manoukis new-logo.jpg
Sausio 19 d., penktadienis
Išleistas šių metų sausio MANO ŪKIS gali labai greitai pasiekti Jūsų namus -  prenumeruoti galima ČIA
Naujas DARBO KODEKSAS - iššūkiai agroverslui

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/mano-ukis-zurnalas
Naujas DARBO KODEKSAS - iššūkiai agroverslui

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/mano-ukis-zurnalas
Naujas DARBO KODEKSAS - iššūkiai agroverslui

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/mano-ukis-zurnalas
Grikių derliui nuimti - tinkama technologija ir technika

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/infoparduotuve?shop=1&id=93
Grikių derliui nuimti - tinkama technologija ir technika

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/infoparduotuve?shop=1&id=93
Grikių derliui nuimti - tinkama technologija ir technika

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/infoparduotuve?shop=1&id=93

MANO ŪKIS, žurnalas 2003/1

TURINYS
 • Augalininkystė
  Kas pūdo bul­ves
  Dr. Al­ma VALS­KY­TĖ LIE­TU­VOS ŽEM­DIR­BYS­TĖS INS­TI­TU­TAS
  Plačiau...
 • Run­ke­lių ko­ky­bę le­mia azo­tas
  Plačiau...
 • Gyvulininkystė
  Tešmens uždegimo požymis - padidėjęs somatinių ląstelių skaičius
  Renata JAPERTIENĖ, dr. Sigitas JAPERTAS
  Plačiau...
 • Pie­no ūkiai Ai­ri­jo­je
  Plačiau...
 • Par­šia­vi­mo­si tvar­tų re­konst­ruk­ci­ja
  Pra­nu­tė ŠLA­PAI­TIE­NĖ ŽE­MĖS ŪKIO IN­ŽI­NE­RI­JOS INS­TI­TU­TAS
  Plačiau...
 • Da­ni­jos kau­bo­jaus ūky­je
  Al­bi­nas ČAP­LI­KAS
  Plačiau...
 • Technika
  Cia­no­ak­ri­li­niai kli­jai (CAK)
  Plačiau...
 • Belaipsnės tran­smi­si­jos šiuo­lai­ki­niuo­se trak­to­riuo­se
  Dr. Alek­san­dras KIR­KA LIE­TU­VOS ŽE­MĖS ŪKO UNI­VER­SI­TE­TAS
  Plačiau...
 • Verslas
  Žemė­nau­dų per­tvar­ky­mo nau­da
  Jur­ga RAU­LY­NAI­TY­TĖ
  Plačiau...
 • So­dy­bi­nis ūkis: da­bar­tis ir at­ei­tis
  Hab. dr. An­ta­nas PO­VI­LIŪ­NAS LIE­TU­VOS AG­RA­RI­NĖS EKO­NO­MI­KOS INS­TI­TU­TAS
  Plačiau...
 • Nau­jo­jo Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo tai­ky­mo ypa­tu­mai
  Dr. Al­bi­na NO­VO­ŠINS­KIE­NĖ, dr. Ast­ri­da SLA­VIC­KIE­NĖ LIE­TU­VOS ŽE­MĖS ŪKIO UNI­VER­SI­TE­TAS
  Plačiau...
 • Mėsos sektorius: gamyba, perdirbimas, prekyba
  Dr. Valentinas SUROVAS Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
  Plačiau...
 • Licencijuoti sandėliai
  Danutė JUŠKEVIČIENĖ LIETUVOS AGRARINĖS EKONOMIKOS INSTITUTAS
  Plačiau...
 • Gyventojų pajamų apmokestinimas pagal naująjį gyventojų pajamų mokesčio įstatymą
  Dr. Albina NOVOŠINSKIENĖ, dr. Astrida SLAVICKIENĖ Lietuvos žemės ūkio universitetas
  Plačiau...
 • Ūkininko ūkio buhalterinės apskaitos vadovas
  Zita SINICKIENĖ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO KONSULTAVIMO TARNYBA
  Plačiau...
RSS naujienų prenumerata

Here you can play mega moolah slots online or visit this site about online casinos at Australia aucasinosonline

.