manoukis new-logo.jpg

Pieno kainos

ŽŪM informacija 2017/12

Įmonės pavadinimas Vidutinė natūr. pieno supirkimo kaina, Eur/t Supirkto pieno riebumas, % Supirkto pieno baltymin- gumas, % Pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį, mokėta pieno supirkimo kaina
Pieno, už kurį apmokant nebuvo taikytos nuoskaitos dėl kokybės Pieno, už kurį apmokant buvo taikyta bent viena nuoskaita dėl kokybės Vidutinė pieno supirkimo kaina Natūralaus pieno kaina be nuoskaitų ir priedų Eur/t Supirkto pieno riebumas, % Supirkto pieno baltymin- gumas, %
AB „Pieno žvaigždės“ 324,7 185,1 321,9 4,42 3,47 372,0 4,41 3,58
UAB „Marijampolės pieno konservai“ 317,5 205,2 316,8 4,26 3,40 353,0 4,15 3,52
AB „Rokiškio sūris“ 328,0 192,8 352,6 4,24 3,43 377,0 4,21 3,54
AB „Žemaitijos pienas“ 337,6 240,5 335,4 4,33 3,43 372,0 4,24 3,50
AB „Vilkyškių pieninė“ 332,4 198,7 326,5 4,28 3,34 393,0 4,26 3,46
ŽŪB „Šaltekšnis“ 324,5 219,9 323,5 4,66 3,52 - - -
Bariūnų ŽŪB, Joniškio r. 315,5 315,5 4,46 3,57 - - -
Pienininkystės kooperatyvas „Žalmargė“ 255,7 162,6 249,7 4,51 3,20 - - -
L. Kaminskienės pieno supirkimo punktas 241,6 241,6 4,22 3,15 - - -
UAB „Krokialaukio pieninė“ 232,2 232,2 3,92 3,06 - - -
ŽŪK „Rešketėnai“ 306,1 261,9 304,3 4,48 3,38 - - -
ŽŪK „Melbras“ 286,6 279,3 286,4 4,54 3,31 - - -
ŽŪK „Senoji kryžkelė“ 292,5 234,3 292,1 4,51 3,25 - - -
J. Vaitkevičienės IĮ, Alytus 302,6 247,9 300,0 4,39 3,25 - - -
ŽŪB „Pienė“, Kretingos r. 254,5 219,9 252,7 4,14 3,23 - - -
ŽŪKB „Pieno gėlė“, Plungės r. 320,1 264,1 318,5 4,48 3,37 - - -
UAB „Pieno upės“ 272,6 206,6 272,2 4,45 3,31 - - -
Griškabūdžio ŽŪB, Šakių r. 218,7 218,7 4,80 3,44 - - -
ŽŪK „Pieno šaltinis“ 239,4 239,4 4,15 3,02 - - -
ŽŪKB „Pamario pienas“ 285,8 219,1 284,8 4,29 3,36 - - -
UAB „Hochdorf Baltic Milk“ 363,9 269,1 363,5 4,56 3,62 369,0 4,56 3,63
ŽŪK „Paežerių pienas“ 244,5 166,7 244,5 4,39 3,28 - - -
ŽŪK „Dobilo lapas“ 295,2 295,2 4,37 3,34 - - -
Kooperatyvas „Pieno puta“ 246,0 197,8 244,3 4,63 3,44 - - -
KB „Žalioji lanka“ 237,8 175,5 230,7 4,56 3,28 - - -
ŽŪK „Ėriškių pienas“ 217,3 198,9 210,5 4,29 3,44 - - -
KB „Dzūkijos pienas“ 270,7 184,7 268,2 4,42 3,24 - - -
KB „Ūkininkų pienas“ 282,8 193,7 281,1 4,41 3,31 - - -
KB „Lietuviškas pienelis“ 260,8 186,8 256,3 4,22 3,20 - - -
UAB „Lukšių pieninė“ 318,6 193,4 317,8 4,48 3,39 - - -
ŽŪK „Džiaugsmelis“ 289,9 173,5 283,1 4,25 3,23 - - -
UAB „Šalva“ 261,2 264,1 261,5 4,48 3,41 - - -
ŽŪK „Šiaurės pienas“ 235,3 221,2 234,8 4,49 3,38 - - -
ŽŪK „Eko Žemaitija“ 392,0 363,9 379,3 4,54 3,40 - - -
ŽŪK „Suvalkijos pienas“ 261,5 188,3 256,0 4,30 3,18 - - -
KB „Panemunys“ 278,0 278,0 4,60 3,31 - - -
KB „Raudonė“ 187,0 287,0 4,33 3,16 - - -
ŽŪK „Krosnos pienas“ 251,8 292,9 251,9 4,29 3,20 - - -
Kooperatyvas „Eko tikslas“ 361,9 331,1 357,5 4,42 3,40 - - -
KB „Raseinių pienas“ 224,8 179,8 224,1 4,27 3,21 - - -
KB „Agrobanga“ 256,3 216,0 250,1 4,47 3,41 - - -
UAB „Transmilk“ 267,6 187,4 267,0 4,35 3,24 - - -
Kooperatyvas „Pienininkai“ 269,8 238,7 269,4 4,31 3,25 - - -
ŽŪK „Pienas LT“ 388,9 293,5 386,8 4,35 3,47 409,0 4,33 3,49
UAB „Pakražantė“ 246,9 206,2 246,2 4,31 3,25 - - -
R. Jakučionio IĮ 268,8 268,8 4,56 3,32 - - -
ŽŪK „Sodžiai“ 289,9 187,3 285,9 4,46 3,40 - - -
ŽŪK „Sintautų pienas“ 260,5 181,2 259,9 4,41 3,32 - - -
ŽŪK „Normas“ 275,7 195,7 275,2 4,40 3,34 - - -
UAB „Muštuvis“ 253,5 226,7 252,6 4,62 3,36 - - -
UAB „Milkė“ 249,5 189,6 248,8 4,36 3,25 - - -
A. Augėno IĮ 309,5 309,5 5,11 3,48 - - -
UAB „Rimdalė“ 264,2 171,7 263,2 4,24 3,34 330,0 4,22 3,36
UAB „Sakela“ 256,8 178,8 250,5 4,44 3,25 - - -
UAB „Ineuda“ 298,9 234,8 296,8 4,33 3,30 - - -
UAB „Pienlita“ 256,2 163,6 254,3 4,31 3,12 - - -
UAB „Salgina“ 292,1 253,8 292,1 4,36 3,28 - - -
MB „Dobiliukas“ 293,7 293,7 4,73 3,40 - - -
UAB „Daisiva“ 265,0 265,0 4,16 3,47 - - -
UAB „Biržų pienas“ 272,7 272,7 4,81 3,64 - - -
Vidutinė pieno supirkimo kaina, Lt/t 324,5 235,5 322,3 379,8 - -
Vidutinis supirkto pieno riebumas ir baltymingumas 4,35 3,41 - 4,27 3,52
RSS naujienų prenumerata

Here you can play mega moolah slots online or visit this site about online casinos at Australia aucasinosonline

.