką jam reikėtų teikti nelaukiant gimimo dienos.

A. Šakickienė atkreipė dėmesį, kad tas pats asmuo negali pasinaudoto konsultacijomis žemės ūkio veiklai ir miškininkystei. Jei žemdirbys kartu yra ir miško savininkas, bet mano, kad galimybe pasinaudoti žemės ūkio konsultacijomis maža („mažas praeinamumas"), tai siūloma pasinaudoti miškininkystės srities konsultacijomis.

Paraiškos konsultacijoms priimamos tik elektronine forma, jas užpildyti, anot konsultantų, yra paprasta ir trunka 15-20 min. Palengvinimas yra tai, kad paramos gavėjams nereikės teikti mokėjimo prašymų. Lėšos bus pervedamos tiesiogiai konsultavimo įstaigai po to, kai bus patvirtintas konsultacijų suteikimo faktas.

Pasikeitus konsultavimo paslaugų teikėjui, žemdirbys su nauju konsultavimo paslaugų teikėju sudaro naują sutartį, o jo konsultavimui skirtos lėšos nedingsta, jos atiteks naujam tiekėjui (bendra numatytų suteikti konsultavimo paslaugų vertė negali viršyti 1500 Eur be PVM).

Jei Konsultavimo paslaugų gavėjas per 36 mėnesius nuo jo patvirtinimo konsultavimo paslaugų gavėju, nepasinaudoja konsultavimo paslaugomis, jis netenka teisės teikti naujos paraiškos.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ką manote apie klimato atšilimą?
Orai